Hyppää sisältöön
Näkymä istutuksia täynnä olevalle Tehtaankadulle. Kuvan keskellä on kukkia tulvillaan oleva suuri kukkaruukku, jonka keskeltä nousee musta, metallinen, moneen eri suuntaan viittova opaskyltti.

Näin hoidamme viheralueita

Kokkolassa oli vuonna 2019 rakennettuja viheralueita yhteensä 169 hehtaaria. Hoidettaviin alueisiin kuuluvat puistot, liikennealueilla olevat viheralueet, leikkipuistot, lähiliikunta- ja liikuntapaikat, kiinteistöjen pihat, retkeilyalueet, uimarannat sekä muut viheralueet.

Kaupungin viheralueiden ylläpidosta ja rakentamisesta vastaa puistot ja liikuntapaikat –yksikkö. Yksikkö vastaa yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa viheralueiden kehittämistyöstä ja suunnittelusta.

Kokkolan viheralueita hoidetaan vuonna 2010 käyttöönotetun viheralueohjelman mukaisesti. Viheralueohjelma on kaupunkivihreän suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa ohjaava pitkän tähtäimen kehittämisohjelma kaupungin omistamille viheralueille. Viheralueohjelman kautta määritellään alueiden kunnossapitoluokat, jotka ohjaavat viheralueiden hoitoa. Parhaillaan tehdään ohjelman päivitystyötä vuosille 2020 – 2029.

Viheralueiden kunnossapito on kehittymässä luonnonmukaisempaan suuntaan. Kokkolan kaupungilla ei enää käytetä rikkakasvien torjunta-aineita viheralueiden hoidossa. Siihen etsitään vaihtoehtoisia, tehokkaita toimintatapoja. Tällainen on esimerkiksi rikkakasvien höyryttäminen.

Myös nurmialueiden leikkaamista ja nurmijätteen pois kuljettamista mietitään tarkkaan, sillä tiuhaan leikatut nurmialueet ovat lajistoltaan köyhiä. Pörriäiset ja muut hyödylliset eliöt hyötyvät monimuotoisista luonnonalueista. Kaupunkiniityt ovat nykypäivää, mutta hoidettuja oleskelunurmiakin toki tarvitaan.

 • Vieraslajit ovat eläin-, kasvi- ja sienilajeja, jotka ovat siirtyneet luontaisilta esiintymisalueiltaan uusille alueille ihmistoiminnan seurauksena. Haitallisia niistä tulee silloin, kun ne alkavat kasvullaan syrjäyttää kotoperäisiä lajeja ja levitä aina vain laajemmalle alueelle. Haitalliset vieraskasvilajit tulee poistaa ja estää niiden leviäminen. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi lupiini, kurtturuusu, jättipalsami ja kaukasianjättiputki.

  Kokkolan kaupunki torjuu haitallisia vieraskasvilajeja omilta alueiltaan. Voit ilmoittaa kaupungin alueilla sijaitsevista esiintymistä helposti sähköisen palautepalvelun kautta.

  Mikäli pihallasi on haitallisia vieraskasvilajeja kuten jättipalsamia, jättiputkea, kurtturuusua tai lupiinia, poista ne juurineen maasta. Poista juurakoista kaikki ylimääräinen multa ja laita kasvit ja juurakot jätesäkkiin. Jättiputken hävittämisessä suojaa itsesi huolellisesti.

  * Pienen määrän voit laittaa omaan energiajäteastiaasi.

  * Muutaman säkillisen voit viedä Kokkolan hyötykäyttöasemalle, Terminaalikatu 11. Tarkista aukioloajat netistä.

  * Isompia määriä voit viedä suoraan Sokojalle, Storkohmon jäteasemalle, arkisin klo 8 – 17, Sokojantie 340. Kysy jäteaseman toimistosta, mihin haittakasvit voi jättää.

  Vieraskasvilajeja ei missään nimessä saa viedä kaupungin pihajätteen vastaanottopaikalle Hopeakivenlahdelle, sillä sieltä ne pääsevät leviämään kompostoinnin kautta takaisin viheralueille. Muistathan myös, että pihajätettä ei saa viedä luontoon.

 • Puutarhajätteen vastaanotto sijaitsee Hopeakivenlahdella osoitteessa Hopeakivenlahdentie 55.

  Vastaanottopaikalle voi viedä oksia, risuja, lehtiä ja nurmikon leikkuujätettä. Vieminen on maksutonta ja vastaanottopaikka on aina auki. Vastaanottopaikalla on opasteet, joiden mukaan puutarhajätteet lajitellaan ja siten myös alue pysyy siistinä.

  Jos puutarhajätteitä viedään muovisäkeissä, on myös säkkien sisältö lajiteltava opasteiden mukaan ja tyhjät säkit laitettava niille osoitettuun paikkaan. Haitallisten vieraskasvilajien, rakennusjätteiden ja kantojen vieminen alueelle on ehdottomasti kielletty.

  Puutarhajätteiden vienti toisen maalle, kuten metsä-, puisto- ja viheralueille on kiellettyä. Luonnossa puutarhajätteet lisäävät ravinnekuormaa, vähentävät ympäristön viihtyisyyttä ja levittävät rikkakasveja.