Hyppää sisältöön

Tyytyväisyys elämään ja harrastukset

Tyytyväisyys elämään on lapsen ja nuoren yksilöllinen kokemus, johon vaikuttavat monet tekijät. Nuorille ja lapsille tyytyväisyyttä elämään voi lisätä esimerkiksi koulunkäynti, harrastukset ja kaverit, turvallinen perheympäristö sekä asuinalue ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään.

Ilonaiheet

Suurin osa kyselyyn vastanneista kokkolalaisista lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, ja kokee pystyvänsä vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun.

Alakoululaiset

 • 88 % (koko maa 85 %) on erittäin tai melko tyytyväisiä elämäänsä.
 • Osuus on hieman suurempi kuin koko maassa keskimäärin, mutta laskenut hieman (4 prosenttiyksikköä) vuodesta 2019.
 • Pojat ovat tyttöjä useammin tyytyväisiä elämäänsä (pojat 91 %, tytöt 85 %).

Muut oppiasteet

 • Noin 70 % on tyytyväisiä elämäänsä.
 • Osuudet ovat samaa luokkaa kuin koko maassa keskimäärin, mutta ne ovat pienentyneet vuodesta 2019. Yläkoululaisilla osuus on pienentynyt 9 prosenttiyksikköä, lukiolaisilla 4 ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoilla 9 prosenttiyksikköä vuodesta 2019.
 • Pojat ovat selkeästi tyttöjä useammin tyytyväisiä elämäänsä. Yläkoululaisissa ero on 26, lukiolaisissa 19 ja ammattioppilaitoksen opiskelijoissa 15 prosenttiyksikköä.

Lähes kaikilla on jokin harrastus. Poikien yleisimmät harrastukset ovat liikunta omatoimisesti tai ohjatusti, pelaaminen mobiililaitteilla tai tietokoneella ja käsityöt, laitteiden rakentaminen tai korjaus. Tytöillä yleisimmät harrastukset ovat liikunta omatoimisesti, kuvataide tai valokuvaaminen, lemmikin tai kotieläimen hoito ja laulaminen, soveltaminen sekä säveltäminen

Alakoulut

 • 90 % (koko maa 86 %) harrastaa jotain vähintään kerran viikossa.
 • Osuus on hieman suurempi kuin koko maassa keskimäärin ja pysynyt lähes samana kuin vuonna 2019 (88 %).
 • Alakoululaisten poikien (88 %) ja tyttöjen (91 %) harrastamisen määrässä ei ole merkittävää eroavaisuutta.

Muut oppiasteet

 • Yläkoululaisista viikoittain harrastavia on 96 % (koko maa 96 %), kun lukiossa osuus on 99 % (koko maa 98 %) ja ammattioppilaitoksissa 90 % (koko maa 92 %).
 • Osuudet ovat samaa luokkaa kuin koko maassa keskimäärin ja ne ovat pysyneet lähes samana kuin vuonna 2019.
 • Poikien ja tyttöjen harrastamisen määrässä ei ole merkittävää eroavaisuutta.

Huolenaiheet

Vertailu edellisiin kyselyihin kertoo, että aiempaa harvempi yläkoululainen ja ammattioppilaitosten opiskelija on tyytyväinen elämäänsä. Ero sukupuolten välillä korostuu: yläkoulussa ja toisella asteella tyttöjen tyytyväisyys elämäänsä on selkeästi poikia huonompi.

Keinoja parempaan

Kokkolassa on panostettu lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Vuonna 2020 aloitettiin Kokkolan harrastamisen Suomen malli, KOHASUn toiminta, jonka puitteissa tarjotaan maksutonta matalan kynnyksen harrastustoimintaa kaikilla alakouluilla. Toiminta on suunniteltu lasten ja nuorten omien toiveiden pohjalta, ja se tarjoaa mahdollisuuden viikoittaiseen harrastamiseen ja uusien lajien kokeiluun.

Kokkolassa toimii lähes sata urheilu- ja liikuntaseuraa, jotka tarjoavat harrastusmahdollisuuksia höntsästä tavoitteelliseen harrastamiseen. Myös kulttuuri-, taide- ja muiden yhdistysten kautta toiminnassa on mukana useita satoja lapsia ja nuoria. Keski-Pohjanmaan Konservatorio, Sana- ja Kuvataidekoulut, Kokkolan seudun opisto, nuorisopalvelut sekä monet muut tahot järjestävät opetusta, kursseja ja harrastemahdollisuuksia myös lapsille ja nuorille.

Kaupungin ylläpitämissä harrastus- ja liikuntatiloissa asiakkailta perittävät maksut pidetään mahdollisimman edullisina. Harrastustilat ovat mahdollisimmat helposti saavutettavia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL toteuttaa joka toinen vuosi valtakunnallisen kouluterveyskyselyn. Kysely tuottaa monipuolista kuntakohtaista tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja avun saannista. Uusin kysely tehtiin keväällä 2021, ja sen tulokset julkaistiin syyskuussa 2021. Tuloksissa näkyy poikkeuksellisen korona-ajan vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin. Tässä artikkelissa esillä ovat kokkolalaisten lasten ja nuorten vastaukset.

Tutustu kyselyn osa-alueisiin linkeistä: