Du är här

Arbete och näringsliv

Karleby stads näringstjänster

  • sörjer för att företagens verksamhetsförutsättningar fungerar och utvecklas
  • sörjer för tillgången till företagstomter
  • sörjer för utvecklandet av stadens dragningskraft
  • främjar företagens tillgång till kompetent arbetskrat
  • svarar för stadskoncernens turismverksamhet

Ansvarspersoner:

  • Utvecklingsdirektör Jonne Sandberg
  • Verkställande direktör Anne Pesola (KOSEK Ab)
  • Verkställande direktör Teea Pietilä (Karleby Turism Ab )
  • Verkställande direktör Jaakko Pöykkö (Karleby Industriby Ab)

Upp

Uppdaterad 14.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut