Fortsätt till innehållet
Ahti Räinä

Stadens skogar har klassificerats enligt den riksomfattande skötsel- och underhållsklassificeringen för grönområden (RAMS 2019, Grönmiljöförbundet). Klassificeringen styr skötseln av skogar tillsammans med planläggning och skogsplaner. Ett mål har satts upp för varje skötselklass och anvisningar getts om hur detta mål ska nås.

Största delen av stadens skogar, ca 72 procent, ingår i två huvudgrupper: olika rekreationsskogar (ca 1 130 ha) och ekonomiskogar (ca 2 070 ha). Resten består av bland annat skyddsområden, skyddsskogar, områden för ändring av markanvändningsform eller olika specialobjekt. Alla områden kan användas för allmän rekreation.