Hyppää sisältöön

Retkeilyreittien varrella ja saaristossa käytössäsi on eritasoisia autio- ja varaustupia. Kohteet soveltuvat päiväaikaiseen retkeilyyn ja osa myös yöpymiseen.

Kokkolan ulkoilureiteillä ja niiden ympäristössä on useita eritasoisia laavuja, kotia ja kotuksia, jotka palvelevat taukopaikkoina ympärivuotisesti kaikkia luonnossa liikkujia. Osa kohteista soveltuu myös yöpymiseen.

Ulkoilureiteillä ja niiden ympäristössä on myös useita nuotiopaikkoja sekä grillikatoksia.

Näiltä sivuilta löydät taukopaikkojen sijainnin kartalla ja selostuksen varustetasosta.

Kokkolan ulkoilukartta

Ulkoilukartta on myynnissä Kokkolan matkailuneuvonnassa, Uintikeskus VesiVeijarissa ja Urheilutalolla. Myytävä kartta on painettu vettähylkivälle materiaalille. Yksittäisiä karttalehtiä voit ladata Ulkoilukartta -sivulta.

Autio- ja varaustuvat

Retkeilyreittien varrella ja saaristossa käytössäsi on eritasoisia autio- ja varaustupia. Kohteet soveltuvat päiväaikaiseen retkeilyyn ja osa myös yöpymiseen.

 • Näytä kartalla

  Jääkärietappitupa sijaitsee Öjassa, Saaristopolun varrella. Tuvan ympäristö on luonnonkaunista metsämaastoa. Alue kuuluu Natura 2000 -alueeseen. Tupa on historiallinen nähtävyys ja sen omistaa Långö Byagille rf. Tiedustelut opastuksista ja lisätietoja puh 050 3377 522. Lukitun tuvan pihassa on käymälä ja penkit. Alue soveltuu hyvin päiväaikaiseksi taukopaikaksi.

 • Näytä kartalla

  Autiotupa sijaitsee Öjassa, Saaristopolun varrella. Läheinen Fingersöflagan-kluuvijärvi kuuluu Kåtölandetin soiden Natura 2000 -alueeseen. Autiotuvan ympäristö on vaihtelevaa metsämaastoa ja tupa soveltuu hyvin päiväaikaisen retkeilyn taukopaikaksi.

 • Näytä kartalla

  Autiotupa sijaitsee Poroluodon pohjoispäässä. Pieni tupa soveltuu päiväaikaisen retkeilyn kohteeksi sekä yöpymiseen. Saaren varustukseen kuuluvat myös käymälä, infotaulu, nuotiopaikka ja sauna. Rantautumispaikka on lahden perukassa, aallonmurtajan takana. Pohjoisenpuoleisilla tuulilla rantautuminen voi olla hankalaa.

 • Näytä kartalla

  Kokkolan Ladun omistuksessa oleva varaustupa sijaitsee Trullevin ulkoilureitin varrella. Reitti on ympärivuotisessa käytössä. Pihapiirissä on infotaulu karttoineen, käymälä, jäteastia ja kota. Maja ja kota ovat avoinna hiihtokelien aikaan viikonloppuisin. Kanoottiranta (rantautumispaikka) sijaitsee kalliorannalla Rastimajalta n. 150 m itään.

 • Näytä kartalla

  Skärgårdsrådet – Saaristoneuvoston ylläpitämä pieni autiotupa on Remmargrundetin etelärannalla, vähäisen puuston katveessa. Saaren rantautumispaikka on etelärannalla, jonne lännenpuoleisella tuulella rantautuminen voi olla hankalaa. Saaren varustukseen kuuluvat myös infotaulu, grillikatos ja käymälä. Autiotuvassa on myös yöpymismahdollisuus. Lintujen pesimäaika 15.4.–31.7. tulee huomioida alueella liikkuessa.

 • Näytä kartalla

  Saaren pohjoispäässä, vähäpuustoisella avokalliolla. Tupa soveltuu yöpymiseen pienille ryhmille, varaukset ja avain Villa Elbasta. Pieni venesatama on saaren luoteisrannalla, sisääntulo läheltä pohjoispuoleisen aallonmurtajan päätä. Pohjoisen- ja luoteenpuoleisilla tuulilla rantautuminen voi olla hankalaa. Koko saari kuuluu rantojensuojelu- ja Natura 2000 -alueeseen.

 • Näytä kartalla

  Varaustupa sijaitsee vierassataman läheisyydessä, saaren itärannalla. Tupa soveltuu yöpymiseen, varauksia voi tiedustella Kokkola Matkailusta. Saaren monipuolisiin palveluihin kuuluvat mm. laavu, hylkeenpyyntimuseo, kesäkahvila, sauna, majoitustiloja, käymälät ja kesäisin jätehuolto (Pidä Saaristo Siistinä ry).

  Saaren monimuotoiseen luontoon, geologiaan ja vanhaan kalastajakulttuuriin voi tutustua 1,5 km pituisen luontopolun varrella. Saarella tulee liikkua merkityillä poluilla kulutuksen vähentämiseksi. Lintujen pesimäaikana 15.5.–30.7. pohjoisosan kallioalueella ei tule liikkua. Tankar kuuluu Luodon saariston Natura 2000 -alueeseen.

 • Näytä kartalla

  Autiotupa sijaitsee Ullavassa luonnonkauniilla paikalla, Vionnevan soidensuojelualueen pohjoispuolella. Tuvan pihapiirissä on nuotiopaikka ja sauna. Autiotuvalle kulkee Veikko Vionojan koululta lähtevä latureitti. Alue soveltuu hyvin päiväretkien taukopaikaksi sekä yöpymiseen. Vionneva kuuluu Natura 2000 -kohteisiin.

Kodat ja kotukset

Kokkolan ulkoilureiteillä ja ympäristössä on eritasoisia kotia ja kotuksia, jotka palvelevat taukopaikkoina ympärivuotisesti kaikkia luonnossa liikkujia. Osa kohteista soveltuu myös yöpymiseen.

 • Näytä kartalla

  Kotus sijaitsee Perhonjoen ulkoilureitin (13,2 km) varrella. Kotus on koivikon katveessa rannan tuntumassa, ranta laskeutuu vuolaana virtaavaan jokiuomaan. Kodassa on tulisija penkkien ympäröimänä ja pihapiirissä on nuotiopaikka, pöytä/penkit ja käymälä. Infotaulussa on kartta ja tietoja alueen luonnosta. Alue soveltuu erinomaisesti päiväaikaiseksi taukopaikaksi.

 • Näytä kartalla

  Kota sijaitsee Houraatin kuntoradan varrella noin 50 metrin päässä polun lähtöpaikalta. Kota on kivikkoisessa maastossa nuoren mäntymetsän ympäröimänä. Pysäköintialueelta lähtevä kuntorata on ympärivuotisessa käytössä. Kota soveltuu erinomaisesti päiväaikaiseksi taukopaikaksi.

  Alueella on kaksi kotaa. Ensimmäiseltä pysäköintipaikalta lähtee tie toiselle, pienemmälle p-paikalle, jonka lähellä kaupungin kota sijaitsee. Lohtajan palveluskoirat ry:n kota on lukittu ja yhdistyksen käytössä.

 • Näytä kartalla

  Kota sijaitsee Perhonjoen ympärivuotisen ulkoilureitin (13,2 km) varrella. Kota on kauniin Isokosken rannan tuntumassa, vanhan voimalaitosraunion vieressä, rehevän rantametsän ja kuusikon katveessa. Kodassa on tulisija ja penkit. Kodan pihapiirissä on nuotiopaikka, puulato, pöytä/penkit ja käymälät. Infotaulussa on kartta ja tietoja alueen luonnosta. Kota soveltuu erinomaisesti päiväaikaiseksi taukopaikaksi. Melojille soveltuva rantautumispaikka sijaitsee 200 metrin päässä kodasta, Isokosken yläpuolella joen länsirannalla.

 • Näytä kartalla

  Kota sijaitsee Koirakarin saaressa Ullavanjärvellä. Kodalle voi poiketa veneellä tai talviaikaan jäätä pitkin. Saari on perinteisen kuutamohiihdon ja Ullavajärven laturetken kohde. Moottorikelkkareitti kulkee saaren kautta.

 • Näytä kartalla

  Kota sijaitsee Öjassa, Saaristopolun varrella. Kota sijaitsee Metsästysmajan pihapiirissä ruovikkoisen Korvgrävenin rannalla, metsäisessä maastossa. Kodan keskellä on tulisija penkkien ympäröimänä. Kota soveltuu taukopaikaksi päiväaikaiseen retkeilyyn.

 • Näytä kartalla

  Sokojan ympärivuotisen ulkoilureitin varrella, pienen Lillpottenin lammen rannalla on kaksi kotaa. Kodat ovat lammen itärannalla metsäisessä maastossa. Molemmissa kodissa on tulisijat ja penkit. Pihapiirissä on nuotiopaikka, käymälä ja jäteastia. Alue soveltuu erinomaisesti päiväaikaiseksi taukopaikaksi.

  HUOM! Reitin lähtöpaikka on Sokojan koulun/jalkapallokentän läheisyydessä. Autolla ajaminen ja pysäköinti Storrymningintiellä on kiellettyä. 

 • Näytä kartalla

  Kota sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Päiväjärven rannalla. Kota on kaislikkoisen rannan tuntumassa, osittain soistuneen alueen sekä metsämaaston ympäröimänä. Kodan keskellä on tulisija penkkien ympäröimänä. Kota soveltuu hyvin päiväretkien taukopaikaksi ja kalastajien taukopaikaksi. Kodalta kulkevaa pitkospuureittiä pitkin pääsee noin 150 metrin päässä sijaitsevalle laavulle, jossa on nuotiopaikka.

 • Näytä kartalla

  Rastimaja on Kokkolan Ladun omistama ja ylläpitämä hiihtomaja Trullevin niemellä kaupungin pohjoispuolella. Rastimajalle kulkee ympärivuotisesti käytössä oleva Trullevin ulkoilureitti. Rastimaja ja kota ovat avoinna hiihtokauden aikana viikonloppuisin. Pihapiirissä on infotaulu karttoineen, käymälä ja jäteastia. Rannassa on myös rantautumispaikka melojille. Matkaa majalta rantaan on n. 100 metriä.

 • Näytä kartalla

  Kotus sijaitsee Öjassa, Jåksholmsfjärdenin länsirannalla. Kotus on metsäisessä ympäristössä ruovikkoisen ja rehevän järvenlahden läheisyydessä. Kotuksessa on tulentekopaikka ja laverit. Pihapiirissä on nuotiopaikka ja käymälä. Kotus soveltuu hyvin päiväaikaiseksi taukopaikaksi sekä yöpymiseen. Veneilyreitti kulkee rantautumispaikan vierestä ja kotus on moottorikelkkareitin varrella.

 • Näytä kartalla

  Kota sijaitsee Ullavassa, Pokenharjuntien varrella. Kota on metsäisessä ympäristössä. Etelään aukeaa peltomaisema. Kodan läheisyydessä kulkeva hiihtolatu tehdään talkoovoimin kelien salliessa. Moottorikelkkareitti kulkee noin 500 metrin päästä.

 • Näytä kartalla

  Kota sijaitsee Perhonjoen ympärivuotisen ulkoilureitin (13,2 km) varrella. Perhonjoen ranta-alue on kaunista kivikkorantaa ja joki virtaa vuolaana Äijänsaaren kohdalla. Kodassa on tulisija ja penkit. Kota soveltuu erinomaisesti päiväaikaisen retkeilyn ja kalastajien taukopaikaksi. Rannan läheisyydessä on nuotiopaikka ja istuinpenkit.

Laavut

Kokkolan ulkoilureiteillä ja ympäristössä on useita eritasoisia laavuja, jotka palvelevat taukopaikkoina ympärivuotisesti kaikkia luonnossa liikkujia.

 • Näytä kartalla

  Laavu sijaitsee Marinkaisten kylässä, merenrannan läheisyydessä. Pysäköintialue on Kipponpauhantien varrella, 100 m laavulta. Laavulla on tulentekopaikka, puulato ja käymälä. Alueella on myös lintutorni. Laavu soveltuu päiväaikaiseksi taukopaikaksi myös suuremmille ryhmille. Ranta-alueet kuuluvat Vattajanniemen Natura -2000 alueeseen.

 • Näytä kartalla

  Sokojan ulkoilureitillä sijaitseva laavu. Laavu sijaitsee reitin alkupuolella mäntymetsässä ja laavulle on opaste. Laavulla on nuotiopaikka.

 • Näytä kartalla

  Laavu sijaitsee merenrantakalliolla Hällskärin niemellä. Laavu on kallioalueille tyypillisten kauniiden mäntypuiden lomassa. Laavulla on nuotiopaikka. Harrbådasta lähtevää, Rastimajan kautta Poroluotoon saakka kulkevaa jäälatureittiä pitkin pääsee myös laavulle. Rantautuminen veneellä on hankalaa kivikkoisten ja matalien rantojen vuoksi.

 • Näytä kartalla

  Laavu sijaitsee Vattajalla Karipolun varrella, mäntymetsän katveessa. Karipolun lähtöpisteet ovat pohjoisen suunnassa Vattajan uimarannalla ja etelässä Kilpipakassa. Laavulle pääsee myös Ohtakarintien vieressä olevalta levennykseltä lähtevää polkua pitkin. Laavun läheisyydessä on lintutorni ja Vatunginjärven luontopolku.

 • Näytä kartalla

  Pieni laavu on Alikylällä Lähdenevan soidensuojelualueelle johtavan metsätien varrella. Talvisin kelien salliessa latureitti kulkee laavun kautta. Soveltuu päiväaikaiseksi taukopaikaksi, eikä laavuun pääse sisälle. Läheinen Lähdeneva kuuluu Natura 2000 -alueisiin.

 • Näytä kartalla

  Karipolun parkkipaikan vieressä Kilpipakassa sijaitseva laavu ja nuotiopaikka. Laavulta lähtee Erkkilän kuntorata/hiihtolatu ja sen vierestä kulkee Lohtaja kk Ohtakari maastopyöräreitti. Sopii päiväaikaiseen retkeilyn levähdyspaikaksi, ei tilaa yöpymiseen.

 • Näytä kartalla

  Laavu sijaitsee pysäköintialueen vieressä hiihtomajan takana. Laavun edessä on nuotiopaikka. Valaistu kuntorata on ympärivuotisessa käytössä ja pysäköintialueelta lähtee yhdysreitti Perhonjoen ulkoilureitille. Alueella on myös frisbeegolfrata, skeittipaikka ja infotaulut karttoineen.

 • Näytä kartalla

  Laavu sijaitsee Lahdenkroopin läheisyydessä tien vieressä. Laavulla saa retkeillä muulloin kuin puolustusvoimien ammuntojen aikana. Laavun läheisyydessä on puolustusvoimien teräksinen torni, joka soveltuu myös lintujen tarkkailuun. Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon.

 • Näytä kartalla

  Långskäretin laavu sijaitsee rannan tuntumassa, rantametsän katveessa. Saaren rantautumispaikka on matalassa lahdessa saaren länsirannalla. Pohjoisenpuoleisilla tuulilla rantautuminen voi olla hankalaa. Saaren varustukseen kuuluvat lisäksi grillikatos, kompostikäymälä ja sauna. Pääosa saaresta on kalliomännikköä, itärannalla on jyrkkiä kallioita ja pohjoisrannalla on vanha kuusikko. Lintujen pesimäaika 15.4.–31.7. pitää huomioida retkeiltäessä.

 • Näytä kartalla

  LÅNGVIKENIN LAAVU (0,8 KM/SUUNTA)

  Keskivaativa – Knivsundin tieltä Långvikenin laavulle reitti on keskivaativa ja osin pitkospuureitti.

  Viehättävällä paikalla Långvikenin rannassa sijaitseva laavu. Laavun vieressä on nuotiopaikka, sisällä on laverit ja pöytä. Laavu soveltuu hyvin päiväaikaiseksi taukopaikaksi sekä yöpymiseen. Knivsundin retkeilyreittiä ei ylläpidetä muilta osin.

 • Näytä kartalla

  Pieni laavu sijaitsee Karipolun varrella Rantapalstan- ja Selkäpauhantien risteyksessä mäntymetsän reunassa. Laavulla on nuotiopaikka ja penkit. Karipolku kulkee Kilpipakasta Vattajan uimarannalle saakka. Laavu soveltuu päiväaikaiseksi taukopaikaksi. Laavuun ei mahdu yöpymään.

 • Näytä kartalla

  Laavu sijaitsee Matkuskorventien varrella, noin 4 km:n päässä Kajaanintieltä. Laavu on korkean kivikkomuodostelman juurella metsäisessä ympäristössä. Alueella on nuotiopaikka, penkit ja käymälä. Laavu soveltuu päiväaikaiseksi taukopaikaksi.

 • Näytä kartalla

  Suojainen satama on saaren eteläpäässä. Merkitty sisääntuloväylä sekä lännen että koillisen suunnasta. Krunni on ikivanha kalastajatukikohta. Satamassa on infotaulu ja saaren pohjoisosassa vanha loisto sekä mm. jatulintarha. Krunni kuuluu Kokkolan saariston Natura 2000 alueeseen. Saarella on kesäisin laiduntavia lampaita ympäristönhoitotöissä. Kotieläimet tulee pitää kiinni. Lintujen pesimäaikana 1.5.–31.7. pohjoisosan kallioilla ja rantaniityillä ei tule liikkua. Puolustusvoimien ammuntojen aikana huomioitava liikkumismääräykset.

 • Näytä kartalla

  Laavu sijaitsee luonnonkauniilla paikalla, Päiväjärven länsirannalla. Laavu on rannan tuntumassa nuoren koivikon katveessa, noin 150 metrin päässä kodasta. Laavu soveltuu päiväaikaiseen retkeilyyn ja kalastajien taukopaikaksi.

 • Näytä kartalla

  Saaristoneuvoston – Skärgårdsrådetin ylläpitämä laavu sijaitsee saaren länsirannalla rantautumispaikan läheisyydessä. Veneiden kiinnitys lahden pohjoisrannalle kallioon. Lännen ja pohjoisen puoleisilla tuulilla rantautuminen voi olla hankalaa. Saaren varustukseen kuuluvat myös grillikatos, käymälä ja kesäisin järjestetty jätehuolto (Pidä saaristo siistinä ry). Saari on pääosin kallioista aluetta. Saari kuuluu kokonaisuudessaan Kokkolan saariston Natura 2000 -alueeseen. Saari on erittäin arvokas lintukohde ja tämä tulee huomioida saarella vierailtaessa. Lintujen pesimäaikana 15.4.–31.7. saaren pohjoiskallioilla ei pidä liikkua. Rantautuminen ainoastaan rantautumispaikkaan.

 • Näytä kartalla

  Ristilampi sijaitsee Kälviän ja Kruunupyyn kunnanrajan läheisyydessä, Ristinevan soidensuojelualueella. Laavu on kauniilla etelärinteellä avosuon reunassa. Alue soveltuu hyvin päiväaikaisen retkeilyn kohteeksi. Opasteita laavulle ei ole.

 • Näytä kartalla

  Laavu sijaitsee Santahaan kuntoradan lähtöpaikan läheisyydessä. Laavun edessä on nuotiopaikka, penkit ja pöytä. Infotaulussa kartta Santahaka-Harrbåda alueelta ja opasteet Vanhan Kallen kinttupolulle. Alueen ympäristö on mäntykangasmetsää sekä hiekkaharjuista maastoa, kuntorata on ympärivuotisessa käytössä. Laavu soveltuu hyvin taukopaikaksi kaikenlaiseen ulkoiluun.

 • Näytä kartalla

  Laavu sijaitsee vierassatamassa saaren itärannalla. Laavussa on nuotiopaikka ja laverit sekä pöytä penkkiryhmineen laavun edustalla. Saaren monipuolisiin palveluihin kuuluvat mm. kesäkahvila, hylkeenpyyntimuseo, sauna, majoitustilat, käymälät ja kesäisin jätehuolto (Pidä Saaristo Siistinä ry).

  Saaren monimuotoiseen luontoon voi tutustua 1,2 km pituisen luontopolun varrella. Saarella tulee liikkua merkityillä poluilla kulutuksen vähentämiseksi. Tankar kuuluu Luodon saariston Natura 2000 -alueeseen. Lintujen pesimäaikana 15.5.–30.7. pohjoisosan kallioalueella ei tule liikkua.

 • Näytä kartalla

  Laavu sijaitsee Valkohietan uimarannalla, Trullevin niemessä kaupungin pohjoispuolella. Laavu on metsän reunassa, luonnonkauniilla hiekkarannalla. Pysäköintialueella on infotaulu Trullevin ulkoilureitistä. Rannalla on pukukopit, jäteastia ja kompostikäymälä.

 • Näytä kartalla

  Laavu sijaitsee Vähäjärven itäpuolella rannan läheisyydessä. Höökintietä ajetaan noin 400 m ja käännytään oikealle rantaan päin. Laavu soveltuu päiväaikaiseen retkeilyyn.

Nuotiopaikat ja grillikatokset

Kokkolan ulkoilureiteillä ja ympäristössä on useita nuotiopaikkoja sekä grillikatoksia, jotka palvelevat taukopaikkoina kaikkia luonnossa liikkujia.

 • Näytä kartalla

  Metsähallituksen ylläpitämä nuotiopaikka sijaitsee Vattajanniemen Natura 2000 -alueella. Puolustusvoimien ammunnat tulee huomioida alueella liikkuessa. Nuotiopaikan läheisyydessä uimaranta ja ulkokäymälä.

 • Näytä kartalla

  Nuotiopaikka sijaitsee Perhonjoen ulkoilureitin (13,2 km) varrella. Nuotiopaikka on koivikon katveessa rannan tuntumassa kotuksen läheisyydessä. Nuotiopaikkaa ympäröi penkit ja sen läheisyydessä on pöytä/penkkiryhmä, infotaulu karttoineen sekä käymälä. Alue soveltuu erinomaisesti päiväaikaiseksi taukopaikaksi.

 • Näytä kartalla

  Nuotiopaikka sijaitsee Öjanjärven rannalla. Nuotiopaikan vieressä on kalastuslaituri ja käymälä. Pysäköintialueella on infotaulu, jossa alueen vesistökarttoja. Alue soveltuu päiväaikaisen retkeilyn kohteeksi myös liikuntarajoitteisille ja melojien lähtöpisteeksi. Parkkipaikka on epätasainen ja parkkipaikalla liikkuminen voi olla haastava liikuntarajoitteisille. Ulkokäymälään mahtuu pyörätuoli, mutta kääntöpaikka sekä käsinojat puuttuvat.

 • Näytä kartalla

  Nuotiopaikka sijaitsee Perhonjoen ympärivuotisen ulkoilureitin (13,2 km) varrella. Nuotiopaikka on Isokosken rannan tuntumassa kodan vieressä rehevän rantametsän ja kuusikon katveessa. Pihapiirissä on infotaulu karttoineen, pöytä/penkit ja käymälä. Alue soveltuu erinomaisesti päiväaikaiseksi taukopaikaksi. Melojille soveltuva rantautumispaikka sijaitsee 200 metrin päässä kodasta Isokosken yläpuolella joen länsirannalla.

 • Näytä kartalla

  Kirkkolehdon kosteikkoa kiertää kuntoilu- ja luontoreittinä toimiva polku, jonka varrella on useita penkkejä ja grillauspaikka.

  Alue on toteutettu luonnonmukaisen viherrakentamisen keinoin. Vuonna 2020 valmistuneen kosteikon yksi tärkeimmistä tehtävistä on Suntin vedenlaadun parantaminen.  Kosteikko toimii myös vesi- ja rantalintujen pesimis- ja ruokailupaikkana, kosteikkohyönteisten elinalueena ja kalojen kutualueena.  Alue sai kunniamaininnan Paras luontoteko 2019-2020 -kilpailussa.

 • Näytä kartalla

  Grillikatos sijaitsee uimarannalla hiekkadyynien ja avohietikoiden ympäröimänä. Pysäköintialueelta kulkee lankkupolku rannalle saakka. Alue soveltuu erinomaisesti taukopaikaksi kaikenlaiseen ulkoiluun ja retkeilyyn. Rannalla on käymälä, pukukopit, oleskelukatokset ja jätehuolto kesäisin.

  Laajalahden rantaraitin varrella on lisäksi kaksi nuotiopaikka meren rannalla.

 • Näytä kartalla

  Nuotiopaikka penkkeineen lähellä Puolustusvoimien metallista tähystystornia. Tähystystornia voi käyttää lintutornina. Vieressä parkkipaikka. Nuotiopaikalla puuvaja puuhuoltoa varten. Läheisyydessä myös ulkokäymälä. Alueella retkeiltäessä huomioitava puolustusvoimien ammunnat.

 • Näytä kartalla

  Pesäkivet sijaitsevat männikköisellä hiekkakankaalla Kälviän ja Lohtajan rajan läheisyydessä. Ne koostuvat isoista siirtolohkareista, jotka ovat sijoittuneet tiiviiksi ryhmäksi. Korkeimmat huiput yltävät jopa 10 metrin korkeuteen. Pesäkivillä on nuotiopaikka, jossa ei ole polttopuuhuoltoa eli kannattaa varata omat puut mukaan.

 • Näytä kartalla

  Långskäretin grillikatos sijaitsee rannan läheisyydessä. Saaren rantautumispaikka on matalassa lahdessa saaren länsirannalla. Pohjoisenpuoleisilla tuulilla rantautuminen voi olla hankalaa. Rantautuminen rakennetun kivipenkereen kohdalle. Saaren varustukseen kuuluvat myös laavu, käymälä ja sauna

 • Näytä kartalla

  Grillikatos sijaitsee Öjan uimarannalla. Grillikatoksessa on tulentekomahdollisuus ja penkit. Uimarannalla on pöytä/penkkiryhmät, pukukopit, käymälä ja jätehuolto kesäisin. Rannalla sijaitsee myös historiallinen korsu/kalastajamuseo. Pysäköintialueella on myös lähtöpisteet Öjan kahdelle ulkoilureitille; Saaristopolulle ja Håkin lenkille.

 • Näytä kartalla

  Grillikatos sijaitsee Vattajanniemen kärjessä pysäköintialueella. Grillikatoksessa on tulentekomahdollisuus ja penkit. Pysäköintialueella on käymälä ja kartta Ohtakarista. Saarella on näkötorni, luontopolku, leirikeskus, kalasatama ja kalastusmuseo, kesäisin grilli-baari. Soveltuu myös liikuntarajoitteisille.

 • Näytä kartalla

  Nuotiopaikka sijaitsee Palman uimarannan läheisyydessä kallioisella alueella. Pysäköintialueella on ympärivuotisesti käytössä olevan kuntoradan lähtöpiste ja jätehuolto kesäisin. Alue soveltuu erinomaisesti päiväaikaiseksi taukopaikaksi.

 • Näytä kartalla

  Nuotiopaikka sijaitsee Trullevinniemen länsirannalla olevalla kallioalueella. Nuotiopaikalla on penkit ja jäteastia. Pysäköintialueella on infotaulu Trullevin ulkoilureitistä (12,9 km) ja kesäisin jäteastia. Punakallioilla on pukukopit ja kompostikäymälä.

 • Näytä kartalla

  Nuotiopaikka sijaitsee Ramsetin lenkillä Perhonjoen retkeilyreitin tuntumassa. Nuotiopaikalla on penkkipöytä.

 • Näytä kartalla

  Skärgårdsrådetin – Saaristoneuvoston ylläpitämä grillikatos sijaitsee kalliolla rannan läheisyydessä. Saaren rantautumispaikka on etelärannalla, minne voi olla lännenpuoleisella tuulella hankala rantautua. Saaren varustukseen kuuluvat myös seuran ylläpitämä autiotupa, infotaulu ja käymälä. Remmargrundet on vähäpuustoinen, pääosin kallioinen ja louhikkoinen saari.

 • Näytä kartalla

  Saaristoneuvoston – Skärgårdsrådetin ylläpitämä grillikatos sijaitsee kallioisella alueella rannan tuntumassa. Rantautumispaikka on saaren länsirannalla, kiinnitys kallioon lahden pohjoisrannalle grillikatoksen kohdalle. Lännen- ja pohjoisenpuoleisilla tuulilla rantautuminen voi olla hankalaa. Saaren varustukseen kuuluvat myös laavu, käymälä ja kesäisin jätehuolto (Pidä saaristo siistinä ry). Saari kuuluu kokonaisuudessaan Kokkolan saariston Natura 2000 -alueeseen. Lintujen pesimäaikana 15.4.–31.7. ei tule liikkua saaren pohjoiskallioilla. Rantautuminen vain rantautumispaikkaan.

 • Näytä kartalla

  Nuotiopaikka sijaitsee Pohjoisen ohikulkutien varrella Halkokarin skeittipaikan vieressä. Nuotiopaikan läheisyydessä on kolme istuinpenkeillä varustettua katosta ja jäteastia. Alueella on ympäri vuoden käytössä oleva kuntorata, laskettelurinne sekä Trullevin ulkoilureitin (12,9 km) lähtöpiste. Alue soveltuu erinomaisesti liikunta- ja ulkoilutapahtumien järjestämiseen sekä vapaa-ajan ulkoilun taukopaikaksi. Soveltuu myös liikuntarajoitteisille.

 • Näytä kartalla

  Nuotiopaikka sijaitsee Öjassa Jåksholmsfjärdenin länsirannalla. Nuotiopaikka on metsäisessä ympäristössä ruovikkoisen ja rehevän järvenlahden läheisyydessä. Nuotiopaikan läheisyydessä on myös kotus ja käymälä. Alue soveltuu hyvin päiväaikaiseksi taukopaikaksi sekä yöpymiseen. Veneilyreitti kulkee rantautumispaikan vierestä ja nuotiopaikka on moottorikelkkareitin varrella.

 • Näytä kartalla

  Nuotiopaikka sijaitsee Trullevinniemen kärjessä rannan läheisyydessä. Nuotiopaikalla on penkit, esteetön penkkipöytä ja pieni puukatos. Trullevin ulkoilureitti kulkee kalasatamaan saakka ja alueella on myös lintutorni, minkä edustalla on infotaulu karttoineen. Alue soveltuu erinomaisesti päiväaikaiseksi taukopaikaksi.

 • Näytä kartalla

  Nuotiopaikka sijaitsee uimarannan pysäköintialueen välittömässä läheisyydessä. Nuotiopaikka on avonaisella hietikkoalueella ja sitä ympäröi penkit. Pysäköintialueella on käymälä, kartat sekä infotaulut ja luontopolun lähtöpiste. Karipolku (7,3 km) lähtee vieressä kulkevalta lankkupolulta.

 • Näytä kartalla

  Vessin nuotiopaikka on Perhojoen ulkoilureitin (13,2 km) varrella Vessin rautatiesillan pohjoispuolella. Nuotiopaikka on rehevän rantapuuston katveessa Perhonjoen kivikkoisen rannan läheisyydessä. Nuotiopaikka soveltuu taukopaikaksi päiväaikaiseen retkeilyyn.

 • Näytä kartalla

  Nuotiopaikka sijaitsee Perhonjoen ympärivuotisen ulkoilureitin (13,2 km) varrella. Perhonjoen ranta-alue on kaunista kivikkorantaa ja joki virtaa vuolaana Äijänsaaren kohdalla. Nuotiopaikalla on penkit ja sen läheisyydessä on käymälä. Kuusikkometsän katveessa on kota, jossa on tulisija ja penkit. Alue soveltuu erinomaisesti päiväaikaisen retkeilyn taukopaikaksi.