Hyppää sisältöön
Kaija Kontulainen: Wladimir Froloff. Froloff istuu kivipenkin päällä ja lukee sanomalehteä

Sijoitetut teokset ja julkinen taide

Sijoitetut teokset

Kaupungin taidekokoelmaa on sijoitettuna esillä kaupungin virastoissa ja laitoksissa. Taiteen sijoitustoiminnalla halutaan varmistaa, että kokoelman teoksia on saavutettavissa ja taide tuottaa iloa mahdollisimman monelle.

Julkinen taide ja prosenttiperiaate Kokkolassa

Kokkolan kaupunki otti vuonna 2012 käyttöön ns. prosenttiperiaatteen, jonka mukaan rakennushankkeen määrärahoista varataan osa taideteoksiin. Kokkolan kaupungin sivistystoimen rakennus- ja peruskorjaushankkeissa huomioidaan investointiin liittyvä taidehankinta ja hankkeiden yhteydessä hankitut teokset liitetään Kokkolan kaupungin taidekokoelmaan.

Taiteilijapankki

Taiteilijapankki on Kokkolan kaupungin sivistystoimen alainen tietokanta, jota ylläpitää K.H.Renlundin museo. Pankkiin voi ilmoittautua lähettämällä portfolionsa museon postiosoitteeseen tai lähettämällä linkin taiteilijan omille kotisivuille. Pankkiin ilmoittautuvat taiteilijat antavat täten tietonsa kaupungin sivistystoimen alaisten rakennus- ja peruskorjaushankkeiden käyttöön. Toivomuksena on, että näiden taiteilijoiden joukosta löytyisi kunkin hankkeen kohdalla sopiva henkilö(t) toteuttamaan kohteeseen taidetta. Pyrkimys on mahdollisuuksien mukaan sitouttaa taiteilija(t) mukaan rakennushankkeisiin jo kohteen suunnitteluvaiheessa. Taiteilijan/taiteilijoiden valinnasta päättävät kunkin kohteen kohdalla kokoon kutsuttavat taidehankintatyöryhmät.