Fortsätt till innehållet

Dagvatten

Dagvatten är regn- eller smältvatten som leds bort från markytan, byggnaders tak och andra motsvarande ytor.

 • Dagvattenavgift

  Dagvattenavgiften faktureras en gång per år. Fakturan sänds till ägaren eller innehavaren av fastigheten.

 • ilmakuva Kokkolan vanhasta kaupungista kesäisenä päivänä
  Verkningsområdet för dagvattensystemet

  Dagvattenavgift tas ut för alla bebyggda fastigheter inom dagvattensystemets verkningsområde.

 • Byggavgift

  Stad bygger ut dagvattennät för varje år. Nätt byggs dagvattenledningarna vanligen i samband med att gator och övriga vattenledningar saneras.

 • Fördröjning av dagvatten

  I fortsättningen kommer fördröjning att användas allt mer som ett sätt att hantera dagvatten.