Hyppää sisältöön
Ahti Räinä

Metsäsuunnittelu

Kaupungin metsien ensimmäinen hoitosuunnitelma valmistui 1880-luvulla. Siitä lähtien aina 2000-luvun alkuun metsänhoitosuunnitelmia laadittiin noin 10 vuoden välein. Joka kerta tehtiin tietojen päivitys ja maastotyöt. Suunnitelmat olivat paperiversioita 1990-luvulle saakka.

Vuonna 1999 kaupunki otti käyttöön metsäkeskus Tapion ylläpitämän T-Forest -metsätietojärjestelmän. T-Forestin myötä metsäsuunnitelman ajantasaisuus, muun muassa päivitykset, kasvu- ja poistumalaskennat sekä toimenpidetarpeet, voitiin toteuttaa aiempaa useammin. Vuonna 2015 T-Forest kehittyi selainpohjaiseksi ForestKit -metsätietojärjestelmäksi.

2020-luvulla kaikki kaupungin metsävara- ja metsäsuunnittelutieto sekä toiminnot ovat jatkuvan ylläpidon piirissä. Pohjatietoa muun muassa kasvupaikoista, kuviorajoista, puuston iästä on noin 140 vuoden ajalta, joten varsinaisen perustyön tarve on vähentynyt. Kehittyneiden laskenta- ja ennustemallien myötä kaupungilla on ajan tasalla oleva tieto metsäomaisuutensa määrästä, arvosta ja kehityssuunnasta.

Kaupungilla on oma metsäpalveluiden yksikkö, joka vastaa päätyönään metsien hoidosta, suunnittelusta, toimenpiteiden ja puunmyynnin valmistelusta ja toteutuksesta sekä muun muassa puunkaatoluvista, polttopuun myynnistä, kaupungin omistamien puiden hoitotöistä ja sisäisten palveluiden tuottamisesta kaupungin muille yksiköille. Metsäpalveluiden yksikköön kuuluvat metsätalousinsinööri ja kolme ammattimetsuria.