Hyppää sisältöön
Vanha lapsen koristeellinen kehto.

Kokoelmat ja tietopalvelu

K.H.Renlundin museo huolehtii Kokkolan kaupungin mittavien ja arvokkaiden taide- ja esinekokoelmien säilymisestä, kartuttamisesta ja esittämisestä. Kaupungin kokoelmat sisältävät noin 30 000 esinettä, 5 500 taideteosta, 350 000 valokuvaa ja 500 juoksumetriä arkistomateriaalia.

Museon tehtävänä on paitsi vaalia ja säilyttää kulttuuriperintöä, myös tutkia ja tulkita sitä nykypäivän näkökulmasta. Aineistoihimme liittyvän tietopalvelun kautta mahdollistamme ja edistämme kulttuuriperinnön ja historian tutkimusta.

Arkisto- ja kirjakokoelmat

Historiallinen asiakirjakokoelma sisältää Kokkolan kaupungin ja Keski-Pohjanmaan paikallis- ja henkilöhistoriaan liittyviä asiakirjoja, sekä lisäksi kartta-aineistoa ja esimerkiksi pienpainatteita, kortteja ja mainoksia.

Suhteellisen laajan historiallisen kirjakokoelman vanhimmat niteet ovat 1700-luvulta. Kokoelmaan kuuluu mm. Anders Chydeniuksen kirjoja, kirkollista kirjallisuutta sekä vanhoja koulukirjoja.

Kokkolan kotiseutuarkisto sisältää muun muassa paikallisten yhdistysten, liikelaitosten ja yksityishenkilöiden arkistoaineistoja.

Historiallinen asiakirjakokoelma ja kirjakokoelma

Kulttuurihistoriallinen esinekokoelma ja valokuvakokoelma

Kulttuurihistoriallinen esinekokoelma sisältää mm. kaupunkikulttuuriin ja kaupunkiasumiseen liittyviä huonekaluja, astioita, esineitä ja tekstiilejä. Niiden kautta syntyy monipuolinen kuva paikallisesta elämästä ennen ja nyt. Kokoelmissa on myös hyvin edustettuna paikallisiin ammatteihin ja elinkeinoihin liittyviä sekä paikallisten käsityöläisten valmistamia esineitä.

Valokuvakuvakokoelmiin sisältyy lasinegatiiveja, negatiiveja, vedoksia ja dioja. Kuvien kautta avautuu näkymiä paikalliseen arkeen ja työhön, rakennettuun ympäristöön ja sen muutoksiin sekä täällä eri aikoina asuneisiin henkilöihin.

Kulttuurihistoriallinen esinekokoelma

Taidekokoelmat

Taidekokoelman ytimen muodostaa suomalaisen maalaustaiteen kultakauden teoksia sisältävä K.H. Renlundin lahjoituskokoelma, jonka ympärille kokoelmaa on kartutettu paikallisesti ja kansallisesti merkittävien taiteilijoiden teoksilla.

Museon kokoelmiin kuuluu Maaseudun Sivistysliiton deponoima laaja ITE-taiteen kokoelma. Lisäksi museo on vastaanottanut mittavia marginaalitaiteen lahjoituksia Keski-Euroopasta. Lahjoituskokoelmiin kuuluvat mm. Maija ja Volker Dallmeierin, Elke ja Werner Zimmerin sekä Dietz Mertinin teoskokonaisuudet.

Kaupungin taidemuseona K.H.Renlundin museo vastaa kaupungin virastoihin ja laitoksiin sijoitetusta talletustaiteen kokoelmasta sekä julkisen taiteen hankkeista.

Tieto- ja kuvapalvelupyynnöt