Fortsätt till innehållet

Karleby erbjuder företag en internationell verksamhetsomgivning med utmärkta logistiska förbindelser. Vi agerar snabbt, flexibelt och kundorienterat.

Med hjälp av vårt Invest in Kokkola-team hittar du alla viktiga tjänster som ditt företags framgångsrika affärsverksamhet behöver.

Våra strategiska spetsbranscher är kemi, cleantech, bioekonomi, båtbranschen samt tjänster. Vi stärker FUI-verksamhet som betjänar näringslivet, utvidgar nätverk till kluster samt satsar på att öka förädlingsgraden och produktifieringen.

De företag som verkar i Karleby och i dess närområde har hundraåriga traditioner och kunnande inom internationell affärsverksamhet. En positiv befolkningsutveckling, mångsidig näringsstruktur samt omfattande investeringar inom handel och industri har stärkt Karlebys livskraft även under hela 2000-talet.

Lockande och attraktiv

Karleby är lämpligt stor också för personal och deras familjer i de företag som investerar i staden: vi kan erbjuda meningsfull fritidssysselsättning, lättillgänglig och bra service på nära håll och tvåspråkigheten är en rikedom.

Karleby vill vara en barnvänlig kommun som satsar på fritidstjänster: som bäst pågår utvecklingen av Centralparkens område för att allt bättre kunna betjäna stadsinvånarna som rekreationsplats. Utöver helheten med idrotts- och evenemangsparken pågår dessutom bl.a. två skolprojekt.

Det är viktigt för företag att arbetstagarna med sina familjer trivs – i Karleby finns goda förutsättningar för att det ska lyckas.

 • Karleby stad kan i nuläget erbjuda företags- och industritomter på följande områden:

  • Lahdenperäs industriområde
  • Heinola arbetsplats- och industriområde
  • Indola industriområde
  • Topparbackens industriområde

  Staden kan också erbjuda olika industri- och företagstomter för olika ändamål i Kelviå, Lochteå och Ullava.

  Läs mera om stadens företags- och industritomter.

 • Karleby- och Perhonejdens lokalregister erbjuder aktuell information om lediga affärs-, lager-, kontors- och industrilokaler i Karleby. I registret finns på ett och samma ställe hela det utbud av verksamhetslokaler som Karlebys och Perhos fastighetsförmedlare, privatpersoner, företag och övriga organisationer har att erbjuda. Registret upptar också affärs- och industritomter. Tjänsten är avgiftsfri för dem som använder den.

  Sök och hitta verksamhetsutrymmen för ditt företag

 • Kompetent arbetskraft är en förutsättning för regionens tillväxt och utveckling. Sysselsättningsgraden i Karlebyregionen har traditionellt varit hög. Det mångsidiga näringslivet och ett omfattande utbud av arbetsplatser erbjuder arbete för personer med olika utbildningar.

  Det mångsidiga utbildningsutbudet på finska, svenska och engelska stöder företagens olika arbetskraftsbehov. I tillägg till yrkesutbildning på andra stadiet  erbjuds det i vårt område både yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning medan utbildningskanalerna leder till allt från proffs inom yrkesutbildningsnivå till doktorsexamen.

  Vid Karleby universitetscenter Chydenius kan man avlägga magisterprogram inom socialarbete samt kemi och kemisk teknik samt datateknik och i utbudet finns vuxenutbildning för klasslärare.

  Vid Centria yrkeshögskola är alternativ till exempel högre YH-examen inom teknik, högre YH-examen inom företagsekonomi samt International Business Management.

  Det finns en stark tradition i att den unga arbetskraften i regionen bosätter sig i den egna hemtrakten. Till exempel av de från Centria yrkeshögskola utexaminerade sysselsatta fick 75 procent arbete i de österbottniska landskapen.

  Utbildning som skräddarsys för företagen stöds också av det intensiva samarbetet med arbetskraftsservicen.

 • Riksväg 8

  Staden verkar för att säkerheten och funktionaliteten vid riksväg 8 förbättras. Riksväg 8 är huvudleden i Västra Finlands kustområde och en del av TEN-T-nätet. Vid Karleby går merparten av vägtransporterna till och från Karleby Hamn i Yxpila via riksväg 8.

  KlaRa

  KlaRa – utvecklingsprojekt för Karleby spårtrafik och centrumområdet är en helhet som består av flera enskilda projekt. Det medför stora fördelar särskilt för näringslivet som har anknytning till storindustriområdet i Karleby. Dessutom blir trafikeringen smidigare och resekedjorna bättre fungerande och den positiva utvecklingen i Karlebys stadsstruktur främjas.

  Idrotts- och evenemangspark

  Karleby stad utvecklar den omfattande idrotts- och evenemangsparken intill stadskärnan i enlighet med översiktsplanen som godkändes 2018. Ansvaret för utvecklingen av projekthelheten ges till ett bolag som staden grundade 2020. Bolaget har i uppgift att starta verksamheten, att bygga en hybridarena och en träningsishall på området samt att utveckla helheten som ett idrotts- och evenemangsområde.

  Läs mera om utvecklingsprojekt

   

 • Lämpligt nära

  Med tanke på trafikförbindelser har Karleby ett gynnsamt läge mitt i Finland: Riksväg 8 går genom staden och det finns planer på att bygga ut den till en fyrfilig väg i stadens norra del. Karleby ingår i stomnätet för järnvägar och Karleby-Jakobstad flygplats finns nära centrum.

  Karleby Hamn är inte bara den viktigaste hamnen i Finland för mineralutvinningsindustrin utan är också den största hamnen för bulk-, spårbunden och transitotrafik samt landets tredje största allmänna hamn. Hamnens djupfarled på 14 meter möjliggör full lastning av de allra största fartygen, nämligen Panamax- och Cape Siza-klassernas fartyg.

  Läs mera om trafikförbindelser.

   

Ota yhteyttä