Hyppää sisältöön

Marginaalitaiteen kokoelma

Marginaalilla tarkoitetaan jotakin, joka suhteessa valtavirtaan jää piiloon, on vailla valta-asemia, sijoittuu vastarintaan tai on asetettu syrjään. Marginaalia edustavat monet alakulttuurit mutta myös luovuus, joka poikkeaa vallitsevista lähtökohdista. Taidehistoriallisesti marginaaleista nousevan taiteen piiriin luetaan useita taidegenrejä, kuten art brutoutsider artnaiivi taide, art singulier ja nykykansantaide tai ITE-taide.

 • K.H.Renlundin museo huolehtii Dallmeier-kokoelmasta. Se on hannoverilaisten Maija ja Volker Dallmeierin kokoama arvokas eurooppalaisen naiivin ja outsider-taiteen yksityiskokoelma, jonka keräämisen pariskunta aloitti vuonna 1969. Vuonna 2005 Dallmeierit lahjoittivat kokoelmansa Kaustisen kunnalle, joka omistaa teokset.

  Lahjoituskokoelma sisältää noin 200 taideteosta 57 taiteilijalta, kaikkiaan 17 maasta, sekä laajan kirjakokoelman. Taideteoksiin lukeutuu maalauksia ja pienoisveistoksia. Kokoelmaan sisältyy teoksia muun muassa taiteilijoilta André Bauchant, Enrico Benassi, Erich Bödeker, Emerik Feješ, Katarzyna Gawłowa, Nikifor, Hector Trotin, Josef Wittlich ja Anna Zemánková. Suomalaisista taiteilijoista kokoelmassa ovat edustettuna Håkan Brunberg ja Enni Id. Vuonna 2013 Dallmeierit lahjoittivat lähes 100 puolalaista uskonnollisaiheista puuveistosta Maaseudun Sivistysliiton ITE-taiteen kokoelmaan.

  Kokoelmasta julkaistiin vuonna 2016 kirja Elämää taiteen parissa – Maija ja Volker Dallmeierin naiivin taiteen kokoelma. Kirja on myynnissä mm. K.H.Renlundin museon museokaupassa.

 • Saksalainen marginaalitaiteen keräilijä Dietz Mertin lahjoitti vuonna 2023 K.H.Renlundin museolle taidekokoelmansa ja sitä täydentävän kirjakokoelman. Taidekokoelma käsittää yhteensä noin 500 naiivin, outsider- ja etnisen taiteen teosta. Mukana on myös osuus historiallista uskonnollista taidetta. Suurin osa kokoelmasta on marginaalitaiteen klassikkotaiteilijoiden naiiveja maalauksia ja piirroksia. Kokoelmaan kuuluu myös noin 100 pientä puuveistosta ja joitakin kiviveistoksia. Mukana on teoksia muun muassa taiteilijoilta Enrico Benassi, Tim Brown, Ilija Bašičević, Nikifor, Anna Ličková ja Natalie Schmidtová.

  Mertinin kokoelma vahvistaa entisestään K.H.Renlundin museon marginaalitaiteen profiilia täydentäen sitä keskeisten naiivin ja outsider-genren taiteilijoiden teoksilla, sekä rikastuttaa sitä uusilla elementeillä, kuten etnisellä ja kansanomaisella uskonnollisella taiteella.

 • Kokkolassa toimiva Pohjoismainen Taidekoulusäätiö sai merkittävän kansainvälisen naiivin ja outsider-taiteen lahjoituksen düsseldorfilaisilta galleristeilta Werner ja Elke Zimmeriltä vuonna 2020. Kokoelma on talletettu K.H.Renlundin museolle.

  Lahjoitus käsittää noin 300 teosta, pääosin maalauksia. Kokoelmassa ovat edustettuina naiivin ja outsider-taiteen keskieurooppalaiset klassikot, kuten Erich Bödeker, Minna Ennulat, Max Raffler ja Josef Wittlich. Merkittävä osa lahjoituksesta käsittää itäeurooppalaisten taiteilijoiden, Ivan Generalićin, Franjo Klopotanin, Nikiforin, Ivan Rabuzinin ja Ondrej Šteberlin, tuotantoa.

  Kokoelmien välillä vallitsee yhteys. Sekä Zimmerit että Dallmeierit aloittivat kokoelmiensa keräämisen samoihin aikoihin 1960-luvun lopulla ja tutustuivat tätä kautta toisiinsa. Maija ja Volker Dallmeier perustivat vuonna 1982 Erich-Bödeker-Gesellschaft für naive Kunst -nimisen yhdistyksen merkittävän saksalaisen itseoppineen veistäjän Erich Bödekerin mukaan. Yhdistykseen liittyi useita saksalaisia kerääjiä, Zimmerit mukaan lukien. Yhdistys pitää yllä tietoutta naiivista taiteesta ja naiiveista taiteilijoista.

 • Erityistaidetoiminnalla tarkoitetaan erityistä tukea tarvitsevien kuvataidetoimintaa. Se on avustettua ja taideammattilaisten ohjaamaa taidetyöskentelyä, jossa ovat edustettuina eri työskentelytekniikat mediataide mukaan lukien. K.H.Renlundin museon tavoitteena on tarjota visuaalisiin taiteisiin suuntautuneille kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville mahdollisuus tasa-arvoiseen taidetoimintaan Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla.

  K.H.Renlundin museo toteutti vuosina 2013–2015 työpajoja yhteistyössä Keski-Pohjanmaan opiston sekä Kokkolan kaupungin toimintakeskusten Duunin ja Kompassin kanssa. Hanke lisäsi samalla yleistä tietoisuutta ja keskustelua erityistaidetoiminnasta. Hankkeita toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen avustuksilla.

  Hankkeiden jälkeen museo on jatkanut työtä erityistaidetoiminnan aseman vakiinnuttamiseksi Kokkolassa tekemällä yhteistyötä valtakunnallisen edunvalvojan Kettuki ry:n kanssa sisällyttämällä näyttelyohjelmistoonsa erityistä tukea tarvitsevien taidetta.