Hyppää sisältöön
 • Tuloraja riippuu perheen koosta.

  Miten varhaiskasvatusmaksu määräytyy?

   

 • Perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Lomaraha (5%) lisätään bruttopalkkaan. Saatu elatusapu tai -tuki vaikuttaa varhaiskasvatusmaksuun.

  Vähennyksenä huomioidaan toiselle perheelle maksettu elatusapu.

  Tuloselvitykset, jotka huoltajan tulee toimittaa
  Yrittäjän tuloselvityslomake

 • Ei peritä. Maksu peritään sopimuksen alkamispäivästä lähtien tai sopimuksen päättymispäivään saakka.

 • Sairauspoissaoloja tulee olla kalenterikuukauden aikana vähintään 11 päivää, jotta ne huomioidaan laskussa. Sairausajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, päivien määrä voi kertyä yksittäisistä sairauspäivistä kalenterikuukauden aikana.

  Jotta sairauspoissaolot voidaan ottaa huomioon laskutuksessa, ilmoita ne lapsen yksikköön sairauspoissaolon alkaessa. Tee ilmoitus ensijaisesti Päikyn kautta.

  Jos henkilökunta ei tiedä lapsen poissaolon johtuvan sairaudesta, kirjautuu poissaolo päiväkirjaan muuna poissaolona.

 • Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet normaalin kuukausimaksun määrästä.

  Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua peritän lainkaan.

  Kun lapsi on muun syyn kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet normaalista kuukausimaksusta.

  Jos lapsi on läsnä yhdenkin päivän kuukaudessa, peritään koko kuukauden maksu.

  Lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen vanhempainvapaa aikana. Tämä koskee lasta, josta vanhempainraha maksetaan.

  Lue lisää vanhempainvapaista

 • Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos kunnallinen varhaiskasvatus on aloitettu edellisen vuoden elokuussa tai aiemmin.

   

   

 • Lapsen varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka peritään myös lapsen tilapäisten poissaolo päivien ajalta. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 9.

  Puolet kuukausimaksusta peritään, kun lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden muun syyn kuin sairautensa vuoksi.