Hyppää sisältöön
Ahti Räinä

Hakkuu- ja hoitotyöt

Kaupunki pyrkii aktiiviseen metsänhoitoon, jolla ylläpidetään metsien monipuolisuutta ja kasvu- ja uusiutumiskykyä. Erityisesti erilaiset kasvatushakkuut ja hoitotyöt koetaan tärkeäksi.

Kaupungin metsien kokonaispuumäärä 2020 on n. 528 000 m3 (n. 127 m3/ha). Vuotuinen kasvu on n. 16 000 m3.

Metsiä harvennetaan vuosittain n. 150-170 ha (n. 4% pinta-alasta). Metsin uudistamispinta-alan on n. 25-30 ha/v (0,6%). Uudistettavien metsien keski-ikä nousee näin n. 130-150 vuoteen eli kaupungin tavoite kiertoajan jatkamisesta toteutuu hyvin.

Puuta myydään n. 14 000 m3, josta ainespuun osuus on n. 11-12 000 m3. Loput n. 2-3000 m3 on erilaista energiapuuta (hakkuu- ja raivaustähde, kokopuu, energiaranka). Vuosittain puuta korjataan n. 1000-2000 m3 myrskytuhokohteilta ja erilaisten kaavojen ja rakentamissuunnitelmien kohteilta.

Metsänhoitotöitä tehdään n. 250-300 ha vuosittain.

Kaikissa hakkuissa ja hoitotöissä ensisijainen lähtökohta on metsän terveys, monipuolisuus sekä kasvu- ja uusiutumiskyky. Hakkuita ja hoitotöitä ohjaavat kaavat, metsäsuunnitelma, hoitoluokitus ja kohteen käyttötarkoitus ja -muodot.

  • Ajankohtaisia työsuunnitelmia ja kohteita.

    Voit tiedustella työsuunnitelmista ja -kohteista suoraan kaupungin metsäpalveluista.