Du är här

Föreningar och understöd

Information om ansökningar om kulturunderstöd

Kulturtjänster har i början av år 2019 tagit i bruk ett nytt system med elektroniska ansökningsblanketter.  De nya ansökningsblanketterna baserar sig på Fujitsu CaseM -systemet. Syftet med det nya systemet har varit att göra det lättare att hantera blanketterna, särskilt med mobila enheter (smarttelefoner och pekplattor).

Användningen av blanketterna förutsätter identifiering med bankkoder eller Mobil-ID.

En inloggad användare kan efter att ansökan sänts följa med hur ärendet framskrider via sitt eget konto. Understödsbesluten sänds också elektroniskt till kontot.

Man använder sig av Suomi.fi- meddelandetjänsten för att informera sökanden om att beslutet finns tillgängligt på kontot. Meddelandet om beslut sänds till sökanden per e-post.

På sidan E-tjänster- eKokkola hittar du de nya understödsblanketterna 

Föreningar möjliggör kultur på fritid
I Karleby finns det tiotals olika föreningar och organisationer, som erbjuder mångsidiga hobbymöjligheter för människor av alla åldrar och olika kulturintresse. Du kan bekanta dig med föreningsverksamhet i Karleby med hjälp av eViljo föreningsregister.

Kulturunderstöd – stadens stöd till kulturell verksamhet
Bildningsnämnden beviljar projekt- och hyresunderstöd till föreningar, grupper och privatpersoner. Nämndens understödsanvisningar samt understödsansöknings- och redovisningsblanketter hittar du när du väljer bilagor i höger spalt. I högra spalten hittar du också länk till eKokkola.fi tjänsten och där kan du fylla i elektroniskt understödsansökan eller redovisningsblanketten om användningen av understödet .

Övriga bidragsgivare till kulturell verksamhet
Bidrag för kulturell verksamhet kan sökas bl.a. hos regionens konstkommission och privata stiftelser. Information om var man kan söka bidrag hittar du under länkar i höger spalt.

Upp

Uppdaterad 5.5.2020 | Skicka respons | Skriv ut