Hyppää sisältöön

Ohjeita tapahtuman järjestämiseen Tapahtumapuistossa

Maanomistajan lupa

Kun haluat järjestää tapahtuman Tapahtumapuistossa, tarvitset maanomistajan luvan.  Hae lupa kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa.

Liikenteenohjaus

Hakijan tulee toimittaa tapahtuman aikainen liikenteenohjaussuunnitelma lupahakemuksen yhteydessä. Alla linkki tarkempiin ohjeisiin.

Luvan saaja huolehtii ja vastaa suunnitelman mukaisesta liikenteen ohjauksesta. Ohjauksessa tulee käyttää asianmukaisia liikennemerkkejä ja puomeja sekä liikenteenohjaajia. Kaupungin tiemestari antaa tarvittaessa lisätietoja ja/tai -ohjeita, puh. 044 7809 986.

Luvan saaja vastaa poikkeusjärjestelyistä tiedottamisesta alueen tiedotusvälineille ja omassa tapahtumamarkkinoinnissaan.

Liikenteenohjaussuunnitelma (tilapäiset liikennejärjestelyt)

Liikenne Tapahtumapuistossa tapahtuman aikana

Yleisön pysäköinti tapahtuman aikana:

 • Yleisöpysäköintiin on varattu jäähallin ja uimahallin takana olevat hiekkakentät. Kulku alueelle tapahtuu Vapaudentien kautta.
 • Tapahtumajärjestäjä vastaa liikenteen ohjauksesta pysäköintialueille

Tapahtumajärjestäjän tulee huomioida:

 • Urheilutalon takana olevalle matkaparkille tulee olla vapaa kulku.
 • Jäähallin, uimahallin ja Urheilutalon pysäköintialueet on varattu vain tilojen käyttäjille
 • Valmentajantien sekä sen kevyen liikenteen väylän ja suojateiden tulee olla yleisessä käytössä tapahtuman aikana.
 • Jäähallin taakse ja Best-Halliin tulee olla kulku myös tapahtuman aikana.
 • Jäähallin alapuolella kulkeva kevyen liikenteen väylä on yksi kiinteistön pelastusteistä, ja se tulee pitää vapaana.
Tapahtumapuiston, jäähallin, uimahallin, urheilutalon, hiekkakenttien ja lähiteiden sijainnit kartalla
Tapahtumapuiston, jäähallin, uimahallin, urheilutalon, hiekkakenttien ja lähiteiden sijainnit.

Siisteys

Tapahtumanjärjestäjän tulee esittää tapahtuman siivoussuunnitelma lupahakemuksen yhteydessä. Tapahtuman jälkeen alue palautetaan siisteyden yms. suhteen tapahtumaa edeltäneeseen kuntoon. Järjestäjä vastaa kaikista tapahtuman aiheuttamista korjauskustannuksista.

Tapahtuma-alue ja tapahtuman vaikutusalue on pidettävä siistinä koko tapahtuman ajan ja siivottava välittömästi tapahtuman päätyttyä (viimeistään seuraavaan päivään klo 12.00 mennessä). Muussa tapauksessa kaupungilla on oikeus ilman erillistä kehotusta laskuttaa luvansaajalta alueen siistimisestä aiheutuvat kulut.

Tapahtuman jälkeen pidetään katselmus tapahtuman järjestäjän ja Kokkolan kaupungin tiemestarin, kaupunginpuutarhurin, puistot ja liikuntapaikat työnjohtajan ja lupatarkastajan kesken. Katselmuksessa tarkistetaan mm. tapahtuma-alueen ja sen vaikutusalueen puhtaus ja katu- ja viheralueiden kunto. Tapahtuman järjestäjä vastaa koolle kutsumisesta.

Tapahtumapuisto ja sen vaikutusalue kartalla
Tapahtumapuisto ja tapahtuman vaikutusalue

Rakennusaikainen pysäköinti ja hätäpoistumistiet Tapahtumapuistossa

Kokkolan Tapahtumapuisto on aktiivisessa käytössä Urheilupuiston rakennustöistä riippumatta. Kauden alkaessa on hyvä tutustua alueen hätäpoistumisteihin.

Lähialueella sijaitsevat työmaat rajoittavat niin hätäpoistumisteitä kuin pysäköintialueita. Tapahtumapuistoon saavutaan ja poistutaan ensisijaisesti Pohjoisväylän liikenneympyrän (Lottelundin kiertoliittymä) kautta.

Hätäpoistumistiet autoille, pyörille ja jalankulkijoille: Tapahtumapuiston ja Jäähallin väliseltä Valmentajantieltä Kaarlelankadulle.

Jalankulkijat ja pyöräilijät pääsevät poistumaan alueelta myös Suntin viereistä kevyen liikenteen väylää.

Tapahtumapuiston asiakkaiden pysäköintialueet

Tapahtumapuiston pysäköintialueet ovat:

 • Valmentajantien ja Kaarlelankadun risteyksessä
 • Urheilutalon vierellä
Tapahtumapuiston hätäpoistumistiet sekä pysäköintialueet

Muuta huomioitavaa

 • Tapahtumajärjestäjä vastaa alueen yrittäjien ja paikallisliikenteen tiedottamisesta, ja sopii heidän kanssaan tapahtuman aikaisista muutoksista ja käytännön järjestelyistä.
 • Luvan saaja järjestää kustannuksellaan osallistujamäärään nähden riittävät wc-palvelut tapahtuma-alueelle.
 • Luvan saaja vastaa kaikista kaupungille tai kolmannelle osapuolelle tapahtumasta tai siihen liittyvästä toimenpiteestä aiheutuvasta vahingosta tai haitasta.
 • Mahdollisista muista kustannuksista (vesi-, sähkö-, jätemaksut tmv.) vastaa luvan saaja.
 • Tapahtuman järjestäjän tulee ilmoittaa tapahtumasta kaupungin yleiseen tapahtumakalenteriin.