Olet tässä

Hulevesi

Hulevedet ovat rakennetuilla alueilla muodostuvia sade- ja sulamisvesiä. Perustusten kuivatusvedet rinnastetaan hulevesiin ja niitä koskevat samat säännökset. Hulevesiä muodostuu erityisesti keväällä lumen sulaessa, kesällä rankkasateilla ja syksyn sateisina kausina.

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014, jolloin hulevesiä koskevat määräykset siirtyivät vesihuoltolaista maankäyttö- ja rakennuslakiin, eikä hulevesien viemäröintiä enää lueta vesihuoltoon kuuluvaksi toiminnoksi. Kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta siirtyi kunnalle.

Hulevesien hallinnan yleisenä tavoitteena on kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueella, imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla, ehkäistä hulevesistä ympäristölle ja kiinteistölle aiheutuvia haittoja ja vahinkoja sekä edistää luopumista hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin. Hulevesien hallinta koostuu hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen, johtamiseen, viemäröintiin ja käsittelyyn liittyvistä toimenpiteistä.

Kokkolan kaupunginvaltuusto päätti 3.4.2017 hulevesien hallinnan muutoksistaHulevesien hallinnan kokonaisvastuu siirtyi 1.1.2018 Kokkolan Vedeltä Kokkolan kaupunkiympäristön vastuulle. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kuitenkin oman kiinteistönsä hulevesien hallinnasta.

Kiinteistön hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on vesihuoltolain perusteella kielletty. Viemäriverkostoon päätyvä hulevesi lisää puhdistettavan jäteveden määrää ja alentaa jäteveden lämpötilaa. Tämän seurauksena energia- ja kemikaalikulutus nousee ja jätevedenpuhdistamon puhdistusteho laskee, josta aiheutuu lisäkustannuksia jäteveden puhdistukseen. Pahimmillaan viemäriverkkoon voisi tulla niin runsaasti hulevesiä, ettei kaikkea vettä pystyttäisi pumppaamaan puhdistamolle, vaan jäteveden ja huleveden sekoitusta joutuisi sellaisenaan vesistöön ja saattaisi aiheuttaa ympäristövahinkoa.


Sivun alkuun

Päivitetty 2.4.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta