Hyppää sisältöön
Ahti Räinä

Metsien suojelu, virkistyskäyttö ja jokaisenoikeudet

Yksi kaupungin metsänhoidon periaatteita on sosiaalinen kestävyys. Kaupungin metsistä n. 25 prosenttia on luokitettu eriasteisiksi virkistys- ja ulkoilumetsiksi. Virkistys- ja ulkoilumetsillä on myös taloudellisen tuoton tavoite, mutta tuotto-odotuksesta ja puuntuottamisesta tingitään verrattuna talousmetsiin.

Virkistysmetsissä painotetaan metsän terveyttä ja turvallisuutta sekä virkistyskäytön mahdollisuuksia. Polkuja ja reittejä ylläpidetään ja huomioidaan erityiskohteina. Metsänhoito painottuu kasvatushakkuisiin ja hoitotöihin. Metsän kiertoaikaa pidennetään ja uudistamista tehdään maltillisesti. Uudistamiskohteiksi valitaan aina ensisijaisesti niitä metsiköitä, joissa metsän terveys ja kasvu ovat heikentyneet.

Virkistysmetsien uudistamisessa yhtenä perusteena on myös metsän mosaiikkimaisuuden ylläpitäminen ja puu- ja muun kasvilajiston monipuolisuuden lisääminen. Toimenpiteillä pyritään myös ennaltaehkäisemään erilaisia metsätuhoja.

Kaupunki kannustaa metsien virkistyskäyttöön

Kannustamme asukkaita metsien virkistyskäyttöön: marjastukseen, sienestykseen, patikointiin ja lenkkeilyyn, maastopyöräilyyn jne. Virkistysmetsissä ja -alueilla on myös useita eri ulkoilumuodoille varattuja kohteita ja alueita. Kaavoituksessa pyritään siihen, että kaikilla taajamien alueilla olisi kohtuullisen matkan päässä kaupungin omistamia virkistys- ja ulkoilumetsiä.

Myös talousmetsät ovat hyviä virkistysmetsiä. Usein hyvät marjasadot löytyvät oikein harvennetuista metsistä, missä pohja- ja kenttäkerros saavat riittävästi valoa.

Pidetään yhdessä metsistä hyvää huolta

Kaupungin metsät ovat kaikille avoimia virkistysympäristöjä. Virkistyskäytössä on syytä aina muistaa ulkoilijan vastuu ympäristöstä ja muista kulkijoista. Muistetaan, että ollaan jonkun toisen omistamalla maalla ja kunnioitetaan sitä. Ei ole merkitystä onko omistaja yksityinen henkilö, yritys, kaupunki, valtio tai joku muu, sama omaisuuden suoja koskee kaikkia.

Jokaisenoikeudet antavat mahdollisuuden vapaaseen liikkumiseen jalan, suksilla, polkupyörällä ja hevosella ratsastaen. Marjoja ja sieniä saa poimia vapaasti ja maastossa saa yöpyä tilapäisesti ja lyhytaikaisesti. Edellyttäen, että toiminta ei aiheuta vahinkoa eikä haittaa.

Asioita, jotka eivät ole jokaisenoikeuksia ja vaativat aina maanomistajan luvan ovat muun muassa: moottoriajoneuvolla ajaminen maastossa, puiden kaataminen tai kerääminen, käpyjen kerääminen, koirien irtipito. Myös roskaaminen, nuotiot tai muut avotulet, laavut ja muut rakennelmat ovat aina kiellettyjä ilman maanomistajan lupaa.