Olet tässä

Tarkastuslautakunta

Ulkoinen tarkastus sekä toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisen arviointi ovat toimivasta johdosta riippumatonta toimintaa. Tarkastuslautakunnan tehtävistä säännellään kuntalain 121 §:ssä sekä kaupungin hallintosäännössä. Toiminnan ja talouden tavoitteiden arvioinnista sekä hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä vastaa tarkastuslautakunta ja ulkoisesta tarkastuksesta JHT-tilintarkastaja

Kaupunginvaltuuston alaisen tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta  arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on kuntalain 84 §:n mukaisesti valvottava sidonnaisuusilmoitusten ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saatettava sidonnaisuusilmoitukset vuosittain valtuustolle tiedoksi.

Hallintosäännön 10 §:n mukaisesti on jokaisella valtuustokauden alussa perustetulla valtuustoryhmällä jäsen tarkastuslautakunnassa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja.

Tarkastuslautakuntaa avustaa tehtävissään kaupungin sisäinen tarkastaja.

Tarkastuslautakunta 2017 - 2020

Jäsen   Varajäsen   
Pekka Nurmi, Kok,  pj   Marjo Hukari
Seppo Tastula, Vas, vpj    Janne Mild
Markku Kallinen, Kesk.  Mirja Kallio
Erkki Mustasaari, SDP Linda Boberg-Santala
Hannele Zitting, RKP Lisbeth Sorvisto
Hanna-Lea Ahlskog, KDHeimo Fiskaali
Irene Yli-Kauppila, PS Tomi Kivelä
Anita Salmela, Vihr.Sauli Salmela


Sivun alkuun

Päivitetty 25.2.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta