Hyppää sisältöön
Ulkoapäin otettu syksyinen kuva Torkinmäen koulusta ja päiväkodista.

Torkinmäen koulu ja päiväkoti

Torkinmäen koulu on noin 540 oppilaan yhtenäiskoulu, joka toimii vuonna 2017 valmistuneessa rakennuksessa. Torkinmäen koulun ja päiväkodin toimintakulttuurissa painottuu yhteisöllisyys. Yleisopetuksen luokkien lisäksi opetusta järjestetään neljässä erityisopetuksen integraatio- ja pienryhmässä. Rakennus jakaantuu soluihin, joten kaiken ikäisille löytyy omia kotitiloja talostamme. Uusi koulurakennus ja piha luovat toiminnallemme ja pedagogiikalle hyvät puitteet.

Lapset, oppilaat ja työntekijät tuovat jokainen yhteiseen toimintakulttuuriin oman osuutensa. Johtaminen perustuu jaettuun johtajuuteen ja rakentuu tiimiorganisaation mukaisesti. Torkinmäellä jokainen lapsi, oppilas ja työntekijä on arvokas ja jokaisen vahvuuksia pyritään kunnioittamaan.

Huomioimme lapsiystävällisen -kunnan kehittämistyön toimenpiteet joka päiväisessä arjessa, niin että edistämme lasten ja nuorten osallisuutta ja kuulemista koulun arjessa. Meillä jokainen on tärkeä.

 • Hallinto
  Rehtori Hanna Maunumäki 044-7809 631
  Varhaiskasvatuksen johtaja

   

  Elina Myllyniemi (virkavapaalla 1.3.-31.5.2022)

  Tehtäviä hoitaa apulaisjohtaja Riikka Peitso

  044-7809 501

   

  Apulaisrehtori, Torkinmäki Miika Jokinen 040-8068284
  Apulaisrehtori, Torkinmäki Anton Sunabacka 040-4882 756
  Koulusihteeri Sari Haapakoski 040-4892 322

  Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)edu.kokkola.fi

  Lukuvuosi 2021-2022

  Luokat Opettajat Puhelinnumerot
  1 Siilit

  1 Puput

   

  2 Siilit

  2 Puput

   

  Lumikot

  3-6D

  Susanna Hietaharju

  Minnamari Mäkelä

   

  Emmi Saunavaara

  Hanna Aarnio

   

  Sari Hakala

  Sanna Peltoniemi

  044-7095 906

  040-4882767

   

  040-8065 977

  040-8065 950

   

  040-8068 244

  040-8068 285

  3A

  3B

  3C

  Anton Sunabacka

  Hanna Tofferi

  Päivi Salmela

  040-4882 756

  044-7809 513

  040-4882 757

  4A

  4B

  4C

  Miika Jokinen

  Niina Harju

  Marketta Mäenpää-Lahti

  040-8068 284

  040-8065 316

  040-4882 751

  5A

  5B

  5C

  Raisa Salin

  Jenni Känsälä

  Petri Martikainen

  040-4882 760

  040-4882 762

  040-4882 759

  6A

  6B

  6C

  Suvi Sjöberg

  Petri Vainio

  Toni Alamaa

  040-4882753

  040-4882 761

  040-4882 758

  7A

  7B

  Minna Haapakoski lv.

  Tuula Blomqvist lv.

   040-8068 247

  040-4882 766

  8A

  8B

  Heidi Leipälä lv.

  Jenni Nygård-Martinez lv.

  040-8065819

  040-4882 765

  9A

  9B

  Piia Martikainen lv.

  Riikka Luostarinen lv.

  040-4882 755

  040-8068 245

  7-9C Taru Joensuu 040-8066 025

          

  Muut opettajat
  Erityisopettaja, laaja-alainen

  Erityisopettaja, laaja-alainen

  Ilona Raittila

  Maarit Huusko

  050-5701 452

  040-4882 763

  Erityisopettaja, laaja-alainen Hanna Väre 040-4882 764
  Erityisopettaja, integraatioluokka Sari Sarkkinen 044-7809 897
  Erityisopettaja, integraatioluokka Lumikot Sari Hakala 040-8068 244
  Erityisopettaja, pienryhmä 3-6D Sanna Peltoniemi 040-8068 285
  Erityisopettaja, pienryhmä 7-9C Taru Joensuu 040-8066 025
  EN Jenniina Borisov 040-4882 754
  EN Jenni Nygård-Martinez 040-4882 765
  RU Tuula Blomqvist 040-4882 766
  AI Kati Ingo 040-8068 248
  MA, FY, KE Miika Polso 040-8068 246
  MA, FY, KE Minna Haapakoski 040-8068 247
  OPO, TT Tiina Slotte 040-8065957
  BG, GE, LI Piia Martikainen 040-4882 755
  HI, UE Heidi Leipälä 040-8065 819
  KO, RU Riikka Luostarinen 040-8068 245
  MU Tomi Pentinpuro 040-8066 026
  KU Ami Hassinen
  S2, UE, ET Kati Aunio 040-4892167
  TN Petri Huhtamäki 044-7095 905
  TN Mika Nopanen
  TS Minnamari Mäkelä 040-4882767
  LI Petri Vainio 040-4882 761
  LI Toni Alamaa 040-4882 758
  LI Anton Sunabacka 040-4882 756
  Koulunkäynninohjaajat
  Eveliina Haikara 1-2 lkt + lkt 7-9
  Tarja Enlund 1-2 lkt
  Linnea Saarinen 1 lk
  Anita Kattilakoski 3 lk
  Anette Åkerlund 3-5 lkt
  Katja Olkkola 6-9 lkt
  Heidi Erkinheimo 7-9C
  Kaisa Kontio Lumikot
  Tanja Viitala Lumikot
  Nelli Vähäkangas Lumikot
  Hanna Wikström Lumikot
  Sirpa Leppälä Integraatioryhmä
  Jessica Anttila 3-6D
  Marleena Kattilakoski 3-6D
  Anne Luomala 3-6D

   

  Henkilökunta
  Vahtimestari Torkinmäki Pekka Korhonen 040-8068 249
  Palveluntuottaja Caverion Suomi Oy
  Siivous SOL Palvelut
  Kouluterveydenhoitaja Johanna Leppälä 044-7307 663
  Koulukuraattori Tuija Tuomala 044-7809 382
  Iltapäiväkerho Kokkolan 4H-yhdistys 040-7383 966
  Keittiö Ruokapalveluesimies 040-4892 105
 • Torkinmäen koulussa oppilaita osallistetaan oppilaskuntatoiminnalla, jonka keskeisiä tavoitteita ovat koulun kehittäminen ja sen toimintaan vaikuttaminen, sekä kouluviihtyvyyden ja yhteishengen kasvattaminen. Oppilaskuntaa edustaa oppilaskunnan hallitus, joka kokoontuu säännöllisesti ohjaavan opettajan johdolla. Oppilaskunnan hallituksen jäseniä kannustetaan aktiivisesti välittämään tietoa opettajien ja oppilaiden välillä, ja tuomaan esille oppilaiden esittämiä toiveita koulun toimintaan liittyen.

  Luokat 1-6 valitsevat kaksi edustajaa oppilaskunnan hallitukseen: yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Luokat 7-9 voivat valita 3 oppilasta/luokka hallitukseen. Tänä lukuvuonna kokeilussa myös, että esikoululaisilta vierailisi joku välillä oppilaskunnan hallituksen kokouksissa. Kaikki toimivat tehtävässään alustavasti vuoden ajan. Kokouksissa edustajat osallistuvat koulun toimintaan kehittämällä sitä eri tavoin, esimerkiksi keksimällä virikkeitä kouluelämään ja jokapäiväiseen työskentelyyn. Hallitus järjestää vuoden aikana erilaisia tapahtumia.

  Lisäksi oppilaskunnan hallitus ottaa kantaa oppilaita ja koulua koskeviin päätöksiin samalla antaen äänen oman luokkansa ajatuksille. Kokouksissa heillä on myös mahdollisuus nostaa esille mahdollisia epäkohtia koulun arjessa. Oppilaskunnan hallituksen ajatukset viedään eteenpäin myös rehtorille, varhaiskasvatuksen johtajalle, luokanopettajille sekä vanhempainraadille.

  Kouluviihtyvyyttä ja yhteishenkeä oppilaskunnan hallitus kasvattaa järjestämällä erilaisia tapahtumia lukuvuoden aikana, joihin koko koulu yhteisönä osallistuu.

  Luokkien 7-9 oppilaskunnan hallituksen jäsenillä on oma jaosto, joka organisoi mm. työpäiväkeräyksen. He miettivät myös asioita, joilla koulu voi huomioida isompien oppilaiden näkökulmaa arjessa.

  Esiopetuksessa lasten osallisuuttaa pyritään huomioimaan pienryhmätoiminnan ja yhteistoiminnallisen työskentelyn kautta. Kaustarissa toimitaan yhteistoiminnallisissa pienryhmissä, jossa toimii esioppilas, 1 ja 2 luokkalainen ja osallistuminen päätöksen tekemiseen on tasavertaista. Torkinmäen esiopetuksessa on lasten kokouksia säännöllisesti kerran kuukaudessa tai tarpeen vaatiessa.

 • Vanhempainraadin toimintaperiaatteina on:

  • edistää oppilaiden ja vanhempien välistä yhteistoimintaa
  • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
  • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatustyötä koskevissa kysymyksissä
  • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyön edistäjänä ja toimia yhteistyössä koulun kanssa
  • raati on myös järjestänyt perinteisesti joulumyyjäiset sekä syys- ja kevätkirppikset, joista saadut tuotot käytetään oppilaiden hyväksi

  Keskimäärin vanhempainraati kokoontuu lukuvuoden aikana 3-4 kertaa, kokoukset ovat keskustelupohjaisia yhteistyössä koulun kanssa ja kaikki vanhemmat ovat tervetulleita kokouksiin.

  Kaudelle 2020-2021 raadin jäseniksi nimettiin:

  Oppilaiden huoltajista:

  Kari Ervasti                     puheenjohtaja               p.0400-976667

  Pekka Maasalo              sihteeri

  Kristiina Kankkonen     rahastonhoitaja

  Marika Tornikoski

  Ulpu Keränen

  Emmi Norppa

  Jenni Korkiala

  Kaisa Myllykoski

  Mari Heikkilä

  Maarit Eski-Klemets

  Sirpa Karjalainen

  Esiopetuksen ja koulun edustus

  Emmi Saunavaara

  Mari Hagström

  Elina Eskeli

  Heidi Dahlbacka

   

   

 • Hakalahti-Halkokari-Jokilaakso-Torkinmäki

   

  Ervasti Kari                       puheenjohtaja

  Outi Saraste                     varapuheenjohtaja

  Tainio Sanna                    jäsen

  Hohenthal Susanna        jäsen

  Kaakinen Katja                 jäsen

  Suonperä Juho                 jäsen

  Valjus Veli-Matti              jäsen

  Leppälä Pekka                  jäsen

  Lempinen Riitta               opettajajäsen

  Kellomäki Pirita               henkilökuntajäsen

  Hanna Maunumäki         rehtori

  Lauri Arto                          rehtori

  Tastula Kimmo                 rehtori

  Kangasniemi Harri          rehtori, sihteeri

  Kasper Biskop                   oppilasjäsen

  Jaani Löllö                         oppilasjäsen

  Myllyniemi Elina               varhaiskasvatuksen johtaja

 • Torkinmäellä työskentelee kolme laaja-alaista erityisopettajaa. Lisäksi koululla toimii erilaisia erityisopetuksen ryhmiä.

  Integraatio ryhmä, jossa opiskelee 3.-6. -luokan oppilaita. Integraatioluokan oppilaat opiskelevat omassa yleisopetuksen luokassa ja he käyvät integraatioluokassa opiskelemassa 3-8h/vk. Erityisluokanopettaja tekee tiivistä yhteistyötä luokanopettajan ja huoltajien kanssa.  Oppilaat ovat joko erityisen tuen tai tehostetun tuen oppilaita. Luokassa toimii erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja.

  Lumikko -ryhmä, jossa opiskelee 1., 2. ja 3. vuosiluokan oppilaita. Oppilaat ovat joko erityisen tuen tai tehostetun tuen oppilaita. Osa oppilaista opiskelee kokoaikaisesti ryhmässä, osa oppilaista integroituu osalla oppitunneista yleisopetuksen luokkaan tai Majavat-pienryhmään. Lumikko- ryhmällä ja Majava -ryhmällä on myös yhteisiä oppitunteja osassa oppiaineita.  Luokassa toimii erityisluokanopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa.

  Majava-ryhmä, jossa opiskelee 2.-5. vuosiluokan oppilaita. Oppilaat ovat pääasiassa erityisen tuen oppilaita. Oppilaat opiskelevat pääasiassa omassa ryhmässä, yhteistyötä Lumikko-ryhmän kanssa. Osa oppilaista integroituu yleisopetuksen luokkaan. Luokassa toimii erityisluokanopettaja ja kolme koulunkäynninohjaajaa.

  7.-9. C pienluokka, jossa opiskelee 7.-9. -luokan oppilaita. Oppilaat ovat joko tehostetun tai erityisen tuen piirissä. Oppilaat integroituvat yleisopetuksen ryhmiin vaihtelevasti. Luokassa toimivat erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja. Maksimioppilasmäärä on kymmenen.

 • Kokkolan yliopistokeskus Chydenius järjestää yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa kasvatustieteen maisterin tutkintoon ja luokanopettajan kelpoisuuteen johtavaa muuntokoulutusta.

  Torkinmäen koulu toimii opetusharjoittelukouluna. Lukuvuoden aikana harjoittelujaksoja järjestetään koululla kaksi, kullakin harjoittelujaksolla opiskelijoita on yhteensä n. 40. Harjoittelijat toimivat 1-6 -luokissa luokanopettajan ohjauksessa neljän viikon ajan.

   

Ota yhteyttä