Fortsätt till innehållet

I elevkåren kan du påverka din egen skola

Syftet med elevkårsverksamheten är att uppmuntra eleverna att påverka skolans gemensamma ärenden. Med hjälp av elevkårsverksamhet får eleverna sin röst hörda i frågor som gäller dem samt påverka hela skolans utveckling. Elevkårerna främjar barns och ungas rätt att bli hörda samt möjlighet att delta i och påverka den egna skolans verksamhet. Elevkåren har som mål att förbättra elevernas ställning och välbefinnandet i den egna klassen och skolan. Elevkåren är också ett bra tillfälle att lära sig förhandlings- och påverkansfärdigheter.

Elevkåren är en sammanslutning som bildas av alla skolans elever. Elevkårsstyrelsen är ett demokratiskt valt organ som representerar skolans elever. Styrelsen leder elevkårens verksamhet och alla tas med i förverkligandet av verksamheten. Om eleverna upptäcker ett missförhållande i skolan kan en enskild elev via elevkåren få till stånd en ändring. Varje elev har på så sätt rätt att påverka sina egna ärenden i skolan. Elevkåren främjar också interaktionen mellan eleverna och samarbetet med hela skolans personal.

En handledande lärare fungerar som elevkårens stöd. Läraren sköter kontakten till skolans lärare och rektorn. Elevkåren kan också samarbeta med föräldrar, andra skolor, ungdomstjänster, ungdomsfullmäktige, klubbar eller organisationer. Påverkansarbetet kan sträcka sig utanför skolan, exempelvis som utveckling av näromgivningen.

Alla elevkårer är olika. Det finns inte heller någon enda riktig modell för elevkårsverksamheten. Elevkårens kärnverksamhet är att påverka, men dessutom kan elevkårsstyrelsen eller elevkåren ordna olika temadagar och -fester eller ha kiosk- eller caféverksamhet.

Alla högstadier i Karleby har elevkårsverksamhet. Du får kontaktuppgifterna till din egen skolas elevkårsstyrelse av din skolas personal eller av klassens representant.

Ta kontakt