Hyppää sisältöön

Hakalahden koulu

Hakalahden koulussa turvallinen koulupäivä on toimintamme ydin. Tiedostamme yksilöiden erilaisuuden ja samalla vaalimme jokaisen samanarvoisuutta. Teemme yhdessä, opimme yhdessä ja vaikutamme yhteisiin asioihimme kestävää elämäntapaa kunnioittaen. Toiminnassamme pyrimme koulutyöhön, jossa on aikaa kohdata toinen ihminen ja jossa näkyy ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Koulussamme tärkeää on toiminnallisuus. Opiskelumenetelmät ovat monipuolisia ja vaihtelevia. Hyvä motivaatio koulutyöhön syntyy hyvästä opetuksesta ja siitä, että asioita lähestytään oppilasta kiinnostavista näkökulmista.

Koulun keskeisiin toimintoihin kuuluvat matematiikkaluokat ja liikuntaluokat. Matematiikkaluokilla korostetaan asioiden syvempää pohtimista ja perusteluita. Opiskelussa noudatetaan matematiikkaluokille laadittua opetussuunnitelmaa. Liikuntaluokilla oppilaita kasvatetaan kohti urheilijan polkua, jossa opiskelun ja lisääntyvän harjoittelun yhteensovittamisen tärkeys korostuu.

Koulussamme on noin 370 yläkoululaista. Yleisopetuksen lisäksi opetusta järjestetään yhdessä pienluokassa (7-9) sekä liikunta- ja matematiikkapainotteisilla luokilla. Päätoimisia opettajia on 31 ja muuta henkilökuntaa 12.

Koulua käydään 5-jaksojärjestelmän mukaisesti. Oppitunnit ovat 56 minuutin pituiset. Lukuvuoden 2020-2021 jaksot ovat:

1. jakso 12.08.-02.10.2020

2. jakso 05.10.-27.11.2020

3. jakso 30.11.-05.02.2021

4. jakso 08.02.-09.04.2021

5. jakso 12.04.-05.06.2021

 • Rehtori Harri Kangasniemi, 044 7809 685

  Apulaisrehtori Leena Hämäläinen, 044 7809 684

  Kanslia, Sanna Jukkola, 040 8065 120

  Oppilaanohjaaja Elisa Ahonen, 044 7809 687

  Oppilaanohjaaja Anne Haara, 040 4892 197

  Opettajanhuone, 040 8065 263

  Terveydenhoitaja Sari Nissilä, 040 4882 823

  Koulukuraattori Mia Saarela, 044 7809 124

  Talonmies Hannu Kukkola, 044 7809 963

  Vahtimestari Pirita Kellomäki, 044 7809 408

  Keittiö, Anna-Liisa Oinonen, 040 8065 115

  Erityisopettaja Riitta Relander, 040 8065 119

  Erityisopettaja Tom Ingo, 0404892233

   

  SÄHKÖPOSTI

  opettajat                     etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi

  muu henkilökunta    etunimi.sukunimi@kokkola.fi

   

  OPETTAJAT 2020-2021

  Kangasniemi Harri, rehtori                       liikunta

  Hämäläinen Leena, apulaisrehtori          matematiikka, tietotekniikka

  Ahola Outi                                                     erityisopetus

  Ahonen Elisa                                                oppilaanohjaus

  Elo Juha-Heikki                                           liikunta

  Erkinheimo Heidi                                        koulunkäynninohjaaja

  Haara Anne                                                   käsityö, oppilaanohjaus

  Hassinen Ami                                               kuvataide

  Hassinen Ville                                              koulunkäynninohjaaja

  Heikkilä Raisa                                              matematiikka, fysiikka/kemia

  Heinua Henrika                                           äidinkieli

  Hopkins Johanna                                        biologia, maantieto

  Häivälä Saara (virkavapaa)                       matematiikka, fysiikka/kemia

  Höglund Minna                                           englanti, ruotsi

  Ingo Tom                                                       erityisopetus

  Jansson Tarja                                               koulunkäynninohjaaja

  Kangasniemi William                                 erityisopetus

  Kleimola Jyrki                                              historia, terveystieto, liikunta

  Koivusipilä Tiina                                          saksa, ruotsi, englanti

  Kudiabor Maija                                             äidinkieli

  Kuru Jukka                                                    matematiikka, fysiikka, tietotekniikka

  Laukkanen Tiina (virkavapaa)                  biologia, maantieto

  Lempinen Riitta                                           historia, yhteiskuntaoppi, kuvataide

  Matturi-Slotte Marja                                   liikunta, terveystieto

  Mikkonen Heli                                              biologia, maantiede

  Nopanen Mika                                               tekninen työ

  Ojala Kirsti                                                     matematiikka, fysiikka/kemia

  Oksanen-Kola Satu                                       ruotsi, englanti

  Peltoniemi Henna                                         matematiikka, fysiikka/kemia

  Relander Riitta                                               erityisopetus

  Rimpioja Taina                                               kotitalous, terveystieto

  Sahlgren-Hotakainen Nina                          kotitalous, terveystieto

  Syri-Nieminen Hannele                                matematiikka, fysiikka/kemia

  Urpilainen Kaisa                                             ruotsi, englanti

  Vilmunen Jenni                                              äidinkieli

  Ylimäki Jukka                                                 musiikki

  Ånäs Elise                                                        historia, yhteiskuntaoppi, ruotsi, elämänkatsomustieto

 • Oppilaskunnasta valitaan vuosittain valtuusto. Tänä vuonna prosessissa on erityisesti painotettu kiinnostusta osallistua aktiivisesti oppilaskunnan toimintaan. Lähtökohtana on Kokkola lapsiystävällinen kaupunki, tuomat pääperiaateet. Valtuuston jäsenet toimivat äänitorvina oppilaiden ja hallituksen sekä henkilökunnan välillä. Valtuustosta valitaan hallitus, toimihenkilöt ja edustajia kultakin vuosiasteelta. Hallitus suunnittelee ja toimenpanee toimintasuunnitelman.

  Toimintasuunnitelma

  Syys- ja kevätkokous (yleiskokoukset, joihin kaikki oppilaat osallistuvat)
  Taksvärkki 23.9.19, johon osallistuivat 7.-, 8.- ja 9. -luokkalaiset
  Stipendien lahjoitus
  Luokkaretki/leirikouluavustukset 9. luokkalaisille
  Erilaisia tapahtumia, jotka eivät häiritse normaalia opetusta ja joille on rehtorin lupa (esim. ystävänpäivä ja lasten oikeuksien päivä)
  Lausuntojen antaminen oppilaskuntaa koskevissa asioissa
  Itäreitin johtokunnan kokouksissa oppilaita edustavat puheenjohtaja ja sihteeri
  Kerhotoiminnan kehittäminen oppilaille suunnatun kyselyn kautta

 • Vanhempainyhdistys toimii Kokkolassa ns. vanhempainraatina. Hakalahden vanhempainyhdistys kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. Kokoukset ovat keskustelupohjaisia ja ne tapahtuvat yhteistyössä koulun kanssa.

  Hakalahden koulun vanhempainraadin puheenjohtaja on tänä vuonna Kalle Hagman ja sihteerinä toimii Helka Hanhineva.

  Vanhempainraadin toimintaperiaatteena on:

  -edistää oppilaiden ja vanhempien välistä yhteistoimintaa
  -tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimisen- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään.
  -tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatustyötä koskevissa kysymyksissä.
  -toimia oppilaiden vanhempien yhteistyön edistäjänä ja toimia yhteistyössä koulun kanssa.

  Seuraavat kokoukset ovat

  8.12.2020 klo 18.00 Hakalahden koulu

  16.3.2021 klo 18.00 Hakalahden koulu

  Vanhempainraati/vanhempainyhdistys toivoo uusia jäseniä mukaan toimintaan. Voit ilmoittaa halustasi liittyä mukaan allekirjoittaneelle harri.kangasniemi@kokkola.fi / 0447809685

 • Hakalahti-Halkokari-Jokilaakso-Torkinmäki

   

  Ervasti Kari                       puheenjohtaja

  Outi Saraste                     varapuheenjohtaja

  Tainio Sanna                    jäsen

  Hohenthal Susanna        jäsen

  Kaakinen Katja                 jäsen

  Suonperä Juho                 jäsen

  Valjus Veli-Matti              jäsen

  Leppälä Pekka                  jäsen

  Lempinen Riitta               opettajajäsen

  Kellomäki Pirita               henkilökuntajäsen

  Hanna Pernu                     vs. rehtori

  Lauri Arto                          rehtori

  Tastula Kimmo                 rehtori

  Kangasniemi Harri          rehtori, sihteeri

  Kasper Biskop                   oppilasjäsen

  Jaani Löllö                         oppilasjäsen

  Myllyniemi Elina               varhaiskasvatuksen johtaja

 • Hakalahden ja Kiviniityn kouluissa järjestetään painotettua opetusta liikunnassa vuosiluokilla 7-9.

  Liikuntapainotteisessa opetuksessa oppilaita kasvatetaan kohti urheilijan polkua, jossa opiskelun ja lisääntyvän harjoittelun yhteensovittamisen tärkeys korostuu. Liikuntapainotteisessa opetuksessa on yksi ylimääräinen liikunnan tunti vuosiluokalla 7 ja vuosiluokkien 8-9 taide- ja taitoaineen valinnaiset tunnit on sijoitettu liikuntaan. Liikuntaopetusta vuosiluokilla 7-9 on yhteensä vähintään 12 vuosiviikkotuntia, jonka lisäksi on valittavana kuusi tuntia muita valinnaisaineita.

  Liikuntapainotteiseen opetukseen voivat hakea kaikki Kokkolan perusopetuksen vuosiluokan 6 oppilaat. Oppilas hakee oman reittinsä, Itäreitti (Hakalahti) tai Länsireitti (Kiviniitty), yläkouluun. Koillis- tai Pohjoisreitiltä hakevat ilmoittavat hakulomakkeessa kumpaan kouluun ovat hakeutumassa. Hakijoille järjestetään yhteinen valintakoetilaisuus maaliskuun aikana. Valinta tapahtuu kouluittain valintakokeessa saatujen pisteiden mukaisesti (ensisijainen valinta). Mikäli jommallekummalle liikuntapainotteiselle luokalle on hakijoita enemmän kuin luokalle voidaan oppilaita ottaa ja samaan aikaan toiselle liikuntapainotteiselle luokalle vähemmän hakijoita kuin luokalle voitaisiin ottaa, tarjotaan paikkaa vaille jääneille mahdollisuutta siirtyä toisen alueen liikuntapainotteiselle luokalle valintakokeen tulosten mukaisessa järjestyksessä (toissijainen valinta).

  Liikuntapainotteiseen opetukseen valittavista oppilaista päättää sivistyslautakunnan opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto. Liikuntapainotteiseen opetukseen osallistuvien oppilaiden enimmäismäärä molemmissa kouluissa on 24 oppilasta. Koulun liikuntapainotteiseen opetukseen valittujen oppilaiden määrä voi vaihdella vuosittain ja opetus toteutetaan joko luokkamuotoisena tai ryhmämuotoisena. Toteutuksessa pyritään hyödyntämään Hakalahden ja Kiviniityn liikuntapainotteisen ryhmän toimintaa samanaikaisesti.

   

  Hakalahden sekä Kiviniityn kouluissa toteutetaan liikuntapainotteista opetusta. Jos olet kiinnostunut sekä harrastat liikuntaa ja haluat panostaa urheiluun niin voit ilmoittaa halukkuutesi liikuntapainotteiseen opetukseen. Painotettuun liikunnanopetukseen otetaan syksyksi 2021 enintään 24 7. lk. oppilasta/koulu. Soveltuvuuskokeena liikuntaluokalle käytetään valtakunnallista Olympiakomitean suosittelemaa liikunta ja urheiluluokkien soveltuvuuskokeen testikokonaisuutta videoineen sivustolta www.soveltuvuuskoe.fi. Lajitestiä tai koulukohtaista testiosuutta ei järjestetä. Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti tällä FORMS -lomakkeella tai koululta saatavalla lomakkeella 15.2.2021 mennessä, joka palautetaan ensisijaisen sijoittelun mukaiseen liikuntapainotteiseen kouluun. Liikuntaluokalle haluavien kesken pidetään valintatilaisuus Hakalahden koulun liikuntasalissa to 11.3.2021 klo 12.00 / 14.00. Varapäivä on ke 24.3.2021.

 • Matematiikkaluokilla opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa. Oppilaita ohjataan ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Matematiikan opetuksen tavoitteena on oppilaiden myönteisen asenteen tukeminen ja positiivisen minäkuvan löytäminen matematiikan oppijana.

  Toimintakulttuurissa keskeistä
  Ongelmien ja ratkaisuiden suullinen sanoittaminen ja perusteleminen
  Ratkaisujen esittäminen matemaattisin keinoin
  Monipuoliset työskentelytavat
  o Yksin ja ryhmässä
  o Kynällä ja paperilla
  o Tietotekniikkaa hyväksi käyttäen
  o Vertaistuutorointi
  o Ongelmalähtöiset tutkimustehtävät

  Syventävän ajattelun, loogisen päättelyn sekä ongelmaratkaisutaitojen ja sitkeyden kehittäminen
  Pyritään saamaan onnistumisen kokemuksia ja oivaltamisen iloa
  Myös matematiikkaluokalla jokaiselle voidaan tarjota tasolleen sopivia tehtäviä. Matematiikassa nopeasti edistyvälle voidaan tarjota lisähaasteita, kuten matematiikkadiplomin suorittaminen.

  Sisältöpainotukset
  Oppilaiden ja opettajan yhdessä valitsemaan aihekokonaisuuteen syvennytään erilaisten projektien ja tehtävien muodossa. Tutkimuskohteena voi olla esimerkiksi
  o Prosenttiosaaminen yhteiskunnallisessa kontekstissa
  o Tilastollinen tutkimus
  o Geometrian sovellukset

  Tärkeänä pidetään opittujen tietojen soveltamista sekä tulosten mielekkyyden kriittistä tarkastelua.

  Valinnaisaineet
  Kahdeksannen luokan lyhytvalinnoissa valitaan yksi valinnainen neljän vaihtoehdon joukosta.
  Matematiikkaluokan suorittamiseen sisältyy yhdeksännellä luokalla 1 vuosiviikkotunti enemmän matematiikkaa kuin muilla. Tämä toteutetaan valinnaiskurssina.

 • Peruskoulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata turvallisuus, viihtyisyys ja työrauha koulussa. Perusopetuslain 29 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  Järjestyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä sekä tarkempia määräyksiä esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä. Lisäksi voidaan antaa määräyksiä koulun omaisuuden käsittelystä, koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella.

  Kokkolan sivistystoimen toimintasäännön (2013/6.5) mukaisesti peruskoulun johtokunta hyväksyy järjestyssäännöt. Oppilaiden osallisuuden toteutumisen vuoksi koulun oppilaskunta käsittelee järjestyssäännöt ja tekee niihin omat ehdotuksensa ennen johtokunnan päätöstä.

  Perusopetuslain 35 §:n mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan velvollisuuksista, kasvatuskeskustelusta ja kurinpidollisista toimista säädetään perusopetuslaissa (35 § – 36 §). Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (29 §).

  Tämän lisäksi oppilaan tulee koulussamme noudattaa seuraavia ohjeita:

  1 Koulun ilmapiiri

  Ole kohtelias: tervehdi, kiitä ja auta.
  Älä käytä asiatonta tai loukkaavaa kieltä.
  Käyttäydy hyvin kaikissa koulun tilaisuuksissa ja koulupäivän tilanteissa.
  Huolehdi koulutehtävistäsi.
  Edistä koulun työrauhaa ja hyvää ilmapiiriä.

  Hyväksy erilaisuus, arvosta toista ja yhdenvertaisuutta.
  Työrauhan ylläpitäminen

  Jos oppilas ei noudata järjestyssääntöjä, käyttäytyy muutoin sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton, voidaan häntä rangaista PoL:n 36 §:n mukaisesti.

  2 Oma ja yhteinen omaisuus

  Pidä huolta työskentelyvälineistä, varusteista ja tavaroista.
  Huolehdi omat varusteesi niille varatuille paikoille ja vie ne kotiin silloin, kun niitä ei tarvita.
  Älä ota luvatta toisen omaa.
  Jätä kotiin koulutyöhön kuulumattomat tavarat.
  Puhelinta tai muita elektronisia välineitä saa käyttää opettajan luvalla, muuten puhelin on suljettuna tai äänettömänä.

  3 Välitunti

  Lähde ripeästi välitunnille. Kävele käytävässä, älä juokse sisätiloissa.
  Älä poistu koulun alueelta ilman lupaa.
  Huomioi oma ja muiden turvallisuus sekä ole reilu kaveri leikeissä ja peleissä.

  Koulun pohjoispuolella olevaa urheilualuetta saa käyttää luvalla välituntisin.

  Välitunnille poistutaan lähimmästä ulko-ovesta vitkastelematta, ei kuitenkaan ryntäillen.

  Sisäkäytävillä saa oleskella toistaiseksi klo 10 ja klo 13 välitunneilla sekä yli 15 asteen pakkasella tai muuten huonolla säällä valvovan opettajan luvalla

  vaaralliset leikit mm. lumipallojen heittely koulun alueella on kielletty

  4 Ruokailu

  Jonota rauhassa vuoroasi.
  Ota ruokaa sen verran kun syöt.
  Maista kaikkea ruokaa ja noudata ravitsemusohjeita.
  Noudata kauniita ruokailutapoja.
  Palauta astiat asianmukaisesti ja nosta tuoli lähtiessäsi

  5 Koulumatka

  Noudata hyviä tapoja ja käyttäydy asianmukaisesti myös koulumatkalla ja -kuljetuksessa.
  Oman ja muiden turvallisuuden takia noudata liikennesääntöjä.

  Tieliikennelain (90 §/2002/954) mukaan pyöräilijän tulee käyttää pyöräilykypärää.

  turvallisen liikenteen vaatimus pitää kaikissa tilanteissa ottaa huomioon

  koulukyydityksen aikana tulee käyttäytyä hyvin (ks. Kouluaika) ja noudattaa kuljettajan antamia ohjeita.

  Kulkuvälineet säilytetään niille varatuissa paikoissa asianmukaisesti lukittuina.

  6 Poissaolot

  Pyydä aina lupa poissaoloon.
  Poissaolo koulusta on luvallinen vain sairastapauksissa, jolloin huoltajan on siitä ilmoitettava kouluun mielellään heti. Muista hyväksyttävistä syistä voi luvan antaa luokanvalvoja enintään kolmen päivän ja rehtori yli kolmen päivän poissaoloon (PoL:n 35 §). Poistumiseen koulusta kesken koulupäivän tarvitaan ehdottomasti opettajan lupa.

  Poissaoloanomus tehdään wilman kautta. Ohjeet anomuksen tekoon löytyvät kotisivuilta. Ohjeet lähetetty myös vanhemmille.
  Ilmoita sairaudesta aamulla koululle.
  Poissaolon aikana ota selvää läksyistä ja huolehdi poissaolon aikaiset läksyt ajan tasalle.
  Luvattomasta poissaolosta seuraa kasvatuskeskustelu tai rangaistus.

  7 Vastuu

  Jokainen on vastuussa omista sanoistaan ja teoistaan.

  Toisen kiusaaminen tai häirintä on ehdottomasti kiellettyä.
  Ilmoita välittömästi koulun henkilökunnalle sattuneesta vahingosta tai tapaturmasta.
  Korjaa tai korvaa rikkomasi koulun omaisuus ja sovita tekosi (Perusopetuslaki 35 §).
  Koulurakennuksessa ja koulun alueella sekä välittömässä läheisyydessä tupakointi on tupakkalain 12 §:n (2010/698) nojalla kielletty.

  Tupakointi sekä tupakan, tupakkavälineiden, nuuskan (kaikki tupakointiin viittaavat välineet kuten mm. sähkötupakka) hallussapito kouluaikana on kielletty

  Kouluyhteisön jäsen ei saa kouluaikana esiintyä päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

  Sähkötupakan käyttö on kielletty kouluaikana

  Energiajuomien, energianuuskien ja muiden vastaavien energiatuotteiden käyttö on kielletty.

  Yleisiä määräyksiä ja ohjeita:
  Muitakin rehtorin ja opettajien antamia ohjeita ja määräyksiä tulee noudattaa.
  Tapaturman sattuessa ilmoitetaan siitä viipymättä kouluterveydenhoitajalle, jollekin opettajalle tai vahtimestarille ja annetaan mahdollisuuksien mukaan ensiapu.
  Kouluyhteisön jäsenten tulee säilyttää koulualue ja myös opetustilat siisteinä ja viihtyisinä. Erityisesti varotaan vahingoittamasta nurmikkoa ja istutuksia. Ulko- ja sisätilojen roskaajat saavat siivota jälkensä
  Koulun sekä kiinteää että irtainta omaisuutta tulee käsitellä huolella. Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan aiheuttamat vahingot. Vahingon sattuessa on siitä välittömästi ilmoitettava opettajalle, rehtorille tai vahtimestarille. Samoin on meneteltävä, kun havaitaan ilkivaltaa tehtävän tai tehdyn
  Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen määrätä, noudatetaan voimassaolevien koulujärjestelmälain ja peruskouluasetuksen sääntöjä ja määräyksiä
  Näihin järjestyssääntöihin voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia ja lisäyksiä.

 • Oppilaille on teetetty kysely kerhotoiminnan kehittämisestä. Keväällä koulu sekä kaupunki tarjoaa kerhoja käsitöissä, golfissa ja parkourissa. Lisäksi koulu toteuttaa kerhotoimintana hygieniapassikurssin, jonka läpäisseet oppilaat saavat hygieniapassin.

  Urheilukerhot ovat aamuisin. Tätä ajankohtaa varten oppilaiden vanhemmat anovat koulusta vapautusta ko. tuntien ajaksi.

  Jalkapallo; Kim Huuhka ja Petri Martikainen, aamuvalmennus torstaisin klo 8-10
  Salibandy; aamuvalmennus Juha Elo tiistaisin ja torstaisin klo 8-10
  Jääkiekko; Joona Kangas tiistaisin ja torstaisin klo 8.00- 9.30
  Suunnitteilla on kaikille kantakaupungin kouluissa oleville urheilukerho, jonka ajankohta olisi keskiviikkoisin klo 14-15. Tähän ajankohtaan pyritään järjestämään myös muita kerhoja.
  Oppilaat saavat varata koulun salia koulun jälkeen omaan käyttöön ennen varsinaisen iltakäytön alkamista. Varaus tehdään Sami Keiskille. Oppilailla on oma vastuuhenkilö ja he vastaavat itse toiminnastaan.

Ota yhteyttä