Fortsätt till innehållet

Du är kund i kommunförsöket när du har anmält dig som arbetssökande och din hemkommun hör till det regionala kommunförsöket samt du är arbetslös, permitterad, sysselsatt eller i en sysselsättningsfrämjande tjänst och hör till någon av följande grupper:

  • du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning
  • du är under 30 år
  • ditt modersmål är annat än finska, svenska eller samiska eller du är invandrare

TE-tjänsterna i regionen har informerat de klienter som överförs personligen. Övergången till försöket kräver alltså inga åtgärder av klienten.

Kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen hjälper dig i fortsättningen med ärenden som anknyter till sysselsättning och sysselsättningstjänster i stället för TE-byrån. De kommunala sysselsättningsförsöken fortsätter fram till 31.12.2024. Enligt regeringens riktlinjer är avsikten att TE-tjänsterna ska överföras till kommunernas ansvar under 2024.

Överföringen till kund i kommunförsöket har skett automatiskt och du behöver inte själv kontakta kommunförsöket eller TE-byrån.

Om du under försöket anmäler dig som arbetslös eller gör en ändringsanmälan om att arbetslösheten börjar får du information via Mina e-tjänster.

Vem kan jag kontakta om jag behöver hjälp?

Inom kommunförsöket får du en egen sakkunnig som hjälper dig med alla frågor som anknyter till din sysselsättning och ger råd i myndighetsärenden som anknyter till arbetslöshet. Du kan kontakta din egen sakkunniga inom kommunförsöket genom att lämna en kontaktbegäran via Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster (tyomarkkinatori.fi) samt på med dig överenskomna sätt inom Kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen.

Vilka tjänster erbjuder kommunförsöket?

Till kommunförsökets tjänster hör bekanta tjänster som främjar sysselsättningen, som till exempel lönesubvention, arbetssökningsträning, arbetsprövning och frivilliga studier med arbetslöshetsförmån. Kommunförsöken erbjuder också integrationstjänster i enlighet med lagen om främjande av integration. Dessutom har kommunförsöken möjlighet att ordna egna sysselsättningstjänster för sina kunder. Om du är intresserad av någon tjänst kan du kontakta din egen sakkunniga inom kommunförsöket och komma överens om deltagande i tjänsten.

Görs det upp sysselsättningsplaner inom kommunförsöket?

En sysselsättningsplan eller en plan som ersätter den görs upp tillsammans med dig också inom kommunförsöket. De planer som har gjorts i webbtjänsten eller hos TE-byrån är förpliktande också efter övergången till kommunförsöket, tills planen uppdateras tillsammans i kommunförsöket.

Är det kommunförsöket eller TE-byrån som svarar för mina tjänster?

Kommunförsöket svarar för dina tjänster i stället för TE-byrån. Ett undantag är arbetskraftsutbildningens intervjuer och val som också i fortsättningen är på TE-byråns ansvar, likaså en del uppgifter som har att göra med utkomstskydd. Inom försöket kan du använda Mina e-tjänster och den riksomfattande TE-telefonservicen som finns på te-palvelut.fi. Dessa kan också användas av TE-byråns kunder. Om du inte kan sända ett dokument via E-tjänsten, kan du sända det per brev till kundtjänsten i din egen kommun eller ditt eget försöksområde.

Kundens minneslista

  • Anmäl alla ändringar i din situation till din sakkunniga inom kommunförsöket (t.ex. om sysselsättning eller studieplaner). Du kan anmäla om ändringarna via E-tjänsten eller genom att kontakta din egen sakkunniga direkt.
  • Kom ihåg att göra de uppgifter som överenskommits i planen och anteckna dem som utförda i E-tjänsten (tyomarkkinatori.fi).
  • Sänd dina blanketter som anknyter till överenskomna tjänster till kommunförsöket i god tid före tjänsten inleds, helst 10 dagar i förväg.

 

Kundtjänsternas kontaktuppgifter