Hyppää sisältöön

Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuksessa on käytössä Päikky-järjestelmä, joka on vanhemmille suunnattu lasten varhaiskasvatusaikojen suunnittelu ja seurantaohjelma.

Suunnittele lapsesi varhaiskasvatusajat mahdollisimman tarkasti. Suunnittelemasi varhaiskasvatusajat ovat pohjana mm. henkilökunnan resursointiin, lasten toiminnan ja henkilökunnan työvuorojen suunnitteluun sekä tilattavien aterioiden määrään.

Huomioi, että lapsesi ei voi käyttää koko kuukauden varhaiskasvatustunteja, kun hän aloittaa tai päättää varhaiskasvatuksen kesken kuukauden.

 

Varhaiskasvatusajan suunnitteleminen Päikkyyn

 • Vanhemmat voivat suunnitella lapsen varhaiskasvatusajat pidemmäksi ajaksi kerrallaan tai lyhempinä ajanjaksoina. Lyhin mahdollinen suunniteltava ajanjakso on yksi kalenteriviikko.

  Huomioi, että lapsesi ei voi käyttää koko kuukauden varhaiskasvatustunteja, kun hän aloittaa tai päättää varhaiskasvatuksen kesken kuukauden.

 • Järjestelmä vähentää  lapsen varhaiskasvatusajasta automaattisesti 4 h/päivä. Vähennys koskee maksuttoman esiopetuksen toimintapäiviä.

  Esiopetuksen loma-aikoina lapsen käyttämästä varhaiskasvatusajasta ei vähennetä esiopetusaikaa (syys-, joulu- ja hiihtoloma).

  Lue esimerkkejä varhaiskasvatusajan suunnittelusta ja toteutumisesta.

   

 • Äkilliset poissaolot kerryttävät käytettyjä tunteja.

  Kun lapsi sairastuu tai on muusta syystä äkillisesti poissa, laskee ohjelma tuolle päivälle suunnitellut tunnit mukaan käytettyihin tunteihin.

 • Jos vanhemmat eivät ole tehneet päivälle suunnitelmaa ja lapsi on poissa, ohjelma laskee tuolle päivälle käytettyihin eli laskutettaviin tunteihin lapsen keskimääräisen päivittäisen tuntimäärän.

  Merkintä Suunniteltu poissaolo ei kerrytä lainkaan tunteja laskutukseen.

 • Kun lapselle on lisätty järjestelmään suunniteltu poissaolo, ei tunteja kerry käytettyihin tunteihin.

  Suunnitelma poissaolosta on tehtävä ennen kuin järjestelmä lukkiutuu ko. ajanjaksolta.

 • Huoltajan tekemä suunnitelma lukkiutuu automaattisesti aina tiistaina klo 8 mennessä viikkoa ennen seuraavan jakson alkamista.

  Suunniteltua aikaa pystyy muuttamaan ennen kalenterin lukkiutumista.

  Lukkiutumisen jälkeen huoltaja ei voi enää muuttaa seuraavan viikon suunniteltua varhaiskasvatusaikaa Päikyn kautta.

 • Vanhemmat voivat seurata Päikyssä sekä viikoittaista, että kalenterikuukauden tuntimäärän kertymää.

 • Varhaiskasvatussopimuksessa on määritelty vanhempien hakema varhaiskasvatuksen tuntimäärä.

  Tuntimäärän ylityksestä peritään maksu. Käytettyyn aikaan lasketaan sekä varattu aika, että varatun ajan ulkopuolella käytetty aika yhteensä.
  Huomioithan, että lapsi ei voi käyttää koko kuukauden varhaiskasvatustunteja, kun hän aloittaa tai päättää varhaiskasvatuksen kesken kuukauden.

  Jos lapsen sopimuksen mukainen varhaiskasvatusaika ylittyy kalenterikuukauden aikana, korotetaan varhaiskasvatusmaksu käytetyn varhaiskasvatusajan mukaiseen maksuportaaseen (huomioidaan suunniteltu + toteutunut aika). Korotettu maksu on voimassa ylityskuukauden ajan. Jos alimman perittävän maksun raja (27,00) ylittyy varhaiskasvatusajan ylittyessä, peritään maksu ylityksestä myös lapselta, jonka normaali kuukausimaksu on 0 euroa.

  Lue esimerkkejä varhaiskasvatusajan suunnittelusta ja toteutumisesta.

  Mikäli ylitys toistuu seuraavien kalenterikuukausien aikana, tulee lapsen varhaiskasvatusajasta tehdä uusi sopimus.

  Sopimus tehdään vähintään kolmen (3) kalenterikuukauden ajaksi. Sopimuksen muutosta haetaan ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta. Jos et voi käyttää sähköistä asiointia, voit hakea muutosta tulostettavalla Muutoslomakkeella.

  Sähköinen lomake Varhaiskasvatusajan muuttaminen

  Muutoslomake (pdf)