Hyppää sisältöön

Täällä voit tutustua ulkoiluun ja retkeilyyn liittyviin kehittämishankkeisiin ja niiden vaiheisiin. Luontoliikunta- ja retkeilyreittiselvitys toimii hankkeiden ja toimenpiteiden tausta-aineistona.

Kehittämishankkeet

 • Isokarin saarelta kuvattu merimaisema. Pilvet heijastuvat merenpintaan. Taivas on sininen. Vastarannalla näkyy metsää.
  Maisema Isokarin saarelta.

  Isokari

  Luontoliikunta- ja retkeilyreittiselvitys on laadittu Kokkolan kaupungin vuonna 2022-23 toteuttamassa luontoliikunta- ja retkeilyreittihankkeessa. Selvityksen aikana on kartoitettu Kokkolan alueen ulkoilureitit ja taukopaikat sekä niiden nykyinen kunto ja mahdolliset kunnostustarpeet.

  Selvityksessä käsitellään lyhyesti luontoliikunnan ja retkeilyn vaikutusta ihmisten yleiseen hyvinvointiin, esteettömyyden ja saavutettavuuden merkitystä luontoretkeilyssä sekä retkeilyn kestävyyttä. Lisäksi selvityksessä käsitellään Kokkolan alueen retkeilykohteiden tulevia kehitys- ja kunnostustoimenpiteitä teemoittain jaoteltuna. Lopuksi esitellään selvityksessä kartoitetut retkeilykohteet ja käydään läpi mahdolliset esille nousseet kunnostustarpeet.

  Viime vuosien poikkeusolosuhteet ovat nostaneet esille sen, miten merkittävä rooli lähiluontokohteilla ja ulkoilumahdollisuuksilla on ihmisten fyysisessä ja henkisessä hyvinvoinnissa. Retkeilykohteita on tärkeää ylläpitää ja kunnostaa säännöllisesti, jotta ne voivat palvella kuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla. On myös huolehdittava, että käyttäjille tarjottava aineisto on ajantasaista ja saavutettavaa.

  Luontoliikunta- ja retkeilyreittiselvityksessä laadittiin kohteille alustava kunnostusaikataulu tuleville vuosille. Etusijalla kunnostuksessa on heikoimmassa kunnossa olevat kohteet sekä Kokkolan helmikohteet. Helmikohteissa on erityisesti panostettu saavutettavuuteen ja esteettömyyteen, lapsiystävällisyyteen, palveluihin ja ympärivuotisuuteen. Helmikohteissa kiteytyy Kokkolan luontoliikuntakohteiden monipuolisuus ja ainutlaatuisuus. Kunnostusaikataulun mukaisten toimenpiteiden lisäksi panostetaan reittien jatkuvaan ylläpitoon ja pienimuotoisempiin korjaustöihin muissa kohteissa.

  Luontoliikunta- ja retkeilyreittiselvitys

 • Ilmakuva Trullevin pirunpellosta. Pirunpelto on viimeisimmän jääkauden aikainen muinaisranta.
  Trullevin pirunpelto.

  Trullevin ulkoilureitti (noin 13 km) alkaa kaupungin keskustan läheisyydestä ja on helposti saavutettava. Se on suosittu monitoimireitti, jolla patikoidaan, hiihdetään ja pyöräillään vaihtelevassa metsämaisemassa aina niemen kärkeen Trullevin kalasatamaan asti.

  Trullevin retkeilyreitin kunnostustyöt on aloitettu 2021 Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto – saavutettavuus ja kestävä käyttö hankkeen aikana. Reittiä kehitetään esteettömyys sekä ympärivuotisuus huomioiden. Trullevin retkeilyreitin meren puoleinen osa kunnostettiin vuonna 2021. Reitille on lisätty levähdyspaikkoja ja näkymää on avattu merelle Trullöfjärdenin lahden suuntaan. Lisäksi hankkeessa suunniteltiin uusi yhdysreitti Suntin suulta Trullevin ulkoilureitille. Hankkeessa toteutettu osuus on pääosin esteetön. Reitille sijoittuu myös erityisesti lapsille suunnattuja virtuaaliopasteita sekä Kalasatamaan esteetön maisemalava. Työt jatkuvat reitin kaupunginpuoleisella osuudella.

 • Lähikuva grillipaikasta, jossa on tulet. Maisema on talvinen.
  Laajalahden grillikatos.

  Laajalahden retkeilyreitin kunnostustyöt on aloitettu vuonna 2021. Kunnostushankkeen päätavoitteena on ollut vastata Laajalahden kasvaneeseen käyttäjämäärään rakenteiden, reitistöjen, opasteiden, pysäköinnin ja muiden palveluiden kestävän kehittämisen myötä.

  Käyttöä on ohjattu kulutuksesta hyötyville ja sitä kestäville alueille. Rannan ja isojen dyynien välissä sijaitseva hiekka-alue palautetaan avoimeksi raivaus- ja ennallistamistöillä.

  Vanhentuneet rakenteet rannalla, pysäköintipaikalla ja reiteillä on uusittu ja samalla on parannettu alueen esteettömyyttä.  Laajalahti soveltuu hyvin ympärivuotiseen käyttöön, sillä matala järvi jäätyy aikaisin ja luo hyvät olosuhteet retkiluistelulle ja hiihdolle. Tavoitteena on lisätä ympärivuotista käyttöä esimerkiksi uuden talvipolun myötä. Natura-alueen luontopolku (3,5 km) kiertelee rantalehdossa sekä pitkospuita pitkin rantaruovikossa ja osittain kuivemmassa dyynimaastossa. Luontopolun varrella on tietoa alueen luonnosta, kaksi lintutornia ja lintupiilo, katselulava sekä nuotiopaikka. Luontopolku ja rakenteet ovat Metsähallituksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti kaupungin hoidossa. Luontopolun linjauksia muutetaan paikoitellen kulutuksen ja käytön ohjaamiseksi.

  Laajalahden retkeilyreitin kunnostustyöt ovat loppusuoralla ja alueella tehdään vielä pieniä toimenpiteitä.

 • Talvinen, yläviistosta otettu kuva Harrbådan majakasta, jonka takana pieniä rakennuksia ja kauempana taustalla lumen peittämä meri.
  Harrbådan majakka.

  Rummelö – Harrbådan retkeilyreitin kunnostustöiden suunnittelu on aloitettu vuoden 2023 keväällä.

  Rummelö-Harrbådanin retkeilyreitin kunnostustyöt ovat hyvällä mallilla. Reitin varteen on kasattu uusia pitkospuita odottamaan asennusta. Pitkospuiden asennus aloitetaan, kun lumi ja jää väistyvät kevään tieltä.

  Vaativa esteetön reitti pitenee ja reitin valmistuttua teemme reitistä esteettömyysvideon helpottamaan arviointia reitin soveltuvuudesta itselle. Lisäksi tarkennamme esteettömyystiedot verkkosivuille

  Reitille asennetaan uusia viitta,- luontopolku,- ja pääopasteita.

  Rummelö- Harrbådan retkeilyreitti on Kokkolan Helmikohde ja osa Kansallista kaupunkipuistoa.

 • Ihminen tarkkailee lintuja Villa Elban esteettömästä lintutornista.
  Villa Elban esteetön lintutorni.

  Kokkolan kaupungin lintutorneille tehdään kuntotarkastus ja laaditaan kunnostussuunnitelma.