Du är här

Geografisk information, material

Materialet för geografisk information är digitala kart- och registeruppgifter, som illustrerar t.ex. naturresurser, miljön, markanvändningen och planering för markanvändning, markägande, byggen eller befolkningen.

Datamaterialet för geografisk information innehåller en position samt egenskaper. Positionen anges oftast med en x- och y-koordinat, så att objektet kan placeras på kartan. Egenskapsuppgifterna ger enskild information, beskrivande, klassificerad eller mätbar information. Genom att sammanfoga egenskapsuppgifter får man fram nytt material.

I Finland är det oftast statliga eller kommunala myndigheter som samlar in geografisk information. Mindre mängder material samlas också in i samband med enskilda undersökningar och projekt. Informationen som samlas in av myndigheter hamnar ofta i register där de utnyttjas för att skapa och uppehålla tjänster.

Upp

Uppdaterad 4.6.2018 | Skicka respons | Skriv ut