Fortsätt till innehållet
Ahti Räinä

Staden eftersträvar en aktiv skogsskötsel med vilken skogarnas mångformighet samt tillväxt- och förnyelseförmåga upprätthålls. Speciellt beståndsvårdande avverkning och vårdarbeten i olika former upplevs vara viktiga.

Det totala antalet träd i stadens skogar uppgår år 2020 till ca 528 000 m3 (ca 127 m3/ha). Den årliga tillväxten är ca 16 000 m3.

Årligen avverkas ca 150–170 ha skog (ca 4 % av arealen). Skogarnas förnyelseareal är ca 25–30 ha/år (0,6 %). Medelåldern på skogar som förnyas stiger således till ca 130–150 år, alltså förverkligas stadens mål att förlänga omloppstiden bra.

Ca 14 000 m3 virke säljs och andelen gagnvirke utgör ca 11–12 000 m3. Återstående ca 2–3 000 m3 består av energivirke i olika former (avverknings- och röjningsrester, helträd, energislanor). Årligen tillvaratas ca 1 000–2 000 m3 virke från stormskadade områden och från områden som planläggs eller bebyggs.

Årligen sköts ca 250–300 ha skog.

I all avverkning och vård är skogens hälsa, mångsidighet samt tillväxt- och förnyelseförmåga den primära utgångspunkten. Avverkningarna och vårdarbetet styrs av planläggning, skogsplaner, skötselklassificering och objektets användningsändamål och -former.

  • Aktuella arbetsplaner och -objekt.

    Du kan begära information om arbetsplaner och -objekt direkt av stadens skogstjänster.