Hyppää sisältöön

Nuorisovaltuusto

Kokkolalainen nuori!

Mitä haluaisit muuttaa omassa kaupungissasi? Vaativatko pyörätiet parannusta? Toimiiko paikallisliikenne? Löytyykö kaupungista tarpeeksi harrastusmahdollisuuksia ja -paikkoja?

Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänenä vieden ideoita ja toiveita kaupungin päättäjille. Nuorisovaltuusto tuo nuorten ääntä kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin, järjestää tapahtumia sekä tekee aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on kuntalain mukainen vaikuttajataho Kokkolassa asuville ja opiskeleville nuorille. Kokkolan nuorisovaltuusto eli Nuva on toiminut aktiivisesti vuodesta 1999 edistäen nuorten osallisuutta, kuulemista ja vaikuttamista kaupungissa. Nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Nuorisovaltuusto toimii sivistyslautakunnan alaisuudessa.

Nuorivaltuuston toimintakausi on kaksi vuotta. Kausi alkaa 1.1. ja päättyy seuraavana vuonna 31.12.

Nuorisovaltuustossa on kausittain noin 28 jäsentä, jotka nimetään Kokkolan yläkouluilta, toisen asteen oppilaitoksista sekä nuorisotiloilta. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat iältään 13‒20-vuotiaita.

Nuorisovaltuustoon voi hakeutua asettumalla ehdolle nuorisovaltuuston vaaleissa omassa koulussa tai nuorisotilalla. Edustajat valitaan vaaleilla jokaiselta koululta ja nuorisotilalta joka toinen vuosi. Nuorisovaltuuston asettaa kaupunginhallitus.

Nykyisen nuorisovaltuuston kausi päättyy 31.12.2022, ja uusi nuorisovaltuusto aloittaa 1.1.2023. Seuraavat vaalit järjestetään marraskuussa 2022. Ääni- ja vaalikelpoisia ovat kaikki Kokkolassa asuvat tai opiskelevat 13-20-vuotiaat nuoret. Edustajat valitaan henkilökohtaisen äänimäärän mukaisessa järjestyksessä.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on:

 • Osallistaa ja edistää lasten ja nuorten kuulemista kaupungissa.
 • Edistää ja seurata hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta sekä Kokkolan kaupungin, nuorten ja nuorisojärjestöjen välistä yhteistyötä.
 • Vaikuttaa siihen, miten kehittäessään palveluita kunta huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille.
 • Toimia asiantuntijaelimenä ja nuorten edustajana asioissa, jotka koskettavat nuoria.
 • Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa.
 • Edistää osaltaan nuorille tarkoitetuista palveluista tiedottamista ja tiedonkulkua hallinnonalojen ja nuorten välillä.

 

Kokkolan nuorisovaltuustolla on edustuspaikkoja kaupungin päätöksenteossa läsnäolo- ja puheoikeudella seuraavasti:

 • 2 edustajaa kaupunginvaltuustossa
 • 1 edustaja + 1 varaedustaja kaupunkirakennelautakunnassa
 • 2 edustajaa sivistyslautakunnassa
 • 2 edustajaa nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa
 • 2 edustajaa hyvinvointityöryhmässä.

Lisäksi kaupunginhallitus ja muut päättäjä- ja kehittäjätyöryhmät kuulevat nuoria tarvittaessa.

 

Nuorisovaltuusto tekee tiivistä yhteistyötä myös oppilas- ja opiskelijakuntien hallitusten kanssa järjestämällä muun muassa vuosittain Nuoret ja päättäjät -kohtaamisen.

Nuorisovaltuusto on mukana järjestämässä jokakeväistä päihteetöntä ja kävijöilleen ilmaista koulujen päättäjäistapahtumaa, Nollapistettä.

Nuorisovaltuuston esittelyvideo

Ohita video

Ota yhteyttä