Fortsätt till innehållet

Revisions­nämnden

Revisionsnämnden, som är underställd stadsfullmäktige, har i uppgift att

 • ordna granskningen av förvaltningen och ekonomin
 • bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om
 • bedöma huruvida de mål som fullmäktige har satt upp för verksamheten och ekonomin har uppnåtts
 • övervaka att skyldigheten att lämna in redogörelsen för bindningarna iakttas och att redogörelserna tillkännages fullmäktige

Varje fullmäktigegrupp som grundas i början av fullmäktigeperioden har en ledamot i revisionsnämnden. Nämndens ordförande och vice ordförande ska vara fullmäktigeledamöter. Stadens interna revisor bistår revisionsnämnden i dess uppgifter.

Ledamot, Ersättare

 • Ordförande Tomi Kivelä (Sannl), Tarja Palosaari
 • Vice ordförande Kauko Kivilehto (Saml), Max Björkskog
 • Erkki Kuismin (C), Paula Typpö
 • Jaana Pikkarainen-Haapasaari (SDP), Suvi Pajunpää
 • Hannele Zitting (SFP), Mats Silvander
 • Hanna-Lea Ahlskog (KD), Jani Andersson
 • Roy Pietilä (VAS), Timo Turpeinen
 • Minna Roukkio-Taipale (Gröna), Milla Marika Forsell-Tast

Ta kontakt