Hyppää sisältöön
Ahti Räinä

Metsien hoitoluokitus

Kaupungin metsät on luokitettu valtakunnallisen viheralueiden hoito- ja kunnossapitoluokituksen (RAMS 2019, Viherympäristöliitto) mukaan. Luokitus ohjaa metsänhoidon toteutusta yhdessä kaavojen ja metsäsuunnitelman kanssa. Jokaisella hoitoluokalla on hoidon tavoite ja hoidon ohjeisto em. tavoitteen saavuttamiseksi.

Kaupungin metsistä valtaosa, noin 72 prosenttia, on luokitettu kahteen pääryhmään: erilaisiksi virkistysmetsiksi (n. 1130 ha) tai talousmetsiksi (n. 2070 ha). Loput ovat muun muassa suojelualueita, suojametsiä, maankäyttömuodon muutosalueita tai erilaisia erityiskohteita. Kaikilla alueilla yleinen virkistyskäyttö on mahdollista.