Hyppää sisältöön
Ulkoapäin otettu syksyinen kuva Torkinmäen koulusta ja päiväkodista.

Torkinmäen koulu ja päiväkoti

Torkinmäen koulu on noin 500 oppilaan yhtenäiskoulu, joka toimii vuonna 2017 valmistuneessa rakennuksessa.

Torkinmäen koulun ja päiväkodin toimintakulttuurissa painottuu yhteisöllisyys. Yleisopetuksen luokkien lisäksi opetusta järjestetään neljässä erityisopetuksen integraatio- ja pienryhmässä. Rakennus jakaantuu soluihin, joten kaiken ikäisille löytyy omia kotitiloja talostamme. Uusi koulurakennus ja piha luovat toiminnallemme ja pedagogiikalle hyvät puitteet.

Lapset, oppilaat ja työntekijät tuovat jokainen yhteiseen toimintakulttuuriin oman osuutensa. Johtaminen perustuu jaettuun johtajuuteen ja rakentuu tiimiorganisaation mukaisesti. Torkinmäellä jokainen lapsi, oppilas ja työntekijä on arvokas ja jokaisen vahvuuksia pyritään kunnioittamaan.

Huomioimme lapsiystävällisen -kunnan kehittämistyön toimenpiteet joka päiväisessä arjessa, niin että edistämme lasten ja nuorten osallisuutta ja kuulemista koulun arjessa.

Meillä jokainen on tärkeä.

 • Rehtori Hanna Maunumäki 044-7809 631  
  Varhaiskasvatuksen johtaja, esi- ja alkuopetus
  Apulaisrehtori, Torkinmäki
  Elina Myllyniemi  

  044-7809 501

   

   
  Apulaisrehtori, Torkinmäki Enni Veijalainen 050-5633 642  
  Apulaisrehtori, Torkinmäki Heidi Leipälä 040-8065 819  
  Koulusihteeri Sari Haapakoski 040-4892 322  
         

  Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)edu.kokkola.fi

  Lukuvuosi 2023-2024

  Luokat   Opettajat Puhelinnumerot
  1A Siilit

  1B Puput

   

  2A Siilit

  2B Puput

   

  1-3D

  3-6D

    Emmi Saunavaara

  Niina Harju

   

  Sanna Viitala

  Minnamari Mäkelä

   

  Sari Hakala

  Marleena Kattilakoski

  044-7095 906

  040-8068 284

   

  040-8065 977

  040-4882 767

   

  040-8068 244

  040-8068 285

  3A

  3B

  3C

    Susanna Hietaharju

  Elisa Korteniemi

  Marketta Mäenpää-Lahti

  040-8065 977

  040-8065 316

  040-4882 751

  4A

  4B

  4C

    Raisa Salin

  Jenni Känsälä

  Petri Martikainen

  040-4882 760

  040-4882 762

  040-4882 759

  5A

  5B

  5C

    Petri Vainio

  Enni Veijalainen

  Toni Alamaa

  040-4882 761

  050-5633 642

  040-4882 758

  6A

  6B

  6C

    Anton Sunabacka

  Hanna Tofferi

  Päivi Salmela

  040-4882 756

  044-7809 513

  040-4882 757

  7A

  7B

    Tuula Blomqvist lv.

  Jenni Nygård-Martinez lv.

  040-4882 765

  040-4882 765

  8A

  8B

    Piia Martikainen lv.

  Riikka Luostainen lv.

  040-4882 755
  9A

  9B

    Miika Polso lv.

  Kati Ingo lv.

  040-8068 246

  040-8068 248

         
  7-9C   040-8066 025

         

  Muut opettajat    
  Erityisopettaja, laaja-alainen

  Erityisopettaja, laaja-alainen

  Ilona Raittila

  Maarit Huusko

  050-5701 452

  040-4882 763

  Erityisopettaja, laaja-alainen Hanna Väre 040-4882 764
       
  Erityisluokanopettaja, 1-3D Sari Hakala 040-8068 244
  Erityisluokanopettaja, 3-6D Marleena Kattilakoski 040-8068 285
  Erityisluokanopettaja, 7-9C 040-8066 025
  EN Annika Alajarva 044-7809 897
  EN Jenni Nygård-Martinez 040-4882 765
  RU Tuula Blomqvist 040-4882 766
  AI Kati Ingo 040-8068 248
  MA, FY, KE Miika Polso 040-8068 246
  MA, FY, KE Minna Haapakoski 040-8068 247
  OPO Tiina Slotte
  BG, GE, LI Piia Martikainen 040-4882 755
  HY, UE Heidi Leipälä 040-8065 819
  KO, RU Riikka Luostarinen 040-8068 245
  MU, TN Tomi Pentinpuro 040-8066 026
  VALO (valmistava opetus) Jenniina Borisov 040-4882 754
  KU Ami Hassinen  
  MU, ET, STK Tuula Virkkala 040-4892 167
  TN Petri Huhtamäki 044-7095 905
  TS Minnamari Mäkelä 040-4882767
  LI Petri Vainio 040-4882 761
  LI Toni Alamaa 040-4882 758
  LI Anton Sunabacka 040-4882 756
   

   

     

   

  Koulunkäynninohjaajat  
  Marika Kamula yleisopetus
  Hanna Wikström yleisopetus
  Tarja Enlund

  Katja Olkkola

  yleisopetus

  yleisopetus

  Tiia Pesonen yleisopetus
  Eveliina Haikara yleisopetus
  Anne Remes yleisopetus
  IP
  Sirpa Leppälä Kaustari,  yleisopetus
     
     
  Laura Vesikko 1-3D
  Jessica Anttila 7-9C
     
     
     
     
     
 • Torkinmäen koulussa oppilaita osallistetaan oppilaskuntatoiminnalla, jonka keskeisiä tavoitteita ovat koulun kehittäminen ja sen toimintaan vaikuttaminen sekä kouluviihtyvyyden ja yhteishengen kasvattaminen. Oppilaskuntaa edustavat soluittain muodostetut oppilaskunnan hallitukset, jotka kokoontuvat säännöllisesti ohjaavien opettajien johdolla. Oppilaskunnan hallituksen jäseniä kannustetaan aktiivisesti välittämään tietoa opettajien ja oppilaiden välillä ja tuomaan esille oppilaiden esittämiä toiveita koulun toimintaan liittyen.  

  Hallitustoiminta Torkinmäen koululla tapahtuu soluittain: Satumetsä (luokat 0–2), Lounatuuli (luokat 3–5) sekä Tuulenpesä (6–9) muodostavat omat hallituksensa. Luokat 1–6 valitsevat kaksi edustajaa oppilaskunnan hallitukseen: yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Esiopetuksen oppilaat vierailevat Satumetsän lastenraadin kokouksissa. Luokat 7–9 voivat valita hallitukseen kolme oppilasta per luokka. Kokouksissa edustajat osallistuvat koulun toimintaan kehittämällä sitä eri tavoin, esimerkiksi keksimällä virikkeitä kouluelämään ja jokapäiväiseen työskentelyyn. Hallitus järjestää vuoden aikana myös erilaisia tapahtumia.  

  Oppilaskunnan hallitus ottaa myös kantaa oppilaita ja koulua koskeviin päätöksiin samalla antaen äänen oman luokkansa ajatuksille. Kokouksissa heillä on myös mahdollisuus nostaa esille mahdollisia epäkohtia koulun arjessa. Oppilaskunnan hallituksen ajatukset viedään eteenpäin myös rehtorille, varhaiskasvatuksen johtajalle, luokanopettajille sekä vanhempainraadille. Kouluviihtyvyyttä ja yhteishenkeä oppilaskunnan hallitus kasvattaa järjestämällä erilaisia tapahtumia lukuvuoden aikana, joihin koko koulu yhteisönä osallistuu.   

  Esiopetuksessa lasten osallisuutta pyritään huomioimaan pienryhmätoiminnan ja yhteistoiminnallisen työskentelyn kautta. Kaustarissa toimitaan yhteistoiminnallisissa pienryhmissä, jossa toimii esioppilas, 1. ja 2. luokkalainen. Osallistuminen päätöksen tekemiseen on tasavertaista.

 • Vanhempainraadin toimintaperiaatteina on:

  • edistää oppilaiden ja vanhempien välistä yhteistoimintaa
  • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
  • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatustyötä koskevissa kysymyksissä
  • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyön edistäjänä ja toimia yhteistyössä koulun kanssa
  • raati on myös järjestänyt perinteisesti joulumyyjäiset sekä syys- ja kevätkirppikset, joista saadut tuotot käytetään oppilaiden hyväksi

  Keskimäärin vanhempainraati kokoontuu lukuvuoden aikana 3-4 kertaa, kokoukset ovat keskustelupohjaisia yhteistyössä koulun kanssa ja kaikki vanhemmat ovat tervetulleita kokouksiin.

  Kaudelle 2022-2023 raadin jäseniksi nimettiin:

  Puheenjohtajaksi valittiin Ulpu Keränen

  Raadin opettajajäsenenä toimii Emmi Saunavaara

  Esiopetuksesta raadin henkilökuntajäsenenä toimii Mervi Mäntylä

  Päiväkodilta raadin henkilökuntajäsenenä toimii Tiia-Tuulia Karsikas

  Raadin sihteerinä toimii Pekka Maasalo

  Rahastonhoitajana toimii Kristiina Kankkonen

  Raadin jäsenet:

  Pekka Maasalo
  Ulpu Keränen
  Maarit Eski-Klemet
  Mervi Mäntylä
  Jetta Aarnio
  Marika Tornikoski
  Emmi Norppa
  Kristiina Kankkonen
  Kaisa Myllykoski
  Sirpa Karjalainen
  Jukka-Pekka Karjalainen
  Sanna Määttänen
  Emmi Saunavaara

 • Torkinmäellä työskentelee kolme laaja-alaista erityisopettajaa. Lisäksi koululla toimii erilaisia erityisopetuksen ryhmiä.

  Integraatioryhmä, jossa opiskelee 3.-6. -luokan oppilaita. Integraatioluokan oppilaat opiskelevat omassa yleisopetuksen luokassa ja he käyvät integraatioluokassa opiskelemassa 3-8h/vk. Erityisluokanopettaja tekee tiivistä yhteistyötä luokanopettajan ja huoltajien kanssa. Luokassa toimii erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja.

  Lumikko -ryhmä, jossa opiskelee 1.- ja 2. vuosiluokan oppilaita. Osa oppilaista opiskelee kokoaikaisesti ryhmässä, osa oppilaista integroituu osalla oppitunneista yleisopetukseen.  Luokassa toimii erityisluokanopettaja ja kolme koulunkäynninohjaajaa.

  3-6 D, jossa opiskelee 2.-6. vuosiluokan oppilaita. Oppilaat opiskelevat pääasiassa omassa ryhmässä, yhteistyötä Lumikko-ryhmän kanssa. Osa oppilaista integroituu yleisopetuksen luokkaan. Luokassa toimii erityisluokanopettaja ja kolme koulunkäynninohjaajaa.

  7.-9. C pienluokka, jossa opiskelee 7.-9. -luokan oppilaita. Oppilaat integroituvat yleisopetuksen ryhmiin vaihtelevasti. Luokassa toimivat erityisluokanopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. 

 • Kokkolan yliopistokeskus Chydenius järjestää yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa kasvatustieteen maisterin tutkintoon ja luokanopettajan kelpoisuuteen johtavaa muuntokoulutusta.

  Torkinmäen koulu toimii opetusharjoittelukouluna. Lukuvuoden aikana harjoittelujaksoja järjestetään koululla kaksi, kullakin harjoittelujaksolla opiskelijoita on yhteensä n. 40. Harjoittelijat toimivat 1-6 -luokissa luokanopettajan ohjauksessa neljän viikon ajan.

   

Ota yhteyttä