Hyppää sisältöön
Ryhmä asiakkaita

Kuntakokeilun asiakkaalle

Kuulut kuntakokeilun asiakkaaksi, kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi ja kotikuntasi kuuluu alueelliseen kuntakokeiluun sekä olet työtön, lomautettu, työllistettynä oleva tai olet työllistymistä edistävässä palvelussa ja  kuulut johonkin seuraavista ryhmistä: 

  • sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan vaan saat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta
  • olet alle 30-vuotias
  • äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai kansalaisuutesi on muu kuin Suomi

Alueen TE-palvelut ovat ilmoittaneet kuntakokeiluun siirtyville asiakkaille asiasta henkilökohtaisesti. Kokeiluun siirtyminen ei siten vaadi asiakkailta toimenpiteitä.

Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu auttaa sinua 1.3.2021 lähtien työllisyyteen ja työllisyyspalveluihin liittyvissä asioissa TE-toimiston sijasta. Työllisyyden kuntakokeilut jatkuvat 31.12.2024 saakka. Hallituksen linjausten mukaan TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana.

Siirtyminen kuntakokeilun asiakkaaksi on tapahtunut automaattisesti, eikä sinun tarvitse olla itse yhteydessä kuntakokeiluun tai TE-toimistoon sen vuoksi.

Mikäli ilmoittaudut kokeilun aikana työttömäksi tai teet muutosilmoituksen työttömyyden alkamisesta, saat tiedon Oma asioinnin kautta.

Keneen voin olla yhteydessä, jos tarvitsen apua?

Saat kuntakokeilusta oman asiantuntijan, joka auttaa sinua kaikissa työllistymiseesi liittyvissä asioissa ja neuvoo sinua työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa. Saat yhteyden omaan kuntakokeilun asiantuntijaasi jättämällä yhteydenottopyynnön TE-palveluiden Oma asiointi –palvelussa sekä Kokkolan seudun kuntakokeilussa kanssasi sovittavilla yhteydenottotavoilla.

Mitä palveluita kuntakokeilussa on tarjolla?

Kuntakokeilun palveluihin kuuluvat tutut työllistämistä edistävät palvelut kuten palkkatuki, työnhaku- ja uravalmennukset, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella. Kuntakokeilut tarjoavat myös kotoutumislain mukaisia kotoutumispalveluita. Lisäksi kuntakokeiluilla on mahdollisuus järjestää asiakkailleen kokeilukohtaisia työllisyyspalveluita. Jos kiinnostut jostakin palvelusta, ota yhteyttä omaan kuntakokeilun asiantuntijaasi ja sovi palveluun osallistumisesta.

Tehdäänkö kuntakokeilussa työllistymissuunnitelma?

Työllistymissuunnitelma tai sitä korvaavaa suunnitelma laaditaan kanssasi myös kuntakokeilussa. Verkkopalvelussa ja TE-toimistossa laaditut suunnitelmat ovat edelleen velvoittavia kuntakokeiluun siirtymisen jälkeen, kunnes suunnitelma päivitetään kanssasi kuntakokeilussa.

Vastaako palveluistani kuntakokeilu vai TE-toimisto?

Kuntakokeilu vastaa palveluistasi TE-toimiston sijasta. Poikkeuksena ovat TE-toimiston vastuulle jäävät työvoimakoulutusten haastattelut ja valinnat sekä eräät työttömyysturvaan liittyvät tehtävät. Kokeilussa käytössäsi ovat te-palvelut.fi -sivulta löytyvä Oma asiointi -palvelu ja valtakunnalliset TE-puhelinpalvelut, jotka palvelevat myös TE-toimiston asiakkaita. Mikäli et voi palauttaa jotakin dokumenttia Oma asioinnin kautta, voit palauttaa sen kirjeitse omaan kuntaasi tai kokeilualueesi asiointipisteeseen.

Asiakkaan muistilista

  • Ilmoita kuntakokeilun asiantuntijalle kaikista muutoksista tilanteessasi (esim. työllistyminen tai opintosuunnitelmat). Voit ilmoittaa muutoksista Oma asiointi -palvelussa tai olemalla suoraan yhteydessä omaan asiantuntijaasi.
  • Muista tehdä suunnitelmassasi sovitut tehtävät ja merkitä ne tehdyiksi Oma asiointi- palvelussa (tyomarkkinatori.fi).
  • Toimita kanssasi sovittuihin palveluihin liittyvät lomakkeet kuntakokeiluun hyvissä ajoin ennen palvelun alkamista, mieluiten 10 arkipäivää aiemmin.
Kokkolan seudun kuntakokeilun yhteystiedot