Olet tässä

Varhaiskasvatus ja päivähoito

Tiedotteet

 

Varhaiskasvatuspalveluiden hoitopaikkatakuu (12.4.2017)

Kokkolan kaupunki ottaa käyttöön hoitopaikkatakuun 1.8.2017 alkaen.  Perhe voi luopua määräaikaisella sopimuksella lapsensa päiväkotipaikasta. Lapsi voi palata myöhemmin samaan hoitopaikkaan. Lue lisää...

Varhaiskasvatus Kokkolassa

Varhaiskasvatuksen palvelut on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille kokkolalaisille lapsille. Vanhemmat voivat valita vanhempainrahakauden loputtua, hoitavatko lapsen kotona vai valitsevatko kunnallisen päivähoidon. Lapsen kotihoitoa tuetaan kodinhoidon tuella ja Kokkola-lisällä. Perheet voivat hyödyntää myös Kokkolan leikkitoimintaa, joka tarjoaa avoimen leikkitoiminnan lisäksi parkkitoimintaa yli kolmevuotiaille lapsille.

Päivähoito on hoitoa, kasvatusta ja opetusta ja sen tavoitteena on tukea kotien kasvatustyötä. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta, siksi tiivis yhteistyö päivähoidon ja perheen välillä on tärkeää. Päivähoidon alkaessa laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa. Päivähoidossa lapsi saa toimia ja kehittyä kykyjensä ja taitojensa mukaisesti. Päivähoidossa arvostetaan leikkiä lasten luontaisena toimintatapana!

Kunnallisen päivähoidon vaihtoehdot

Perhepäivähoito on kodinomainen toimintamuoto. Perhepäivähoitaja hoitaa korkeintaan 4,5 lasta omassa kodissaan. Ryhmäperhepäivähoitokodissa 2 – 3  perhepäivähoitajaa  hoitaa 8 – 12 lasta kaupungin osoittamissa tiloissa.  Myös kolmiperhepäivähoitoa voidaan toteuttaa sopivissa tilanteissa.

Kokkolan kaupungilla on 22 päiväkotia, joista osa ovat kaksikielisiä.  Päiväkodit ovat avoinna tarpeen mukaan klo 6.30 - 18 välisenä aikana. Vuorohoitoa ja iltahoitoa järjestetään keskitetysti Länsipuiston ja Kiviniityn päiväkodeissa.

Leikkitoiminta on avointa varhaiskasvatustoimintaa ja se on tarkoitettu kotihoidossa oleville lapsille.  Se on ohjattua ja valvottua leikkitoimintaa viidellä leikkikentällä.   Leikkitoiminta tarjoaa myös tilapäishoitoapua yli 3 –vuotiaiden lasten hoitamiseen parkkitoimintana.

Sivun alkuun