Hyppää sisältöön

Sivistystoimi

Sivistyspalvelujen toimiala eli sivistystoimi tuottaa Kokkolan kaupungin varhaiskasvatus-, opetus-, kulttuuri-, kirjasto-, museo-, nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä kansalais- ja työväenopistotoiminnan, ja vastaa niiden toiminnasta ja kehittämisestä.

Sivistystoimi vastaa kaupungin perusopetuksesta, lukio- , kansalais- ja työväenopistotoiminnasta, lasten ja nuorten kuvataideopetuksesta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimesta sekä toimialan yleisestä kehittämisestä Kokkolan kaupungissa.

 • Kaupungin sivistyskeskus sijaitsee kaupungintalolla. Se toimii asiantuntija- ja kehittämiskeskuksena, joka koordinoi koulutus- ja vapaa-aikatoimen organisaatioiden toimintaa. Keskuksen tehtävänä on opetus- ja kasvatuslautakunnan ja sen jaostojen alaisena huolehtia toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

  Sivistyskeskuksesta tavoittaa sivistystoimen opetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen hallinnon henkilöstön.

   

 • Opetuspalvelut jakaantuvat suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen jaostoon ja niiden alaisiin palveluihin.

  Opetuspalvelujen toiminta-alueita ovat

  • esiopetus
  • perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta
  • perusopetus ja sen oppimisen tuki- ja erityisopetus
  • lukiokoulutus ja sen oppimisen tuki- ja erityisopetus
  • vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus.

  Kokkolan seudun opisto – Karlebynejdens institut on sivistyslautakunnan alainen palveluyksikkö, jolla on johtokunta. Opisto vastaa vapaan sivistystyön lainsäädännön mukaisesta opetuksesta ja taiteen perusopetuksesta Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulussa ja Sanataidekoulun toiminnassa. Se kuuluu omana palveluyksikkönään lukion, muun toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön vastuualueeseen.

  Opetuspalvelujen vastuualue vastaa myös sivistystoimen yhteistyöasioissa valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä, jotka koskevat yleissivistävän koulutuksen alueellista yhteistyötä, koulutuskuntayhtymiä, ammatillista aikuiskoulutusta, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniusta, Ammattikorkeakoulu Centriaa, avustettavia yhteisöjä sekä muita vastaavia organisaatioita.

 • Varhaiskasvatuspalvelujen vastuualueen tehtävänä on järjestää alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatus, leikkitoiminta ja esiopetus, sekä valmistella ja panna täytäntöön varhaiskasvatusta koskevat päätökset. Vastuualue valmistelee myös lasten kotihoidon tuen ja Kokkola-tuen myöntämisen perusteet.

 • Kulttuuripalvelujen vastuualueen tehtävänä on valmistella ja panna täytäntöön kaupungin yleistä kulttuuritoimintaa, itsenäisten kulttuurilaitosten avustamista, kulttuuritapahtumia sekä kulttuurijärjestöyhteistyötä koskevat päätökset sekä koordinoida kaupungin kulttuuripolitiikan kehittämistyötä.

 • Museopalvelujen vastuualueen tehtävänä on valmistella ja panna täytäntöön kaupungin museopalveluja ja niiden kehittämistä koskevat päätökset, vastata museotoimen alaan liittyvistä palvelu- ja viranomaistehtävistä sekä hoitaa Keski-Pohjanmaan maakuntamuseotehtäviin liittyvät vastuut.

  Kokkolan luonnontieteellinen museo Kieppi kuuluu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan suoraan alaisuuteen ja sillä on oma hallinto (esihenkilö on sivistysjohtaja).

   

 • Nuorisopalvelujen vastuualueen tehtävänä on valmistella ja panna täytäntöön ne kaupungin nuorisopalvelut, jotka kuuluvat kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan toimialueelle. Lisäksi tulosalue vastaa kaupungin nuorisopolitiikkaan ja sen kehittämiseen liittyvästä valmistelutyöstä sekä nuorisovaltuuston toiminnan koordinoinnista.

 • Kirjastopalvelujen vastuualueen tehtävänä on valmistella ja panna täytäntöön kaupungin kirjastopalveluja ja niiden kehittämistä koskevat päätökset ja vastata kirjastotoimen alaan liittyvistä palvelutehtävistä.

 • Liikuntapalvelujen tehtävänä on valmistella ja panna täytäntöön kaupungin liikuntapalveluja ja niiden kehittämistä koskevat päätökset, päättää kaupungin liikuntalaitosten ja -paikkojen käytöstä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan periaatteiden pohjalta sekä ostaa liikuntalaitosten ja -paikkojen ylläpitopalvelut valitsemiltaan toimijoilta. Lisäksi vastuualue koordinoi kaupungin liikuntapolitiikan kehittämistyöstä.

Ota yhteyttä