Olet tässä

Oppilaskunta

Oppilaskuntatoiminta toteutuu koulussamme siten, että koulussa toimii oppilaiden muodostama Ympäristöryhmä, jonka toimintaa ohjaavat kaksi opettajaa. Ympäristöryhmän tehtävänä on suunnitella yhdessä asioita ja toimintatapoja, joilla koulun viihtyvyyttä voidaan parantaa. Jokaiselta luokka-asteelta on omat edustajat ja näin pyritään tuomaan eri-ikäisten oppilaiden ajatuksia esille.

Oppilaskunnan organisointi ja osallisuuden vahvistaminen

Koululla on toiminnassa Ympäristöryhmä. Ryhmään kuuluu vuosiluokalta kaksi luokkaedustajaa lukukausittain. Ympäristöryhmä kokoontuu kaksi kertaa lukukaudessa. Sen toiminta on ollut monipuolista ja koulun viihtyvyyttä lisäävää. Ryhmä on perustettu ympäristökasvatukseen liittyvän Vihreä lippu -projektin aikana.

Toiminnasta vastaavat vastuuvuorossa olevat opettajat Emma Myllymäki ja Miia Gyamtso. Työskentelyn tavoitteena on lisätä oppilaiden osallisuutta koulua koskevissa asioissa.
Suunnitelma ryhmän työskentelystä (toiminta, kokoontumiskerrat, sisällöt):
- kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukukaudessa (väh. 4 kertaa lukuvuodessa)
- jokaiselta luokalta 2 edustajaa
- syys- ja kevätlukukauden teemoja käytävien viihtyisyyden lisäämiseksi
- ympäristöharja kiertää viikoittain luokissa (sis. tietyt tehtävät)
- ilmoitustaulu ympäristöasioille (luokkien ja opettajien vapaassa käytössä)
- ympäristöryhmä pitää tietoiskun keskusradion kautta/lukukausi (1-3-5 syksy/ 2-4-6 kevät)
- oppilaiden suunnittelema ja vetämä kerhopäivä (oppilaat ilmoittautuvat)
- toimintaa ideoidaan lisää ympäristöryhmäläisten kanssa

Päivitetty 7.8.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta