Hyppää sisältöön

Kokkolan kaupunginvaltuusto hyväksyi työllisyysalueen muodostamiseen liittyvän sopimuksen ja suunnitelman

Kokkolan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25. syyskuuta, että Kokkolan kaupunki toimii Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen vastuukuntana. Valtuusto päätti hyväksyä TE-palveluiden uudistukseen ja työllisyysalueen muodostamiseen liittyvän sopimuksen Keski-Pohjanmaan kuntien työvoimapalvelujen järjestämisestä sekä Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen järjestämissuunnitelman.

Keski-Pohjanmaan kaupungit ja kunnat ovat maaliskuusta 2021 alkaen osallistuneet yhdessä työllisyyden kuntakokeiluun, jossa on kehitetty tapoja tuottaa työllisyyspalveluja lähellä asiakkaiden kotikuntaa. TE-palvelut 2024 -uudistusta valmistelevan laajennetun yhteistyöelimen esityksen ja alueen kaupungin- ja kunnanhallituksien hyväksynnän pohjalta Keski-Pohjanmaalla on valmisteltu koko maakunnan kokoista työllisyysaluetta vastuukuntamallilla. Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen vastuukuntana toimii Kokkolan kaupunki, jolle järjestämisvastuu siirretään.

Sopimuksen mukaan muodostetaan yhteinen toimielin (lautakunta). Yhteisen toimielimen tehtävänä on tuottaa palveluja ja huolehtia järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, tuottamistavasta, tuottamisen valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.

Järjestämissuunnitelma ohjaa kuntia tunnistamaan työvoimapalveluiden järjestämiseen liittyvät olennaiset kysymykset ja teemat jo työllisyysalueiden muodostamisvaiheessa. Järjestämissuunnitelmassa on otettu kantaa muun muassa tehtävien hoitamisen taloudellisiin- ja henkilöstöresursseihin sekä palvelujen tuottamisen ratkaisuihin.

Suunnitelman perusteella työ- ja elinkeinoministeriö pystyy arvioimaan työllisyysalueiden ja kuntien edellytyksiä suoriutua järjestämisvastuuseen ja palveluiden tarjoamiseen liittyvistä velvoitteistaan. Ministeriö tekee järjestämissuunnitelmien pohjalta päätökset työllisyysalueista.

Tarkoituksena on, että Keski-Pohjanmaan kaupungin- ja kunnanhallitukset ja edelleen valtuustot käsittelevät vastuukuntasopimusta ja järjestämissuunnitelmaa syys-lokakuun aikana. Kuntien ja muodostettavien työllisyysalueiden on ilmoitettava 31.10.2023 mennessä työ- ja elinkeinoministeriölle, miten työllisyyspalvelut alueella on tarkoitus järjestää vuoden 2025 alusta lähtien.

Lokakuun loppuun mennessä työllisyysalueen muodostavien kuntien on toimitettava ministeriölle kuntien valtuustojen hyväksymä sopimus yhteisestä toimielimestä (vastuukuntamalli) tai kuntayhtymän perussopimus (kuntayhtymämalli) sekä valtuustojen hyväksymä järjestämissuunnitelma.

Aiemmat tiedotteet aiheesta:

7.9.2023 Työllisyysalueen valmistelu etenee kuntien päätöksentekoon Keski-Pohjanmaalla

4.5.2023 TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelua esitetään jatkettavan vastuukuntamallilla

22.2.2023 TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelu etenee Keski-Pohjanmaalla

TE-palvelut 2024 -uudistus (kokkola.fi)