Hyppää sisältöön

Kokkolan kaupunki on yhdessä eri viranomaisten ja muiden tapahtumiin liittyvien tahojen kanssa koonnut tämän oppaan tapahtumajärjestäjille. Tältä sivulta löydät ohjeita ja vinkkejä onnistuneen tapahtuman valmisteluun ja toteuttamiseen.

Tapahtumiin tarvittavat luvat ja muut järjestelyt riippuvat aina tapahtuman koosta ja luonteesta. Jos olet järjestämässä tapahtumaa ensimmäistä kertaa, tai haluat muuten keskustella tapahtumaan liittyvistä asioista, voit olla yhteydessä kaupungin kulttuuripalveluihin (kulttuuri@kokkola.fi).

Ideasta tapahtumaksi

Mieti jo suunnittelun alkuvaiheessa:

 • Mitä ovat tapahtuman keskeiset tavoitteet?
 • Millainen tapahtuman sisältö on?
 • Mikä on tapahtuman kohderyhmä?
 • Mitä uutta tapahtumasi tuo Kokkolan nykyiseen tapahtumakenttään? Onko jo olemassa samantyyppisiä tai samaan aikaan järjestettäviä tapahtumia?
 • Toteutatko tapahtuman yksin vai yhteistyökumppaneiden kanssa?
 • Mitä lupia tapahtuman järjestämiseen tarvitaan?
 • Miten tapahtuman järjestäminen rahoitetaan? Onko tapahtuman järjestämiseen mahdollista saada esim. avustusta?
 • Miten markkinoit tapahtumaasi?

Tuntuuko tapahtuman järjestäminen mahdolliselta näitä kysymyksiä pohdittuasi? Pitääkö ideaa vielä hioa vai onko se jo valmis toteutettavaksi? Jos tarvitset sparrausta tai neuvoja, kaupungin kulttuuripalvelut voivat auttaa eteenpäin.

Lisätietoja: kulttuuripalvelut / Sanni-Leena Salonen, sanni-leena.salonen@kokkola.fi, p. 044 780 9288

Luvat, ilmoitukset ja suunnitelmat

Tapahtumaan tarvittavien lupien ja viranomaisilmoitusten määrä riippuu tapahtuman luonteesta ja koosta. Lähes kaikkiin tapahtumiin tarvitset ainakin tapahtumapaikan tai -tilan käyttöluvan, poliisille tehtävän ilmoituksen yleisötilaisuudesta sekä pelastus- ja ensiapusuunnitelman.

 • Tapahtuman järjestämiseen tarvitset aina maanomistajan luvan.

  Kokkolan kaupungin omistamiin tapahtumapaikkoihin pääset tutustumaan tapahtumapaikkalistauksesta. Voit myös itse esittää hakemuksen yhteydessä muuta tapahtumapaikkaa.

  • Tapahtumapaikkalistauksessa on eri tyyppisiä tapahtuman järjestämiseen sopivia paikkoja. Voit hakea tietoja suoraan paikan nimellä tai tapahtumatyypin nimellä (esim. konsertit, urheilu, markkinat jne)
  • Voit tutustua tapahtumapaikkoihin ja rajata hakua esimerkiksi tapahtuman ajankohdan, osallistujamäärän tai tyypin mukaan.
  • Karttakuvaketta tai paikan nimeä klikkaamalla voit tutustua yksittäisen tapahtumapaikan tarkempiin tietoihin (esim. minkä tyyppisiin tapahtumiin alue sopii, alueen koko, pinnat ja rakenteet, kulkuyhteydet ja pysäköinti, milloin alue käytettävissä).

  Hae lupa

  • Lupa haetaan sähköisesti. Voit siirtyä suoraan lupapalveluun ja täyttää hakemuksen valitsemastasi paikasta.
  • Tutustu tarkemmin yleisen alueen käyttölupaan.
  • Lupa on haettava viimeistään 14 vrk ennen tapahtuman alkamista.
  • Lupa haetaan Kokkolan sähköisen asiointipalvelun kautta.  Palvelun käyttöohje (pdf)
  • Kaupungin omistamille alueille maankäyttöluvan (kadut, puistot, torit tmv.) myöntää Kokkolan kaupungin kaupunkiluvitus, lupatarkastaja Tiia Sillanpää, 044 7809 308 (tiia.sillanpaa@kokkola.fi).
  • Huomioithan että tapahtuma-alueesta ja lupakäsittelystä voidaan periä maksu, joka määräytyy voimassaolevan taksan mukaan. Lue lisää lupa-asioista.
 • Tee ilmoitus yleisötilaisuudesta järjestämispaikan poliisille ajoissa

  Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. Poikkeuksena ovat sellaiset yleisötilaisuudet, jotka eivät edellytetä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä

  • osanottajien vähäisen määrän
  • tilaisuuden luonteen tai
  • järjestämispaikan vuoksi.

  Järjestäjän on tehtävä ilmoitus vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Suurten yleisötilaisuuksien osalta on järjestäjälle suositeltava ilmoituksen tekemistä huomattavasti, tarvittaessa jo kuukausia, aikaisemmin.

  Yleisötilaisuudesta ilmoitettaessa on oltava mukana yleisellä paikalla järjestettävää yleisötilaisuutta koskeva ilmoitus täytettynä. Poliisi voi vaatia tarvittaessa myös muita selvityksiä. Sellaisia voivat olla esimerkiksi yleisötilaisuuden järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumus sekä muun lainsäädännön edellyttämät tilaisuuden järjestämiseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet.

  Ilmoitus tehdään täyttämällä sähköinen lomake tai toimittamalla tulostettava lomake tilaisuuden järjestämispaikan poliisilaitokselle henkilökohtaisesti asioimalla tai postitse. Ilmoituksesta peritään palvelumaksu.

  Poliisi voi myös vaatia selvityksen vastuuvakuutuksen ottamisesta.

  Lisätietoja aiheesta löydät Poliisin verkkosivulta.  Sivulta löydät tarkemmat ohjeet siitä, mitä tulee ottaa huomioon yleisötilaisuuden järjestämisessä. Voit tehdä sivulla sähköisen ilmoituksen tai tulostaa täytettävän lomakkeen. Sivulta löydät myös palveluhinnaston.

  Huomioi, että ilotulitusta varten tarvitaan oma ilmoituksensa (Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä), ja se tulee jättää poliisille viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa.

 • Tee yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma ajoissa

  Järjestäjän on laadittava yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma, joka toimitetaan Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokselle  viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on tunnistaa tilaisuuteen liittyvät riskit, suunnitella ennaltaehkäisevästi hätä- ja onnettomuustilanteiden toimenpiteet ja poistaa vaaranpaikkoja.

  Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen, jossa

  • arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä
  • käytetään avotulta, ilotulitteita tai muuta pyrotekniikkaa tai erikoistehosteita (palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja)
  • tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
  • tai tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille

  Lisäksi tarvitaan erillinen ilmoitus:

  Lisätietoja:

  Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos, kemikaalitarkastaja Riikka-Liisa Kukkonen, 040 8066 038, riikka-liisa.kukkonen@pelastustoimi.fi ja turvallisuuspalvelut.kp@pelastustoimi.fi 

  Ensiapusuunnitelma

  Tapahtumanjärjestäjällä on velvollisuus huomioida tapahtuman ja sen luonteesta riippuen riittävä ensiapuvalmius. Ensiapuvalmiuden tarkoituksena on antaa ensiapua loukkaantuneille ja sairastuneille tapahtumapaikalla. Ensiapuvalmiuden tehtävä on lisäksi varmistaa hätäilmoituksen teko 112:n ja viranomaisyksiköiden opastus onnettomuuspaikalle. Ensiapuvalmius on tärkeä osa turvallisuutta.

  Ensiapuhenkilöstön määrässä ja koulutuksessa tulee huomioida tapahtuman luonne, henkilömäärä, riskit ja tapahtuma-alueen koko. Myös ensiapuvarusteet tulee laadultaan ja määrältään suhteuttaa tapahtuman luonteeseen. Ensiapusuunnitelmasta tulee käydä ilmi, kuka vastaa ensiapuvalmiudesta ja miten ensiavun antamiseen on varauduttu. Sisältö on määritelty tarkemmin ensiapusuunnitelmalomakkeessa .

  Ensiapuvalmius määräytyy osaltaan tapahtuman koon mukaan. Minimivaatimusten riittävyys arvioidaan alueen pelastusviranomaisen sekä ensihoidon vastuulääkärin toimesta tapauskohtaisesti.

  Ensiapuhenkilöstön minimivaatimuksia:

  • Pienissä yleisötapahtumissa (<2000 henkeä) tulee olla nimetty ensiapuvastaava, joka on suorittanut vähintään EA 1 -kurssin tai vastaavan. Muun ensiapuhenkilöstön tulee omata riittävät ensiaputaidot.
  • Keskisuurissa (2 000–10 000 henkeä) tapahtumissa tulee olla nimetty ensivastaava, joka on suorittanut vähintään EA 1- ja 2-kurssit tai vastaavat. Ensiapujohtajalla tulee olla kokemusta ensiaputoiminnasta tapahtumissa. Muun ensiapuhenkilöstön tulee omata riittävät ensiaputaidot ja heillä tulee olla kokemusta ensiaputoiminnasta tapahtumissa.
  • Suurissa (>10 000 henkilön) tapahtumissa ensiapuorganisaatiolla tulee olla nimetty ensiapuvastaava, joka on suorittanut vähintään EA 1-, 2- ja 3-kurssit tai vastaavat TAI vaihtoehtoisesti on suorittanut vähintään EA 1- ja 2-kurssit tai vastaavat sekä soveltuvan terveydenhuollon tai pelastustoimen koulutuksen. Ensiapuvastaavalla tulee olla kokemusta suurten tapahtumien ensiaputoiminnan johtamisesta. Muun ensiapuhenkilöstön tulee omata riittävät ensiaputaidot (pääsääntöisesti EA 1- ja 2-kurssit tai vastaavat) ja heillä tulee olla kokemusta ensiaputoiminnasta tapahtumissa.

  Huom. Esiapuhenkilöstön määrä riippuu alueen laajuudesta, osallistujien tavoitettavuudesta sekä tapahtumaan liittyvistä muista riskeistä.

 • Turvallisuusasiakirja on palveluntarjoajan kirjallinen kuvaus siitä, miten palvelun turvallisuus on järjestetty.  Turvallisuusasiakirja pitää laatia tapahtumasta, jos se sisältää merkittävän riskin, josta toteutuessaan voi aiheutua vaaraa jonkun turvallisuudelle tapahtumaan osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi. Turvallisuusasiakirjassa kuvataan palveluun liittyvät vaarat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ja hätätilanteisiin varautumiseksi.

  Tutustu turvallisuusasiakirjan sisältöön ja laatimiseen Tukesin sivulla.

Muita tarvittavia lupia

Myös monet muut tapahtumiin liittyvät asiat voivat vaatia luvan tai ilmoituksen. Alle on koottu yleisimpiä esimerkkejä.

 • Liikenteen- ja pysäköinninohjauksen onnistuminen vaikuttaa merkittävästi tapahtuman onnistumiseen. Tarvittavat luvat riippuvat siitä, miten järjestettävä tapahtuma vaikuttaa liikenteeseen.

  • Mikäli tilaisuuden yhteydessä tarvitsee sulkea katuja, pysäköintimittareita tai -alueita tai toimia muuten katu-alueella, tarvitaan maanomistajan lupa. Mikäli katu-alue on Kokkolan kaupungin omistamaa tai hallinnoimaa aluetta, lupa katualueen käyttöön haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta Sähköiseen asiointiin pääset tästä linkistä
  • Lupa koskee Kokkolan kaupungin omistamia ja hallinnoimia katualueita, ei yksityisiä. Yksityisteillä asian ratkaisee tiekunta tai muutoin tienpitäjä. Lupahakemuksessa tulee esittää liikenteenohjaussuunnitelma ja muutokset liikennejärjestelyihin / liikennemerkkeihin. Maksu määräytyy yleisten alueiden käyttölupamaksutaksan mukaisesti. Katualueen käyttö käsitellään ”kadun tai muun yleisen alueen käyttölupana” tai ”yleisen alueen käyttölupa tapahtuman järjestämiseen” luvan yhteydessä riippuen järjestetäänkö varsinainen tapahtuma Kokkolan kaupungin omistamalla ja hallinnoimalla alueella.
  • Varsinaisen kadun sulkemispäätöksen Kokkolan kaupungin omistamilla kaduilla myöntää tiemestari, puh. 044 7809986. Käyttölupa on edellytyksenä kadun sulkemisluvalle. Lupaa ei voi myöntää kukaan muu kuin tienpitäjä. Yksityisteillä tiekunta monesti toimii tienpitäjänä, maanteillä ELY:n viranomainen, Kaupungin kaduilla tiemestari.
  • Maanteillä tien tilapäistä sulkemista tai muita liikennejärjestelyjä varten lupa haetaan ELY-keskukselta sähköisen asiointipalvelun kautta. ELY:n sähköiseen asiointiin pääset tästä linkistä
  • Liikenteenohjaussuunnitelma tulee sisällyttää haettavaan lupaan (Kokkolan kaupunki tai ELY-keskus) ja Poliisille tehtävään yleisötilaisuusilmoitukseen.
 • Meluilmoitusta ei tarvita seuraavissa tapahtumissa:

  Kokkolassa äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa kello 07.00 – 22.00 välisenä aikana on sallittu ilman meluilmoitusta, jos

  • tapahtuma on yksipäiväinen ja kertaluontoinen
  • se järjestetään esiintymiseen soveltuvassa paikassa, joissa siitä ei ole kohtuutonta haittaa naapurustolle.

  Tällaisia paikkoja voivat olla esimerkiksi:

  • kaupungin yleiset alueet (liikunta- ja ulkoilualueet, urheilukentät, torit, osa puistoista, koulujen piha-alueet yms.)
  • yritysten, yhdistysten ja muiden vastaavien kiinteistöjen piha-alueet
  • uskonnollisten yhteisöjen ja seurakuntien kiinteistöjen piha-alueet

  Meluilmoitusta ei myöskään tarvitse tehdä ilotulitusnäytöksestä. Ilotulitusnäytöksestä on kuitenkin ilmoitettava Kokkolan kaupungin palo- ja pelastusviranomaiselle sekä poliisille ennen tapahtuman järjestämistä. Yksityishenkilön käyttäessä tavanomaisia ilotulitteita, tulee niiden käytöstä tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Asuntoalueella tulee tiedottaa naapureita etukäteen erillisestä ilotulitteiden käytöstä.

  Meluilmoitus vaaditaan, jos:

  • ulkotiloissa järjestettävässä tapahtumassa käytetään äänentoistolaitteita
  • melun on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää lähistöllä asuville, oleskeleville tai työskenteleville.

  Tee meluilmoitus viimeistään 30 vrk ennen tapahtumaa:

  • Tee ilmoitus tilapäisestä melua aiheuttavasta tapahtumasta tai yleisötilaisuudesta Kokkolan sähköisen asiointipalvelun kautta.
  • Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa. Meluilmoituksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. Lue lisää:  https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/luvat-ja-ilmoitukset/
 • Tapahtumaan osallistuvat elintarvikemyyjät, jotka ovat jo rekisteröineet liikkuvan elintarvikehuoneiston

  Tapahtumaan osallistuvien elintarvikemyyjien on ilmoitettava liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (joka on rekisteröity jossain muussa kunnassa) Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolle viimeistään 4 vrk ennen tapahtuman alkua. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköpostitse yterveys@kokkola.fi . Ilmoitus on maksuton.

  Tapahtuman järjestäjä tai myyjä, joka ei ole aiemmin rekisteröinyt liikkuvaa elintarvikehuoneistoa

  Mikäli tapahtuman järjestäjä tai elintarviketoimija valmistaa/tarjoilee helposti pilaantuvia elintarvikkeita, eikä ole aiemmin tehnyt elintarvikehuoneistoilmoitusta, on toimijan oltava yhteydessä Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuoltoon 4 viikkoa ennen tapahtumaa. Valvontaviranomainen harkitsee elintarvikehuoneistoilmoituksen tarpeellisuuden tapauskohtaisesti. Ilmoituksen käsittely on maksullista.

  Lisätietoja: Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto puh. 044 7307 991, yterveys@kokkola.fi

 • Jos tapahtumassa on anniskelua

  Mikäli tapahtumassa on anniskelua, tapahtuman järjestäjän pitää hakea asianmukaiset luvat.

  Yli 2,8 % alkoholijuomien anniskelu on luvanvarainen elinkeino. Jokainen elinkeinonharjoittaja tarvitsee oman luvan. Myös jokaiseen toimipaikkaan tarvitaan oma lupansa. Anniskelulupa myönnetään joko toistaiseksi tai määräajaksi.

  Lisätietoja aluehallintoviraston verkkosivulta

 • Tavara-arpajaisten järjestäminen on luvanvaraista. Tavara-arpajaislupa voidaan myöntää yhteisölle tai säätiölle, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus. Tavara-arpajaislupaa ei siten voida myöntää esim. liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle tai yksityishenkilölle.

  Tavara-arpajaislupaviranomaisia ovat poliisilaitokset ja Poliisihallitus. Poliisilaitos voi myöntää tavara-arpajaisluvan omalle toimialueelleen. Poliisihallitus voi myöntää tavara-arpajaisluvan silloin, kun arpoja on tarkoitus myydä yhden poliisilaitoksen aluetta laajemmalla alueella.

  Lisätietoja, lupahakemus sekä tilityslomake: poliisin sivuilta.

 • Mikäli yleisötilaisuudessa on eläimiä, on niiden hyvinvoinnista, rehusta ja jätöksistä huolehdittava asianmukaisesti. Lajityypillinen käyttäytyminen (esim. piiloutumistarve) on huomioitava mahdollisimman hyvin. Eläimet ja toiminta tulee sijoittaa siten, että siitä ei ole vaaraa tapahtumavieraille.

  Eläinnäyttelyn järjestäjän on rekisteröitävä näyttelypaikka eläinten pitopaikaksi, mikäli näyttelyssä on yksikin tuotantoeläin (mm. nauta, sika, kana, hevonen) esillä. Rekisteröintiä varten näyttelypaikka on ilmoitettava aluehallintovirastolle.

  Eläinten rekisteröinnistä ja vaadituista terveydentilaa koskevista tutkimuksista löytyy lisätietoa lajeittain: Ruokaviraston ohje eläinten viemisestä maatalousnäyttelyyn tai muuhun tapahtumaan.

  Lisätietoja: Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto, valvontaelainlaakari@kokkola.fi

 • Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teoston (tekijäkorvaukset) että Gramexin (esittäjäkorvaukset) korvausten maksamista. Ne ovat molemmat tekijänoikeusjärjestöjä, jotka toimivat palvelevina linkkeinä edustamiensa tahojen puolesta.

  Gramex edustaa äänilevyllä tai muulla äänitteellä esiintyviä muusikkoja, laulajia, kapellimestareita ja äänitteiden tuottajia. Teosto edustaa säveltäjiä, sovittajia, sanoittajia ja musiikin kustantajia.

  Gramex-korvauksia kerätään vain äänitteiden ja musiikkivideoiden käytöstä, mutta Teosto-korvauksia kerätään niiden lisäksi myös elävän musiikin käytöstä.

  Muista hakea musiikin esityslupa aina ennen tapahtumaa. Kun järjestät elävän musiikin tapahtumia, sovi esiintyjän kanssa, kumpi ilmoittaa ohjelmatiedot Teostoon.

  Useimpia lupia voit hakea verkon kautta. Lisätietoja järjestöjen sivuilta: www.teosto.fi ja www.gramex.fi

 • Kaupungin alueella

  ELY-keskuksen hallinnoimilla maanteiden varsilla

  • Tilapäiset ilmoitukset maantien varteen eivät tarvitse lupaa, mutta niistä on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle. Lue lisää ELY-keskuksen sivulta ilmoitukset  ja opasteet.
  • Ilmoittajan on tutustuttava ennen pystytystä Liikenneviraston määräykseen tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta. Tilapäiset ilmoitukset ovat kevytrakenteisia tauluja, joissa käytetään kohteen nimeä tai tilaisuuden tunnusta sekä tarvittaessa kohteen suuntaa ja etäisyyttä. Taulujen tulee selvästi erottua virallisista liikennemerkeistä. Niitä ei myöskään saa kiinnittää risteysalueelle, liikennemerkkeihin tai muihin rakenteisiin. Valaisinpylväisiin kiinnittäminen on sallittua, jos se niitä vahingoittamatta on mahdollista.
  • Ilmoitukset on kerättävä viikon kuluessa tapahtuman päättymisestä.
  • Suurta yleisötilaisuutta järjestäessäsi, jotka mm. ruuhkauttavat maantieliikennettä, ota hyvissä ajoin yhteyttä ELY-keskukseen. Yhteydenotto kannattaa tehdä jopa puolta vuotta aikaisemmin.

Turvallisuus ja tapahtuman puitteet

 • Tupakointi on kielletty ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan.

  Ulkona järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia ovat tyypillisesti muun muassa erilaiset urheilukilpailut ja konsertit sekä teatteri-, ooppera- ja elokuvanäytökset.

  Tupakointikielto on voimassa yleisen tilaisuuden ajan.

  Yleisen tilaisuuden järjestäjä tai ulkoalueen haltija voi kuitenkin sallia tupakoinnin tähän tarkoitukseen varatussa tilan osassa. Tällöin on huolehdittava siitä, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan niihin tiloihin, joissa tupakointi on kielletty.

  Yleisen tilaisuuden järjestäjän tai sisätilan/ulko-alueen haltijan tulee asettaa näkyville tupakointikiellon ja mahdollisen tupakointiin tarkoitetun tilan osoittavat opasteet.

  Yleisen tilaisuuden järjestäjän on myös ohjeistettava henkilökuntaa tai järjestyksenvalvojia valvomaan tupakointikiellon noudattamista.

 • Ota yhteyttä rakennusvalvontaan ja neuvottele tarvittavista luvista ja rakenteiden turvallisuudesta, mikäli

  • Tapahtumaa varten rakennetaan tilapäisiä, yli kuukauden paikallaan olevia / kooltaan suuria taikka muutoin poikkeuksellisia rakenteita, joilla voi olla vaikutuksia henkilöturvallisuuteen (esim. esiintymislava, katsomo).
  • Kokoontumistila vaatii rakennus- tai toimenpideluvan, luvassa vahvistetaan kyseisessä tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä.
  • Tilapäiset, alle kuukauden paikallaan olevat, tavanomaiset rakennelmat eivät vaadi lupaa tai ilmoitusta. Rakenteiden pystyttäminen tulee tehdä asianmukaisesti ja ammattilaisen toimesta / valvonnan alla.

  Tapahtuma-alueiden katselmuksista vastaavat:
  Rakennustarkastaja Ville Bogdanof, ville.bogdanof@kokkola.fi p. 050 412 2846 (kanta-Kokkola)
  Rakennustarkastaja Toni Järvenpää, toni.jarvenpaa@kokkola.fi p. 050 574 2866 (kanta-Kokkola)
  Rakennustarkastaja Jani Luokkanen, jani.luokkanen@kokkola.fi p. 050 089 0349 (Kälviä, Lohtaja, Ullava)

Siisteys ja jätehuolto

Tapahtuman järjestäjä on aina velvollinen huolehtimaan alueen siisteydestä ja syntyvien jätteiden lajittelusta ja kuljetuksesta.

Tapahtuman markkinointi ja lipunmyynti

 • Kokkolan kaupunki tarjoaa tapahtumajärjestäjille veloituksetta käyttöön tapahtumakalenterin. Sinne ilmoitetut tapahtumat näkyvät mm. kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisen median nostoissa sekä sanomalehti Keskipohjanmaan verkkosivulla.

  Tutustu Kokkolan tapahtumakalenteriin ja lisää oman tapahtumasi tiedot siihen!

 • Lippujen ennakkomyyntipisteet Kokkolassa

  Netticket

  Lipunmyyntipiste Luckan Kokkolan kaupunginkirjastossa, Isokatu 3, luckan.karleby@kulturosterbotten.fi, p. 050 347 0527
  Avoinna ma 10-16.30 ti-pe 10-16 ja la 11- 15 (ei 1.6.-31.8.).

  Lippu.fi

  Lipunmyyntipiste Luckan Kokkolan kaupunginkirjastossa, Isokatu 3, luckan.karleby@kulturosterbotten.fi, p. 050 347 0527
  Avoinna ma 10-16.30 ti-pe 10-16 ja la 11- 15 (ei 1.6.-31.8.).

  Lipunmyyntipiste Prismassa, Prismantie 1. p. 020 780 7400.
  Avoinna ma-la 8-22, su 10-22.

   

  Lippuja ovelta ja toimipaikoista

  Kokkolan kaupunginteatteri

  • Lippuja Netticketistä ja teatterin lipunmyynnistä, Torikatu 48.
  • Puh. 040 8068 272
  • Lisätietoja: www.kokkolanteatteri.fi.

  Luckan

  • Lipunmyyntipiste Luckan Kokkolan kaupunginkirjastossa, Isokatu 3, luckan.karleby@kulturosterbotten.fi, p. 050 347 0527
   Avoinna ma 10-16.30 ti-pe 10-16 ja la 11- 15 (ei 1.6.-31.8.).

  Useimpiin kulttuuritapahtumiin ja tilaisuuksiin saa lippuja myös ovelta ennen tilaisuuden alkua.