Hyppää sisältöön
Kaksi miestä ja nainen ovat kokouksessa.

Työllisyyspalveluiden hankkeet

Olemme mukana erilaisissa työllisyydenhoitoon liittyvissä hankkeissa. Hankkeiden kautta kehitämme toimintaamme ja palveluitamme. Hankkeiden kautta myös hankimme tietoa toiminnan kehittämisen tueksi.

Synclusive -sujuvasti töihin

Kokkolan kaupunki on yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa mukana eurooppalaisessa tutkimushankkeessa Synclusive – sujuvasti töihin. Maaliskuusta 2023 helmikuuhun 2027 saakka kestävän hankkeen tavoitteena on tuottaa ratkaisuja työmarkkinoilla haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten esimerkiksi osatyökykyisten ja henkilöiden, joilla on toistuvia työttömyysjaksoja ja rikkonaisia työuria, työllistymisen tueksi sekä matalasti koulutettujen työntekijöiden työurien vahvistamiseksi.

Työllistymistä edistäviä toimenpiteitä toteutetaan neljässä eri Euroopan maassa: Suomessa, Alankomaissa, Bulgariassa ja Portugalissa. Kussakin maassa yhden kunnan alueelle muodostetaan kansallinen kokeiluympäristö eli niin sanottu elävä laboratorio (englanniksi living lab). Kunkin maan kokeiluympäristössä keskitytään eri kohderyhmiin. Kokkolassa kohderyhmänä on yli vuoden työttömänä olleet pitkäaikaistyöttömät.

Kokeiluympäristössä työllistymiseen liittyviin haasteisiin haetaan ratkaisuja yhteistyössä olemassa olevan paikallisen verkoston kanssa, eli kunnan työllisyyspalveluiden, koulutusorganisaatioiden, kolmannen sektorin toimijoiden, työnantajien, työntekijöiden ja työttömien työnhakijoiden kanssa. Samalla kun hyödynnetään olemassa olevaa verkostoa työnhakijoiden työelämään ja siellä eteenpäin siirtymiseksi, pyritään vahvistamaan työllistymiseen kytkeytyvien toimijoiden yhteistyötä.

Hanke on käynnistynyt vuonna 2023 tutkimusvaiheella, minkä aikana muodostetaan tilannekuva haavoittuvassa asemassa olevien työllistymisestä jokaisessa kohdemaassa. Tutkimustuloksia hyödynnetään kokeiluympäristön ja toimenpiteiden suunnittelussa.

Vuosien 2024–2026 aikana kunkin maan kokeiluympäristössä toteutetaan tutkimuksen pohjalta valittuja toimenpiteitä ja arvioidaan niiden vaikutuksia eri kohderyhmille. Samanaikaisesti arvioidaan myös yhteistyön toteutumista ja vaikuttavuutta. Kokkolan kokeiluympäristössä toimenpiteitä aloitetaan toteuttaa vuoden 2024 aikana.

Lisätietoja antaa:

Työhönvalmentaja
Anu Patrikainen
050 408 8404
anu.patrikainen(at)kokkola.fi

Rahoittajat

EU – European Research Executive Agency (REA)

Synclusive-tutkimushanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horizon Eurooppa -ohjelmasta (rahoituspäätös: 101056661, HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01).

Lisätietoja

SYNCLUSIVE – sujuvasti töihin (Työterveyslaitos)  

Synclusive project (synclusiveproject.eu)

 

Euroopan unionin rahoittama. Synclusive.

OpsoRekry-hanke (päättynyt)

OpsoRekry-hankkeen tavoitteena on helpottaa työvoiman kohtaanto-ongelmaa Keski-Pohjanmaan alueella. Tiedotamme alueen yrityksille, työnantajille, työnhakijoille ja työttömyysuhan alaisille oppisopimuskoulutuksen ja rekrytointikoulutuksen mahdollisuuksista työllistää ja työllistyä.

Hankkeen tarkoituksena on myös tunnistaa työttömien työnhakija-asiakkaiden palvelutarpeet ja osaaminen, jotta sitä voidaan hyödyntää sujuvasti työmarkkinoiden käyttöön. Tavoitteenamme on sujuvoittaa sekä työvoiman hankintaa että töihin pääsyä.

OpsoRekry -hankkeen verkkosivuille 

Tiedote 5.6.2023: OpsoRekry -hankkeessa moniammatillinen yhteistyö on jalostettu käytännöksi