Hyppää sisältöön
Lohtajan koulun ilmakuva talvella 2021
Kuvaaja: Juha Salo

Lohtajan koulu

tarjoaa perusopetusta 7-9 luokille Kokkolan kaupungin koulujen Pohjoisreitillä.
Toimimme hallinnollisesti yhdessä Lohtajan Kirkonkylän koulun (1-6 lk.) kanssa ja kouluilla on myös yhteisiä opettajia sekä opetustiloja.
Tiloissamme opiskelevat myös Kirkonkylän koulun luokat 5. ja 6.
Sijaintimme on Lohtajan kaupunginosassa peruspalvelujen läheisyydessä.
Monitoimihalli Maininki, urheilukenttä sekä tekonurmikenttä tarjoavat upeat mahdollisuudet koululiikuntaan ja harrastuksiin ihan lähietäisyydellä.
Koulun piha-alueella sijaitsee toimintapiha peliareenoineen ja muine laitteineen.

Oppilasmäärä 7-9 luokilla 84 (2020-2021)
Luokkien määrä: 6
Henkilökunnan määrä: n. 20

Sivustoa päivitetty viimeksi: 7.6.2021
Seuraavat päivitykset tehdään elokuussa.

 • Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi.

  Poikkeukset, muotoa etunimi.sukunimi@kokkola.fi, on merkitty listalle *.

   

  Perusopetuksen rehtori Juha Salo * Puh. 050 5353 748
  Apulaisrehtori Kimmo Erkkilä
  Opettajainhuone Puh. 040 8065 232
  Koulusihteeri Tarja Luikku * Puh. 040 4892 367
  Opettajat:
  Luokka 7A – hy,li Kimmo Erkkilä arviointivastaava
  Luokka 7B – ma,fy Johannes Vainio
  Luokka 8A – en,ru Nina Kurikkala oppilask.ohjaaja
  Luokka 8B – li,ku,ts Tiina Mäki-Petäjä
  Luokka 9A – opo,ue Soili Kero Puh. 050 4123 137
  Luokka 9B – ko,tt Anne Kamunen-Kauro
  Erityisopetus Minna Mäkikauppila Puh. 050 4141 832
  ma Juha Salo * Puh. 050 5353 748
  ai,mu Annika Timonen
  bi,mt,ke Katariina Taskinen tukioppilast.&globaalik.
  tn Juho Klapuri
  ue ort. Lili Pihlajamäki
  Muu henkilökunta:
  Koulunkäynninohjaaja,

  osa-aik. koulusihteeri

  Nina Karhula *
  Koulunkäynninohjaaja Päivi Pyykkönen
  Koulukuraattori Mari Parkas Puh. 040 8068 213
  Terveydenhoitaja Eveliina Mäkelä Puh. 044 7307 622
  Koulupsykologi Johanna Puumala Puh. 040 8065 352
  Nuorisotyöntekijä Jouko Pahikainen Puh. 050 5375 791
  Ruokapalveluesimies Mervi Siirilä * Puh. 040 4892 346
  Kokki Sinikka Saari *
  Siistijä Laila Hekkala *
  Siistijä Tiia Pirttioja *
  Kiinteistönhoitaja Joonas Siirilä * Puh. 050 5688 462
  Päivystävä kiinteistönhoit. iltaisin & viikonloppuisin Puh. 050 5469 652

   

  Lohtajan koulun keittiön sähköpostiosoite: lohtajan.ylaasteenkeittio@kokkola.fi.

  Puhelinnumeroista julkaistaan vain työsuhdepuhelimien numerot. Annathan mahdollisuuksien mukaan kouluväellekin kotirauhan ottamalla puhelimitse yhteyttä työpäivisin klo 8-16. Kiireettömät yhteydenotot voit hoitaa myös sähköpostitse tai Wilman viestillä. Kiitos!

  Yhteystietojen käyttö suoramarkkinointiin kielletään.

  POIKKEUKSET:
  Annika Timonen on virkavapaalla kevätlukukauden koulutyön loppuun saakka. Sijaisena toimii Riitta Nikkarikoski.

   

 • Oppilaskunnan ohjaajana toimii lukuvuonna 2020-21 Nina Kurikkala.
  Oppilaskunta = kaikki koulun oppilaat, kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

  Oppilaskunnan vaalit järjestetään syyslukukauden alkupuolella, jolloin uusista 7. luokkalaisista valitaan edustajat hallitukseen. Oppilaskunnan sääntöjen mukaan sen tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja edistää oppilaiden harrastustoimintaa. Oppilaskunnan hallitus suunnittelee erilaisia teematapahtumia yksin tai yhdessä tukioppilastiimin kanssa. Kioskitoimintaa voidaan järjestää oppilaskunnan omassa kerhotilassa. Käytettävissä on myös oma pienkeittiöllä varustettu kokoustila. Oppilaskunnan hallitus päättää koulun taksvärkkikohteen sekä valitsee tarjousten perusteella kouluvalokuvaajan. Syyslukukaudella hallitus käsittelee koulun lukuvuosisuunnitelman osaltaan. Järjestyssääntöjä päivitettäessä hallitus antaa lausunnon. Se toimii myös vaalilautakuntana koulun osallistuessa nuorisovaaleihin yms.

  Oppilaskunnan hallituksen 9. luokkalaiset varsinaiset jäsenet toimivat lukuvuosittain oppilaskunnan edustajina Lohtajan yhteistoiminta-alueen (Pohjoisreitin) johtokunnassa. Lukuvuonna 2020-2021 nämä edustajat ovat Mella Niemonen ja Eemeli Perttula. Heidän henkilökohtaiset varajäsenensä toimivat edustajina, mikäli varsinainen jäsen ei pääse paikalle. Oppilasedustajilla on johtokunnassa puheoikeus, mutta ei äänestysoikeutta.

  Oppilaskunnan hallitus lukuvuonna 2020-2021

  Mella Niemonen (9A), varajäsen Veera Santonen (9A)
  Eemeli Perttula (9B), varajäsen Outi Kallio (9B)
  Juuso Lukkarila (8A), varajäsen Enni Pyykkönen (8A)
  Otto Jelekäinen (8B), varajäsen Frans Sinko (8B)
  Aada Karhula (7A), varajäsen Riku Siirilä (7A)
  Ilona Huhtala (7B), varajäsen Eetu Jokela (7B)

  Tukioppilastoiminta koulullamme on aktiivista ja sillä on jo pitkät perinteet. Toimintaa ohjaa lukuvuonna 2020-2021 Katariina Taskinen.

  Tukioppilaiden puoleen voivat toiset oppilaat kääntyä aina apua tai neuvoja tarvitessaan tai ihan muutenkin vaikkapa juttuseuraa kaivatessaan. Tukioppilaat järjestävät teematapahtumia yksin tai yhdessä oppilaskunnan hallituksen kanssa.

  Tukioppilastiimiin lukuvuonna 2020-2021 kuuluvat:

  Annukka Korvela, 9A
  Josefiina Himanka, 9B
  Matias Jussila, 9B
  Juho Ylikauppila, 9B
  Sonja Jussila, 8A
  Eelis Salmèn, 8A
  Anni Haasala, 8B
  Sini Keski-Korpela, 8B

 • Lohtajan koulun vanhempainraatiin kuuluvat lukuvuonna 2020-2021:

  * Anne Jussila
  * Eija Varis
  * Merja Jelekäinen
  * Marion Perttula
  * Miia Parviainen
  * Paula Keski-Korpela

  Raadin kokoontumiset ovat keskustelutilaisuuksia, joissa on tarkoitus ideoida mm. koulun kehittämistä. Raati toimii huoltajien “äänitorvena”. Koulun edustus vaihtelee kokouksittain.

   

 • LOHTAJAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN (POHJOISREITIN) JOHTOKUNTA                 

  Lohtajan koulu –  Lohtajan kirkonkylän koulu – Marinkaisten koulu.

  Kokoonpanossa varajäsen on merkitty sulkeisiin.

  puheenjohtaja: Mikko Lukkarila  (Janne Lukkarila)
  varapuheenjohtaja: Taru Pajunpää (Tiina Jukkola)
  jäsen: Markus Haasala (Sami Mäkikorvela)
  jäsen: Anne Jussila (Aila Pottala)
  jäsen: Antti Lapinoja (Päivi Lapinoja)
  jäsen: Merja Jelekäinen (Emma Lokasaari)
  jäsen: Marika Orjala (Santtu Pajunpää)
  jäsen: Nina Pajunpää (Antti Niemi )
  opettajajäsen: Johannes Vainio (Heli Vierimaa-Erkkilä)
  henkilökuntajäsen: Seija Nissilä (Kaarlo Nissilä)
  oppilasjäsen (2020-21): Mella Niemonen , 9A (Veera Santonen, 9A)
  oppilasjäsen (2020-21): Eemeli Perttula, 9B (Outi Kallio, 9B)

  Rehtorit vuorottelevat lukuvuosittain sihteerinä.
  Lukuvuonna 2020-2021 sihteerinä toimii Lohtajan kirkonkylän koulun apulaisrehtori Virpi Niemelä.

 • Lohtajan koulun laaja-alaisena erityisopettajana toimii Minna Mäkikauppila ja hänellä on työparinaan erityisopetuksen koulunkäynnin ohjaaja Päivi Pyykkönen.

  Käytössä on luokkatila, jossa erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden ohella tukea saavat myös tehostetun tuen oppilaat joustavin järjestelyin. Koulullamme ei ole varsinaista erityisluokkaa.

 • Toukokuun 24. päivälle vuonna 1956 päivätyllä asiakirjalla Lohtajan keskikoulun kannatusyhdistys sai valtioneuvostolta luvan ylläpitää Lohtajan pitäjässä suomenkielistä 5-luokkaista oppikoulua.

  Koulutyö alkoikin kyseisen vuoden syyskuun 1. päivänä toimien kolmessa eri paikassa: Seurojen talossa (nyt jo purettu Väinönlinna), entisessä kunnantalossa sekä rukoushuoneella.

  Opetustilojen hajanainen sijoittelu, tilojen pienuus sekä hallintotilojen puute vaikeuttivat toimintaa ja koulun johtokunta pohtikin useaan otteeseen tilojen saamista keskikoululle. Toimikunta asetettiin tiedustelemaan hinnan ja sijainnin puolesta sopivaa tonttia.

  Joulukuun 15. päivänä 1956 kannatusyhdistys pääsi päättämään tontin ostosta koulun yhdeltä puuhamieheltä, poliisi Viljami Roikolta. Yhdistyksen taloudenhoitajan ja sittemmin johtokunnan puheenjohtaja Reino Peranderin kertoman mukaan kunnan lainatakauksella oli kovat ehdot ja johtokunta hankkikin sittemmin omavelkaisen takauksen lukuisilta yksityishenkilöiltä.

  Samassa joulukuun 15. päivän kokouksessa johtokunta valtuutettiin toimimaan rakennustoimikuntana. Alkoi puutavaran hankinta puurakenteista koulurakennusta varten.

  Rakennushallituksen rakennusneuvos Sysimetsä tyrmäsi ajatuksen ollen sitä mieltä, että rakennus tulisi tehdä kivestä. Kouluhallitus hyväksyi tammikuun 15. päivä vuonna 1958 lopulliset piirustukset kivirakenteiselle koululle.

  15. päivänä huhtikuuta saman vuonna päätettiin ryhtyä koulurakennuksen 1. vaiheen rakennuttamiseen. Perustustyöt aloitettiin 2. kesäkuuta ja harjannostajaiset pidettiin 2. elokuuta. Pääosan virallinen luovutustilaisuus voitiin järjestää etuajassa 23. tammikuuta 1959.

  Lohtajan oppikoulu rakenteilla, runko valmiina
  Lohtajan oppikoulu rakenteilla, runko valmiina (kuvaaja ei tiedossa).

  Koulutyö uudessa rakennuksessa alkoi 27. tammikuuta 1959. Rehtori Ensio Rönkön mukaan ”sinä päivänä hymyiltiin paljon”.

  13. kesäkuuta 1963 asetettiin toimikunta toisen rakennusvaiheen toteuttamiseksi, vaikka taloustilanne oli vaikea ja velkaa jo ennestään paljon. Viljami Roiko ja Reino Perander tekivät useita matkoja Helsinkiin Kouluhallitukseen, vakuutusyhtiöihin ja pankkien pääkonttoreihin. Tuloksena voitiin toisen rakennusvaiheen urakkasopimus allekirjoittaa 28. tammikuuta 1963. Rakennustyöt etenivät nopeasti ja liikunta- ja juhlasalitilan sekä ruokailutilat sisältävä toinen vaihe voitiin ottaa vastaan jo saman vuoden syyskuun 2. päivänä.

  Koulutalon tilojen arveltiin tuolloin riittävän 200-220 oppilaan tarpeisiin. Rehtori Esko Töyrylä kirjoitti tästä valtavasta ponnistuksesta seuraavasti:

  ”Nykyiselle ja tuleville oppilaspolville näiden opiskelutilojen olemassaolo voi tuntua itsestään selvältä ja ikään kuin luonnostaan asiaan kuuluvalta. Sen, että koulutalo ei nouse maasta vain kättä puristamalla, saivat kuitenkin myös tämän opinahjon rakentajat omakohtaisesti todeta. Kannatusyhdistyksen jäseniltä, joista tässä yhteydessä vielä kerran mainittakoon erikoisesti nimet Eino Kamila, Viljam Roiko, Reino Perander ja A.V. Nissilä, vaadittiin rakennushankkeen toteuttamisessa todella huolta ja vaivannäköä, eriasteisista vaikeuksista kun ei suinkaan ollut puutetta. Koulun historiassa – ja laajemmaltikin – tällä vapaaehtoisin voimin tarmokkaasti ja vastuuntuntoisesti suoritetulla työllä tulee olemaan pysyvä arvonsa.”

  Koulun nimi muutettiin Yhteiskouluksi samana vuonna 1963 kuin rakennuksen toinen vaihe valmistui.

  Koulu uuden laajennuksen kera.
  Laajennuksen myötä koulu sai uuden siipirakennuksen, jossa liikunta-/juhlasalin lisäksi sijaitsivat myös keittola ja ruokailutilat.

  Koulun 10-vuotisjuhlia vietettiin vuonna 1966. Koulunuudistustoimikunta oli juuri saanut valmiiksi mietintönsä, jossa suunniteltiin peruskoulua. Lohtajallakin oli aloitettava valmistautuminen koulujärjestelmän muutoksiin. Tuloksena syntyi päätös luovuttaa koulu Lohtajan kunnalle varoineen ja velkoineen 1.7.1973 lukien.

  19.12.1977 Lohtajan keskikoulun kannatusyhdistys r.y. lakkautti yksimielisesti toimintansa todettuaan sen tarpeettomaksi.

  Yllä esitetyn koulun historiikin olen koonnut Kaija Aromaan, Raimo Jukkolan ja Pentti Niemelän toimittamasta kirjasta Varokaa pojat Billnäsin työkaluja – Lohtajan yhteiskoulun perustamisesta 50 vuotta (Art Print Oy, Ylivieska 2007). Kirja on ollut myynnissä ja toimituskunnan tahdon mukaisesti tuotto on käytetty koulun stipendirahaston kartuttamiseksi, mikä tässä kiitoksella mainittakoon.

  Myöhempinä aikoina koulua on edelleen laajennettu ja saneerattu. 1990 -luvun puolivälissä rakennettiin laajennus, johon sisältyy keskuskeittiö, ruokasali ja väestönsuoja-pukuhuone. Samassa yhteydessä saneerattiin hallintotiloja.

  Vuosituhannen vaihteessa toteutettiin mittava rakennusprojekti, jonka yhteydessä koulu sai erikoisluokkien lisäsiiven. Myös vanhempi osa saneerattiin täydellisesti. Teknisen työn ja kotitalouden luokkatilojen siirryttyä kellarikerroksesta uuteen siipeen, saatiin kellariin paikka nuorisotiloille.

  Erikoisluokkien siipi rakenteilla vuonna 1999.
  Erikoisluokkien siipi rakenteilla vuonna 1999.

  Lohtajalla 25.11.2015

  Juha Salo
  rehtori

  Päivitys 10.2.2021:

  Syksyllä 2020 valmistui koulun takapihalle toimintapiha peliareenoineen, kiikkuineen ja kiipeilytelineineen.

  Pihan pysäköinti- ja liikennejärjestelyiden muutostyöt ovat vuorossa vuonna 2021.
  Vuonna 2021 alkaa myös projekti, jonka päämääränä on skeittiparkin rakentaminen Lohtajan kirkonkylälle.
  Toki toivomme sitä koulun pihapiiriin!

 • Päivitetty viimeksi 7.6.2021

  AJANKOHTAISTA JA LÄHIVIIKOILLA TAPAHTUVAA:

  Hyvää kesälomaa!

  KOKO LUKUVUODEN TOIMINTAKALENTERI:

  Elokuu

  Ke 12.8.
  Lukuvuoden aloituspäivä klo 9-12. LV-tunnit. Poistumisreitit.

  Ke 26.8.
  *Syyskirkko / vaihtoehtoinen ohjelma klo 10.00 – 10.20.

  To 27.8
  Koulurauhan julistus ja kiusaamattomuuslakanan allekirjoitus (7. luokat).

  Syyskuu

  Ke 2.9.
  Oppilaskunnan vaalipäivä (7. luokkien edustajavaali).

  Ma 7.9.
  Kokkola-retki 9-15.

  Ma 14.9.
  7. luokkien ryhmäytyspäivä. 7B klo 9-11, 7A klo 12-14.

  Ti 15.9.
  Koulukuvaukset.

  Ke 30.9.
  Suunnistuspäivä Houraatissa (liikuntatuntien puitteissa).

  Lokakuu

  To 1.10.
  7. luokkien vanhempainilta alkaen klo 18.30.

  To 8.10.
  OPKU-hallituksen koulutuspäivä (Sofia Behluli).

  Pe 9.10.
  Taksvärkkipäivä ja opetushenkilökunnan TyHy-päivä.

  12.-16.10
  Syyslomaviikko.

  Ma 19.10.
  Jakso vaihtuu.

  19.-23.10.
  9. luokkien TET-viikko.

  Ti 27.10.
  9. luokkalaisia oppilaitosvierailulla Kannuksessa.

  Ke 28.10.
  Ankkuri-tiimin some-tunnit klo 9-12 luokka-asteittain.

  To 29.10.
  Nuorisovaltuusto esittelee toimintaansa iltapäivän välitunneilla (“Hirmu”-auto pihalla).

  Pe 30.10.
  Halloween -teemailtapäivä.

  Marraskuu

  Ke 11.11.
  Tukarikoulutusta Kälviällä.

  16.-20.11.
  Lapsen oikeuksien viikko. Teemapäivänavaukset. Nuopparivälitunnit luokanvalvojien kanssa.

  Ti 17.11.
  LV-tunti klo 12.05.

  Pe 20.11.
  Lapsen oikeuksien päivä. Nuorisovaltuuston edustajavaali. Munkkikahvit/mehut!

  Joulukuu

  Pe 4.12.
  Seppeleenlasku sankarihaudoille.

  7.-11.12.
  8. luokkien TET-viikko.

  Ti 8.12.
  KPEDU-virtuaalivierailut 9. luokilla.

  14.-17.12.
  Monialaiset oppimiskokonaisuudet 7. ja 8. luokilla (kotiseututeema). 9. luokkalisten yrittäjyysteema.

  Pe 18.12.
  Lentopalloa luokittain ja nuopparitunnit.

  La 19.12.
  Syyslukukauden päätöspäivä.

  Tammikuu

  To 7.1.
  Kevätlukukauden koulutyö alkaa. Jakso vaihtuu (jakso 3.).

  Ma 11.1.
  9. luokkalaisten lukiovierailu klo 9-13.

  Helmikuu

  1.-5.2.
  9. luokkien TET-viikko.

  Ti 2.2.
  Virtuaalinen kirjailijavierailu klo 10.00 7B:llä (Magdalena Hai).

  Ma 8.2.
  Virtuaalinen kirjailijavierailu klo 10.00 9B:llä (Jyri Paretskoi).

  Ke 10.2.
  9. luokkalaisia KPedu -vierailulla.

  To 11.2.
  112-päivän poistumisharjoitus. Turvallisuuskävely.

  Pe 12.2.
  Ystävänpäivän teemapäivä. Koulua 9-13. Ei iltapäivän erilliskuljetuksia.

  Ma 15.2.
  Luokanvalvojan tunti klo 11.15.

  Ti 16.2.
  Vanhempainraati klo 18.00 (paikkana alakoulu).

  Ke 17.2.
  Arviointikeskustelupäivä. Koulua 9-13. Kuljetukset järjestetään.

  To 18.2.
  Arviointikeskustelupäivä, koulua 9-13. Kuljetukset järjestetään.

  Ma 22.2.
  YHR:n kokous klo 10.00.

  Ti 23.2.
  Yhteishaku alkaa! 9. luokkien oppilaita oppilaitosvierailulla (so-te).

  Maaliskuu

  1.-5.3.
  Talvilomaviikko.

  To 18.3.
  Tasa-arvotempaus klo 13-15 tunneilla.

  Ke 24.3.
  Virtuaalinen Elämysreitti 7. luokille 11.15-12.00.
  Lumiveistoskisa klo 12-15 tunneilla.

  Ma 29.3.
  Jakso vaihtuu (jakso 4.).

  Huhtikuu

  2.-5.4.
  Pääsiäisvapaa.

  Ma 19.4.
  8. luokkien hyvinvointitunnit.

  Pe 30.4.
  Vapunaaton teemapäivä 9-13.

  Toukokuu

  Ti 11.5.
  9. luokkien työelämäpäivä.

  To 13.5.
  Helatorstain vapaa.

  Ti 18.5.
  Tulevien 7. luokkien vanhempainilta.

  Kesäkuu

  Viimeisellä kouluviikolla teemapäivät ke-pe etänä.

  La 5.6.
  Lukuvuoden päättäjäispäivä Teams-yhteyksin

 • 1. tunti ( ei käytössä)
  8.05 – 8.50
  2. tunti
  9.00 – 9.45
  3. tunti
  9.55 – 10.40

  Ruokatunti 10.40 – 11.15
  Ruokailu 10.30 alkaen, mikäli kaksoistunnin välituntia ei ole pidetty.
  Koronaepidemian aikana noudatetaan poikkeavaa, porrastettua ruokailujärjestystä!

  4. tunti
  11.15 – 12.00
  5. tunti
  12.05 -12.50

  Iltapäivän pitkä välitunti 12.50 – 13.20
  12.50 – 13.05 välipala-aika
  13.05 – 13.20 ulkoiluaika

  6. tunti
  13.20 – 14.05
  7. tunti
  14.10 – 14.55

 • Lohtajan koululla lukuvuoden koulutyö on jaettu neljään jaksoon.
  Jaksoilla 1. ja 3. noudatetaan samaa työjärjestystä.
  Jaksoilla 2. ja 4. noudatetaan samaa työjärjestystä.
  Työjärjestykset saat auki sivun oikean reunan linkeistä (käytä selaimen takaisin-painiketta palataksesi tälle sivustolle).

  Jaksojen aikataulut:

  Jakso 1
  12.8.- 9.10.2020

  Jakso 2
  19.10.- 18.12.2020

  Jakso 3
  7.1.- 26.3.2021

  Jakso 4
  29.3.- 4.6.2021

 • Lohtajan koulu julkaisee toimintakuviaan ja tiedotteitaan lähinnä Instagramissa (@lohtajankoulu).

  Käytämme hashtageja

  #lohtajankoulu (yhteiset julkaisut)
  #lohtajankoulukokkola (yhteiset julkaisut)
  #lohtajankoulubiologia (Katariina Taskisen biologian ryhmien työkuvat yms.)
  #tiinanliikunta (Tiina Mäki-Petäjän liikuntasuunnitelmat)
  #kimmonliikunta (Kimmo Erkkilän liikuntasuunnitelmat)
  #lohtajanopo (opinto-ohjaaja Soili Keron julkaisut)

  Tervetuloa seuraamaan!

Ota yhteyttä