Du är här

Bidrag för idrottsverksamhet

Idrottstjänsternas bidragsstadga

Den uppdaterade stadgan godkändes 17.2.2016 § 17

Idrottstjänsterna framlägger årligen i anslutning till stadens budget ett anslag, som ska användas för att stödja den idrotts- och motionsverksamhet som drivs av idrottsföreningar och –sällskap. Nämnden beslutar i samband med dispositionsplanen om användningen av bidragsanslaget för olika ändamål.

Bidrag reserveras för följande ändamål:

  • Bidrag avsett för träning av ungdomar under 18 år
  • Kartanslag
  • Projektbidrag
  • Utbildningsbidrag
  • Bidrag för verksamhetslokaler

Info om ansökan av bidrag

Idrottstjänsterna använd en elektronisk understödstjänst gällande projekt- och utbildningsunderstöden. Användningen av de elektroniska blanketterna kräver identifiering med bankkoder eller mobil ID.  

Mera info om ansökan av de olika bidragsformerna hittas i vänstra spalten.

Upp

Uppdaterad 26.8.2020 | Skicka respons | Skriv ut