Du är här

Samlingarna

Samlingarna är museets grund

 

Museet grundades på K.H. Renlunds donation via testamente år 1909 och samtidigt började man utvidga samlingarna. Museets samlingar består av föremål, konstverk, fotografier, arkivmaterial och böcker. Vid utvidgningen av samlingarna har föremål från Mellersta Österbotten med urkunds-, kontakt- och bruksuppgifter företräde.

Föremålen

En del av föremålssamlingarna är till påseende på utställningar på olika utställningsplatser. Engelska båthuset med barkassen i Engelska parken, Leo Torppas kamerasamling i Saltmagasinet (Långbrogatan 39), Fredrik och Anna Drakes hem (Västra Kyrkogatan 20), Göta och Bertel Hakalax hemmuseum och ångloket vid järnvägsstationen hör till museets samlingar. Dessutom är museets föremål framme i Rådhuset och på Kronofogdegården.

esinekokoelma.jpg

Konstverken

Konstsamlingens tyngdpunkt ligger på österbottniska konstnärer och deras konst. I samlingen ingår cirka 1900 verk och den växer årligen. Verken är framme på utställningar, de lånas till andra institutioners utställningar och de placeras i Karleby stads offentliga fastigheter.

Till K.H.Renlunds museums och Karleby stads samlingar hör K.H. Renlunds grundande samling av konst från den finska guldåldern. Denna samling är närapå i sin helhet framme i Rooska gårdens övre våning. Museet har också en samling på över 200 stycken verk av ullavakonstnären Veikko Vionoja. Vionojas verk visas med jämna mellanrum i Rooska gårdens nedre våning. Även samlingen som Teuvo-Pentti Pakkala donerat är märkbar med sina cirka 150 verk.


Upp

Uppdaterad 8.11.2017 | Skicka respons | Skriv ut