Du är här

Föreningar och understöd

Information om kulturunderstöds ansökan

Elektronisk ansökan av Karleby stads kulturunderstöd kommer att ändras från början av år 2019. På grund av det bör  hyres- och projektunderstöds ansökan riktade till Karleby stads kulturtjänster för år 2018 vara i stadens elektroniska e-kokkola tjänst senast söndagen 18.11.2018.

Föreningar möjliggör kultur på fritid
I Karleby finns det tiotals olika föreningar och organisationer, som erbjuder mångsidiga hobbymöjligheter för människor av alla åldrar och olika kulturintresse. Du kan bekanta dig med föreningsverksamhet i Karleby med hjälp av stadens föreningsregister.

Kulturunderstöd – stadens stöd till kulturell verksamhet
Bildningsnämnden beviljar projekt- och hyresunderstöd till föreningar, grupper och privatpersoner. Nämndens understödsanvisningar samt understödsansöknings- och redovisningsblanketter hittar du när du väljer bilagor i höger spalt. I högra spalten hittar du också länk till eKokkola.fi tjänsten och där kan du fylla i elektroniskt understödsansökan eller redovisningsblanketten om användningen av understödet .

Övriga bidragsgivare till kulturell verksamhet
Bidrag för kulturell verksamhet kan sökas bl.a. hos regionens konstkommission och privata stiftelser. Information om var man kan söka bidrag hittar du under länkar i höger spalt.

Upp

Uppdaterad 24.10.2018 | Skicka respons | Skriv ut