Olet tässä

Varhaiskasvatus 


Tiedotteet

 

Kokkola päivitti varhaiskasvatussuunnitelmansa (20.5.2019)

Kokkolan kaupunki ottaa käyttöön päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman 1.8.2019. Päivitys perustuu tammikuussa voimaan tulleisiin valtakunnallisiin perusteisiin, ja se toteutettiin varhaiskasvatuksen Lue lisää...

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja (27.1.2019)

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, Lue lisää...

Varhaiskasvatuksen aloittamisen arviointi huoltajille (8.1.2019)

Kutsumme kaikkia Kokkolan varhaiskasvatuksessa aloittaneiden lasten huoltajia vastaamaan lyhyeen kyselyyn.Teidän näkemyksenne ja kokemuksenne ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, vastaamalla voitte Lue lisää...

Palvelusetelijärjestelmä varhaiskasvatuspalveluihin (20.11.2018)

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.11.2018 käynnistää valmistelut varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelijärjestelmän käyttöön ottamiseksi. Päätöksen mukaan yksityisen Lue lisää...

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan 1.1.2018 alkaen (8.12.2017)

Varhaiskasvatuksessa (päivähoidossa) olevien lasten asiakasmaksut (päivähoitomaksut) tarkistetaan 1.1.2018 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen takia.Huoltajien tulee toimittaa Lue lisää...

Avoin perhekerho jatkaa toimintaansa  syksyllä 2018 (22.8.2017)

Varhaiskasvatuspalvelut jatkaa avointa kerhotoimintaa syystoimikaudella 2018 (opetus- ja kasvatuslautakunta 16.2.2017) .Perhekerhon toiminta alkaa syksyllä 2018 tiistaina 4.9.2018. Lue lisää...

Varhaiskasvatuspalveluiden hoitopaikkatakuu (12.4.2017)

Kokkolan kaupunki ottaa käyttöön hoitopaikkatakuun 1.8.2017 alkaen.  Perhe voi luopua määräaikaisella sopimuksella lapsensa päiväkotipaikasta. Lapsi voi palata myöhemmin samaan hoitopaikkaan. Lue lisää...


Varhaiskasvatus Kokkolassa

Varhaiskasvatuksen palvelut on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille kokkolalaisille lapsille.

Vanhemmat voivat valita vanhempainrahakauden loputtua

 •  hoitavatko lapsen kotona 
 •  valitsevatko kunnallisen päivähoidon

Lapsen kotihoitoa tuetaan

Perheet voivat hyödyntää myös avointa varhaiskasvatusta

Kunnallisen päivähoidon vaihtoehdot

Perhepäivähoito

 • kodinomainen toimintamuoto
 • perhepäivähoitaja hoitaa korkeintaan 4 lasta omassa kodissaan
 • ryhmäperhepäivähoitokodissa 2 – 3  perhepäivähoitajaa  hoitaa 8 – 12 lasta kaupungin osoittamissa tiloissa
 •  myös kolmiperhepäivähoitoa voidaan toteuttaa sopivissa  tilanteissa

Päiväkodit

 •  osa on kaksikielisiä
 •  ovat avoinna tarpeen mukaan klo 6.30 - 18 välisenä aikana
 •  vuoro- ja iltahoitoa järjestetään keskitetysti Länsipuiston vuoropäiväkodissa sekä Kiviniityn päiväkodissa


Kunnallinen päivähoito

 • päivähoito on hoitoa, kasvatusta ja opetusta ja sen tavoitteena on tukea kotien kasvatustyötä
 • päivähoidossa lapsi saa toimia ja kehittyä kykyjensä ja taitojensa mukaisesti
 • päivähoidossa arvostetaan leikkiä lasten luontaisena toimintatapana
 • vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta, siksi tiivis yhteistyö päivähoidon ja perheen välillä on tärkeää
 • päivähoidon alkaessa laaditaan lapsen    varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa


Sivun alkuun

Päivitetty 2.9.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta