Olet tässä

Nuorisovaltuusto

Mikä on Kokkolan nuorisovaltuusto?
Kokkolan nuorisovaltuusto (nuva) on toiminut aktiivisesti vuodesta 1999 edistäen nuorten osallisuutta ja kuulemista kaupungissa.

Kokkolan nuorisovaltuusto on Kokkolassa asuvien tai opiskelevien nuorten henkilöiden kuntalain mukainen puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton vaikuttajataho.

Nuorisovaltuusto toimii nuorisotyöstä ja politiikasta vastaavan lautakunnan alaisuudessa. Nuorisovaltuuston asettaa kaupunginhallitus (kuntalaki 410/2015, 26 §).

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Kausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12. seuraavana vuonna.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on toimintasäännön mukaisesti:
o osallistaa ja edistää lasten sekä nuorten kuulemista kaupungissa
o edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta sekä edistää Kokkolan kaupungin, nuorten ja nuorisojärjestöjen välistä yhteistyötä
o vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään palveluitaan huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille. Nuorisovaltuusto voi myös toimia asiantuntijaelimenä sekä nuorten edustajana asioissa, jotka koskettavat nuoria.
o tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa
o edistää osaltaan nuorille tarkoitetuista palveluista tiedottamista ja tiedonkulkua eri hallinnonalojen ja nuorten välillä
o valmistella vuosittain toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus
o hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat, eri kaupungin toimialojen, lautakuntien sekä kaupunginhallituksen määräämät tehtävät
o tehdä yhteistyötä valtakunnallisesti nuorisovaltuustotoiminnassa

Ketä nuorisovaltuustossa on ja miten sinne pääsee?Nuorisovaltuustossa on kausittain noin 25 jäsentä, jotka nimetään Kokkolan yläkouluilta, toisen asteen oppilaitoksista sekä nuorisotiloilta. Nuorisovaltuustoon pyydetään edustajat kaikilta em. tahoilta joka toinen vuosi.

Nuvaan voi hakeutua asettumalla ehdolle nuorisovaltuustoon joko omassa koulussa tai omalla nuorisotilalla. Edustajat pyritään valitsemaan järjestämällä vaalit jokaisella koululla ja nuorisotilalla.

Nuorisovaltuuston jäsenten on oltava 13-20 -vuotiaita.

Missä Kokkolan nuva vaikuttaa?
Nuorisovaltuustolla on edustuspaikkoja kaupungin päätöksenteossa läsnäolo- ja puheoikeudella:

 • Kaupunginvaltuusto: 2 edustuspaikkaa

 • Kaupunkirakennelautakunta: 1 edustaja + 1 varaedustaja

 • Sivistyslautakunta: 2 edustuspaikkaa

 • Sivistyslautakunnan alaiset kehittämistyöryhmät:

  Nuorisopalveluiden kehittämistyöryhmä: 8 edustajaa

  Kulttuuripalveluiden kehittämistyöryhmä: 1 edustaja + 1 varaedustaja

  Liikuntapalveluiden kehittämistyöryhmä: 1 edustaja + 1 varaedustaja

 • Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto: 2 edustajaa

Lisäksi kaupunginhallitus ja muut päättäjä- ja kehittäjäryhmät kuulevat nuoria tarvittaessa työskentelyssään.

Mitä muuta on hyvä tietää nuvasta:
Nuorisovaltuusto tekee tiivistä yhteistyötä oppilas- ja opiskelijakuntien hallitusten kanssa mm. järjestämällä vuosittain nuoret ja päättäjät kohtaamisen. Nuva on myös mukana järjestämässä joka keväistä koulujen päättäjäistapahtumaa Nollapistettä.

Nuorisovaltuustolla on oma budjetti. Tätä rahaa nuva käyttää omaa toimintaansa ja esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen kokkolalaisnuorille. Nuvan talousasioita hoitaa nuorisovaltuuston sihteeri.

Nuorisovaltuuston sihteerinä toimii Kokkolan nuorisopalveluiden koordinaattori Sofia Behluli, joka on samalla yhteyshenkilö nuorisovaltuustoon


Sivun alkuun

Päivitetty 3.12.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta