Hyppää sisältöön
Öljyvärimaalaus, jossa alaston nuori mies lepää ja alaston nainen istuu häneen selin. Henkilöt ovat puun katveessa, omiin ajatuksiinsa syventyneinä.

Kokoelmat

K.H.Renlundin museon kokoelmien perustan muodostaa Karl Herman Renlundin testamenttilahjoituksella Kokkolan kaupungille lahjoittama taide- ja henkilöhistoriallinen kokoelma, joka sisälsi alun perin sata esinettä ja 39 maalausta.

Nykyään K.H.Renlundin museon kokoelmat muodostuvat kulttuurihistoriallisesta esinekokoelmasta, valokuva- ja arkistokokoelmista sekä taidekokoelmista. Museon kokoelmiin kuuluvat myös Leo Torpan kamerakokoelma, Fredrik ja Anna Draken koti, Göta ja Bertel Hakalaxin kotimuseo, englantilainen maihinnousuvene ja venehuone Englanninpuistossa sekä Lohtajan kotiseutumuseo.

Kokoelmien avulla luodaan monipuolinen kuva paikallisesta elämästä ennen ja nyt. Osa kokoelmista on nähtävissä museon näyttelyissä ja eri museokohteissa.  Taidekokoelmia on myös sijoitettuina kaupungin eri virastoihin ja julkisiin tiloihin, minkä ohella osa taidekokoelmista on nähtävillä Finna.fi -palvelussa. Lisäksi museon esineistöä on esillä Raatihuoneella ja Kruununvoudintalolla.

Teoskuva: Magnus Enckell, Kultakausi, 1904, öljy, 107 x 226 cm, K.H.Renlundin museo

Kulttuurihistorialliset kokoelmat

Museon kulttuurihistorialliset kokoelmat muodostuvat esineistä, valokuvista ja arkistotyyppisestä aineistosta.

K.H.Renlundin museon tehtävä on tallentaa elämää Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla ennen ja nyt. Kokoelmien kartunnassa pidetään etusijalla alueelle liittyvää esineistöä, johon liittyy alkuperä-, yhteys- ja käyttötietoja.

 • Kulttuurihistorialliset esinekokoelmat

  Museon kulttuurihistoriallinen pääkokoelma sisältää mm. kaupunkikulttuuriin ja kaupunkiasumiseen, ammatteihin ja elinkeinoihin liittyvää sekä paikallisten käsityöläisten valmistamaa esineistöä.

  Suuria esineryhmiä ovat mm. huonekalut, pukeutumis- ja käyttötekstiilit ja talonpoikaisesineet. Kokoelmiin kuuluu myös irtaimistokokoelmia, jotka sisältävät laajan kirjon kodin käyttöesineistöä. Vanhemman esineistön lisäksi museo on koonnut ns. vuosilaatikoita, joihin on kerätty sekalaista tallennusvuodelle tunnusomaista esineistöä.

  Valokuvakokoelmat

  K.H.Renlundin museon valokuvakuvakokoelmat käsittävät arviolta 60 000 kuvaa. Kokoelmiin sisältyy lasinegatiiveja, negatiiveja, valokuva ja dioja.

  Aineisto on pääasiallisesti paikallista ja alueellista. Ajallisesti kokoelmien painopiste on 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkuvuosikymmenillä sekä 1970-luvulta eteenpäin. Valtaosa kuvista on kaupunkinäkymiä ja maisemakuvia, rakennusten julkisivukuvia sekä koulu- ja henkilökuvia.

  Kokoelmatiedustelut:
  kokoelma-amanuenssi
  Nina Axelqvist
  044 7809 760
  etunimi.sukunimi@kokkola.fi

 • Arkistotyyppisten aineistojen kokoelmat muodostuvat historiallisesta asiakirjakokoelmasta ja historiallisesta kirjakokoelmasta.

  Asiakirjakokoelma on muodostunut Kokkolan kaupungin ja Keski-Pohjanmaan paikallis- ja henkilöhistoriaan liittyvistä asiakirjoista. Kokoelmaan sisältyy asiakirjojen lisäksi kartta-aineistoa sekä muuta paperista aineistoa kuten esimerkiksi pienpainatteita, kortteja ja mainoksia.

  Suhteellisen laajan kirjakokoelman vanhimmat niteet ovat 1700-luvulta. Kokoelmaan kuuluu mm. Anders Chydeniuksen kirjoja, kirkollista kirjallisuutta sekä vanhoja koulukirjoja.

  Kuva- ja tietopalvelupyynnöt:
  museo.tietopalvelu@kokkola.fi
  Pyydetään huomioimaan 2-4 viikon tilausaika.

   

Taidekokoelmat ja julkinen taide

K.H.Renlundin museon taidekokoelmat koostuvat pienemmistä erillisistä kokoelmista. Kokoelmien keruu käynnistettiin museon perustamisen yhteydessä ja tähän päivään mennessä on kertynyt reilut 2000 taideteosta.

 • Maalaukset, piirustukset, grafiikkateokset ja veistokset muodostavat isoimmat teosryhmät mutta edustettuina on myös mitaleita, valokuvia, esineteoksia, taideteollisia teoksia, ympäristöteoksia, kollaaseja, installaatioita, reliefejä ja siluetteja. Noin puolet teoksista kuuluu museon peruskokoelmaan, jonka painopiste taiteen osalta on Kokkolan ja ympäröivän maakunnan taiteessa. Isot kokonaisuudet muodostuvat paikallisten taiteilijoiden taiteesta.

  Museo hallinnoi myös Kokkolan kaupungin taidekokoelmaa, johon kuuluvat esimerkiksi koulujen ja eri laitosten omistuksessa olevat taideteokset, julkiset taideteokset ja ns. prosenttiperiaatteella hankitut teokset, sekä kaupungin lahjoiksi saamat teokset.

  Viimeisimpänä taidekokoelmat ovat täydentyneet merkittävällä naiivin taiteen deponoinnilla, Zimmer-kokoelmalla, jossa on pääosin keskieurooppalaista taidetta.

  Tiedustelut:
  taidekokoelma-amanuenssi
  Susanne Svenfors-Furu
  044 7809 052
  etunimi.sukunimi@kokkola.fi

 • Julkinen taide ja prosenttiperiaate Kokkolassa

  Kokkolan kaupunki otti vuonna 2012 käyttöön ns. prosenttiperiaatteen, jonka mukaan rakennushankkeen määrärahoista varataan osa taideteoksiin. Kokkolan kaupungin sivistystoimen rakennus- ja peruskorjaushankkeissa huomioidaan investointiin liittyvä taidehankinta ja hankkeiden yhteydessä hankitut teokset liitetään Kokkolan kaupungin taidekokoelmaan.

   

  Taiteilijapankki

  Taiteilijapankki on Kokkolan kaupungin sivistystoimen alainen tietokanta, jota ylläpitää K.H.Renlundin museo. Pankkiin voi ilmoittautua lähettämällä portfolionsa museon postiosoitteeseen tai lähettämällä linkin taiteilijan omille kotisivuille. Pankkiin ilmoittautuvat taiteilijat antavat täten tietonsa kaupungin sivistystoimen alaisten rakennus- ja peruskorjaushankkeiden käyttöön. Toivomuksena on, että näiden taiteilijoiden joukosta löytyisi kunkin hankkeen kohdalla sopiva henkilö(t) toteuttamaan kohteeseen taidetta. Pyrkimys on mahdollisuuksien mukaan sitouttaa taiteilija(t) mukaan rakennushankkeisiin jo kohteen suunnitteluvaiheessa. Taiteilijan/taiteilijoiden valinnasta päättävät kunkin kohteen kohdalla kokoon kutsuttavat taidehankintatyöryhmät.

  Tiedustelut:
  taidekokoelma-amanuenssi
  Susanne Svenfors-Furu
  044 7809 052
  etunimi.sukunimi@kokkola.fi