Hyppää sisältöön
Laajalahdessa, merenrannalla sijaitseva puurakenteinen lintutorni kohoaa harmaata taivasta vasten. Vasemmalla edessä on puinen opastekyltti, jonka takana korkeita lehtipuita.

Lintutornit

Kokkolan monipuoliseen linnustoon pääsee tutustumaan parhaille lintupaikoille rakennetuista lintutorneista, lintulavoista ja lintupiiloista. Kevät ja syksy on parasta aikaa lintuhavaintojen tekemiseen. Lintujen pesimäkausi 15.4.–31.7. pitää huomioida lintujen pesimäalueilla liikuttaessa.

Kokkolan ulkoilukartta

Ulkoilukartta on myynnissä Kokkolan matkailuneuvonnassa, Uintikeskus VesiVeijarissa ja Urheilutalolla. Myytävä kartta on painettu vettähylkivälle materiaalille. Yksittäisiä karttalehtiä voit ladata Ulkoilukartta -sivulta.

 • Näytä kartalla

  Harjukarin 2-tasoinen lintutorni sijaitsee Marinkaisten kylässä, meren rannalla ja metsän reunassa. Tornin pysäköintialue on Kipponpauhantien varrella. Alueen laaja matala ranta niittyineen ja lieterantoineen sekä laajat peltoaukeat ovat Keski-Pohjanmaan tärkeimpiä lintujen levähdys- ja ruokailupaikkoja. Seudun lintulajisto on erittäin monipuolinen käsittäen varsinkin vesilintuja, kahlaajia ja päiväpetolintuja. Harvinaisista lajeista on lukuisia havaintoja. Tornin läheisyydessä on laavu, jossa on nuotiopaikka ja penkit. Alue kuuluu Vattajanniemen Natura 2000 -alueeseen ja Keski-Pohjanmaan tärkeisiin linnustokohteisiin.

 • Näytä kartalla

  Harrbådan lintutorni sijaitsee Harrinniemen länsirannalla pensaikkovyöhykkeen ja ruovikon rajalla. Torni on noin 4 metriä korkea ja kestää samanaikaisesti 8 -henkilöä. Lintutornille on opasteet Harrinniemen majakan viereiseltä pysäköintialueelta, jossa on myös infotaulu karttoineen. Lintuvesialue on pinta-alaltaan 236 ha. Rummelö-Harrbådan alue on linnustoltaan yksi Kokkolan monipuolisimpia, myös harvinaisia lajeja tavataan usein.

 • Näytä kartalla

  Hietanokan lintutorni sijaitsee Laajalahden uimarannan läheisyydessä. Tornille on opastus pysäköintialueelta. Lintutorni on kolmetasoinen ja 11 metriä korkea. Laajalahti kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon. Laajalahti on erittäin arvokas vesi- ja rantalintujen pesimäalue. Laajoissa ruovikoissa on Kokkolan varmin paikka tavata mm. viiksitimaleita ja kuulla kaulushaikaroita tai luhtakanoja. Muuttoaikoina linnusto on runsas ja monilajinen. Hietanokan tornilla aamupäivän auringon vastavalo häiritsee jonkin verran näkyvyyttä.

 • Näytä kartalla

  Isokari eli Friisinsaari sijaitsee Ykspihlajanlahden lounaisrannalla. Lintutorni sijaitsee saareen kulkevan pengertien päässä, pysäköintialueen vieressä. Lintutornista on hyvät näkymät koko Ykspihlajanlahdelle. Ykspihlajanlahden linnusto edustaa tyypillistä rehevähkön merenlahden lajistoa. Muuttoaikana torni soveltuu muuttolintujen seurantaan. Tornilta alkaa reheväkasvustoisen saaren kiertävä luontopolku (0,8 km), joka soveltuu osin myös liikuntarajoitteisille. Polun varrella on näköalatasanne ja pöytä penkkeineen. Lintutornissa on sallittua oleskella korkeintaan 4 henkilöä kerrallaan.

 • Näytä kartalla

  Kalarannan lintutorni sijaitsee Lohtajalla, Lohtajanjokisuun eteläpuolella. Tornista on hyvä näkymä matalalle merenlahdelle, jossa on laidunnettujen rantaniittyjen lisäksi laajoja matalia hiekkarantoja. Tornista näkee erityisesti kahlaajia, lokkilintuja ja vesilintuja. Käänny Ohtakarintieltä Rannanperäntielle, aja 2,5 km pysäköintipaikalle (Rannanperäntie 239). Lintutornille on 150 m:n kävely. Palveluvarustukseen kuuluu lintutornin lisäksi grillikota, puuvaja ja kompostikäymälä.

 • Näytä kartalla

  Karipolun matala lintutorni sijaitsee ruovikkoisen fladan läheisyydessä Vattajanniemellä. Tornille pääsee Karipolkua pitkin: pohjoisesta uimarannalta matkaa on reilu kilometri ja etelästä Kilpipakasta noin 6 km. Tornille pääsee myös Ohtakarintieltä, Vatunginjärven länsipuolelta lähtevää polkua pitkin. Tornin läheisyydessä on laavu, nuotiopaikka ja Vatunginjärven luontopolku. Tornista voi havainnoida fladan ranta- ja vesilintuja ja alueen metsälinnustoa.

 • Näytä kartalla

  Laajalahden lintutorni ja -piilo sijaitsevat pysäköintialueelta lähtevän luontopolun (3,5 km) varrella. Torni on kaksikerroksinen. Vesilintujen tarkkailuun torni on maan kohotessa jäänyt melko kauas vesialueesta, mutta pesivien ja erityisesti muuttavien lintujen tarkkailuun se soveltuu hyvin. Piilo on ruovikon ja vesialueen rajassa ja sieltä voi tarkkailla ja valokuvata lintuja häiritsemättä niitä. Piilolle menevällä pitkospuuosuudella on myös katselulava. Metsähallitus hoitaa Laajalahdella noin 40 ha rantaniittyjä.

 • Näytä kartalla

  Puolustusvoimien teräksinen torni Vattajalla sijaitsee Lahdenkroopin järven eteläpuolella merenrannan läheisyydessä. Tornia voi käyttää myös lintujen tarkkailuun muulloin kuin puolustusvoimien ammuntojen aikana. Lahdenkroopissa on laidunnettuja matalia rantaniittyjä ja niille tyypillistä pesimälajistoa. Muuttoaikana tornista voi seurata sekä merellä muuttavien että pikkulintujen muuttoa. Tornin läheisyydessä on laavu, käymälä ja paikoitusalue. Vattajan alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon.

 • Näytä kartalla

  Ohtakarin näkötorni sijaitsee Ohtakarin saarella Maapäässä. Torni ei sovellu ahtautensa vuoksi kovin hyvin muuton tarkkailuun. Tornin juurelta lähtevä Ohtakarin luontopolku kiertää saaren. Saari on monipuolinen linnustoltaan, myös harvinaisia lajeja tavataan usein. Saari on tunnettu erinomaisena merimuuton tarkkailupaikkana. Luoteiskärjen rannoilla on hyvät mahdollisuudet lintujen tarkkailuun. Vattajan dyynit kuuluvat Natura 2000 -verkostoon, Ohtakari Vattajan FINIBA-linnustokohteisiin.

 • Näytä kartalla

  Rummelön lintutorni sijaitsee Villa Elbasta lähtevän luontopolun varrella. Luontopolun varrella ruovikossa on myös havaintolava. Tornille pääsee myös Harrinniemeen johtavan tien varrella olevan infotaulun luota. Lähtöpisteillä on infotaulut karttoineen. Torni on noin 4 metriä korkea ja kestää 15 henkeä kerrallaan. Rehevissä, lehtomaisissa rantametsissä on runsaasti pikkulintuja, mutta parhaimmillaan torni on rantalietteillä levähtävien ja ruokailevien kahlaajien ja vesilintujen tarkkailussa.

 • Näytä kartalla

  Tankarin majakkasaari sijaitsee avomeren äärellä, noin 18 km Kokkolan keskustasta luoteeseen. Tankarin lintutorni on saarta kiertävän luontopolun varressa pohjoiskalliolla. Tornin vieressä on linnustoa esittelevä infotaulu. Tornista pääsee seuraamaan ulkomeren muuttolintuja ja avoimen kalliomaaston ja saariston pesimälinnustoa. Saaren linnusto on muuttoaikoina monipuolinen ja harvinaisiakin lajeja tavataan taajaan. Tankarissa on tavattu lähes 260 lintulajia ja vuodesta 1972 lähtien toimineella Tankarin lintuasemalla rengastetaan tuhansia lintuja keväisin ja syksyisin. Saari kuuluu Luodon saariston Natura 2000 -alueeseen.

 • Näytä kartalla

  Kalasataman lintutorni ja esteetön maisemalava sijaitsevat aallonmurtajalla Trullevinniemen kärjen kalasatamassa. Tornista sekä maisemalavalta aukeaa hyvät näkymät avomerelle ja niistä voi seurata keväisin ja syksyisin joskus vilkastakin merilintujen muuttoa. Alue pysyy sulana myöhäissyksyyn ja sulaa aikaisin keväällä, mikä pidentää merilintujen tarkkailujaksoa lähes ympärivuotiseksi. Lintujen ohella tornista ja maisemalavalta voi bongailla myrskyjä, revontulia ja merimerkkejä. Trullevin ulkoilureitti kulkee tornille saakka. Kalasatamassa on nuotiopaikka, käymälä ja veneenlaskupaikka.

 • Näytä kartalla

  Vattajan lintutorni sijaitsee Vattajanniemen kärjessä avoimen hiekkarannan ja avomeren tuntumassa, Ohtakarin pengertien tyvellä. Torni on 14 metriä korkea ja soveltuu erinomaisesti muuttolintujen tarkkailuun. Varsinkin merilintujen muutto on ajoittain vilkasta ja pikkulintumuutto Ohtakarin saareen kulkee molemmin puolin tornia. Ajoittain rantalietteillä on mukavasti kahlaajia. Huomioitava Puolustusvoimien ammunnoista johtuvat rajoitukset.

 • Näytä kartalla

  Lintutorni sijaitsee Villa Elban nuorisokeskuksen vieressä, Rummelön lintuvesialueen rajalla. Torni on yksitasoinen ja se soveltuu myös liikuntarajoitteisille (invaluiska). Tornista on hyvät näkymät koko Kaustarinlahdelle ja avomerelle saakka. Alueelle ovat tyypillistä matalat vesialueet, lieterannat, laajat rantaniityt, ruovikot ja rehevät lehtimetsät. Alueen arvokkainta luontoa edustaa monimuotoinen linnusto. Alue on lepäilevien muuttolintujen, erityisesti vesilintujen ja kahlaajien suosiossa.