Fortsätt till innehållet

Dagvatten

Dagvatten är regn- eller smältvatten som leds bort från markytan, byggnaders tak och andra motsvarande ytor.

 • Dagvattenavgift

  Dagvattenavgiften faktureras en gång per år. Fakturan skickas till den som har lagfart till fastigheten eller till staden tomtarrendator.

 • Stadsvy ur fågelperspektiv. I mitten på bilden främst gamla trähus med sina gårdar och träd. I bildens övre kant syns också låga våningshus.
  Verkningsområdet för dagvattensystemet

  Dagvattenavgift tas ut för alla bebyggda fastigheter inom dagvattensystemets verkningsområde.

 • Byggavgift

  Stad bygger ut dagvattennät för varje år. Nätt byggs dagvattenledningarna vanligen i samband med att gator och övriga vattenledningar saneras.

 • Fördröjning av dagvatten

  I fortsättningen kommer fördröjning att användas allt mer som ett sätt att hantera dagvatten.

 • Dagvattenbestämmelser

  I dagvattenbestämmelserna har man bestämt bl.a. om dagvattnets kvalitet och om anslutning av fastigheten till kommunens dagvattensystem.