Hyppää sisältöön

Kokkolan ulkoilualueet ja reitistöt tarjoavat mahdollisuuden monipuoliseen retkeilyyn ja virkistäytymiseen monimuotoisissa luontokohteissa. Voit valita kohteen omien mieltymystesi mukaan välkkyvien vesien ääreltä tai kuusimetsän siimeksestä. Taukopaikkoja löytyy reittien varsilta sekä pitempien matkojen päästä että helposti saavutettavista paikoista. Osa kohteista soveltuu erittäin hyvin perheretkeilyyn sekä liikuntarajoitteisille.

Ulkoilureitit on merkitty maastoon maalimerkein, retkeilijäkyltein sekä viittaopastein. Reittejä sekä reittimerkintöjä pyritään kunnostamaan tarpeen vaatiessa. Reittikuvausten reittiluokituksessa on huomioitu opastus sekä opasteiden seuraamisen helppous.  Luontopolkujen varrella olevista luontotauluista löydät tietoja alueen luonnosta, eläimistä ja kasveista sekä kulttuurihistoriasta.

Kokkolan ulkoilukartta

Ulkoilukartta on myynnissä Kokkolan matkailuneuvonnassa, Uintikeskus VesiVeijarissa ja Urheilutalolla. Myytävä kartta on painettu vettähylkivälle materiaalille. Yksittäisiä karttalehtiä voit ladata Ulkoilukartta -sivulta.

 • Näytä kartalla

  Isokari

  Saapuminen
  Osoite: Isokarintie 13
  Isokarille savutaan Lahdenperän teollisuusalueen kautta. Pohjoisväylältä käännytään Kölitielle, josta jatketaan vasemmalle Lahdenperäntielle ja heti oikealle Isokarintielle. Parkkipaikka löytyy tien päästä. Polku alkaa parkkipaikalle tietä pitkin saavuttaessa parkkipaikan oikealta puolelta. Pohjoisväylän vieressä kulkee kevyen liikenteen väylä.

  Tietoa kohteesta
  Isokari eli Friisinsaari sijaitsee Ykspihlajanlahden lounaisrannalla. Saari on kooltaan 5,4 hehtaaria. Se on historiallisesti merkittävä kohde sekä suosittu ulkoilu- ja virkistysalue.

  Isokarin luontopolku (0,8 km tai o,1 km/suunta) 

  Reitin vaativuusluokka
  Esteetön reitti – Polun alkuosassa kulkee esteetön pitkospuureitti siirtolohkareelle asti. Reitin alussa esteetön käymälä. Pitkospuureitillä on kaiteet ja penkkejä. Reitti on janareitti ja sen pituus on yhteen suuntaan 0,1 km)

  Keskivaativa reitti – Saaren kiertävä osuus sekä Isokarin villoille sekä kellariin johtavat polut. Polku on osittain heinittynyt sekä hieman kivikkoinen. Reittimerkinnät ovat puutteelliset.

  Lehtometsässä saarta kiertävä luontopolun varrella on tauluja saaren historiasta ja luonnosta, näköalatasanne sekä taukopaikka.

  Palvelut

  Lintutorni sijaitsee saareen kulkevan pengertien päässä ja sieltä on hyvä näkyvyys merialueelle. Pysäköintialue on tornin vieressä. Tien varrella on infotaulu aluekarttoineen. Polun varrella on levähdyspaikka, josta löytyy pöytäryhmä penkkeineen.

  Luonto

  Isokari on pääosin lehtipuuvaltaista aluetta. Luoteisrannalla on suuri siirtolohkare. Saaren luontoa hallitsevat meri sekä rehevät lehtomaiset metsät. Pohjoisrannalla on kivikkoisia merenrantaniittyjä. Saaresta ja lintutornista voi tarkkailla Ykspihlajanlahden linnustoa ympäri vuoden.

  Aktiviteetit

  Polku soveltuu retkeilyyn, evästelyyn sekä lintujen tarkkailuun Reitillä voit tutustua alueen luontoon ja viimeisen jääkauden jättämiin merkkeihin sekä Kokkolan merelliseen kulttuurihistoriaan. Saarella sijaitseva siirtolohkare soveltuu boulderointiin. Muistathan boulderoidessa turvallisuuden sekä oikeat varusteet, kuten riittävän määrän pädeja eli putoamispatjoja. Mukana on hyvä olla varmistaja, eli ”spottaaja”.

 • Näytä kartalla

  Laajalahti

  Saapuminen

  Osoite: Hietanokantie 238

  Käänny Vaasantieltä Laajalahden uimaranta kyltin kohdalta ja seuraa opasteita. Parkkipaikka on Hietanokantien päässä. Parkkipaikalta on viittaopasteet luontopoluille sekä uimarannalle.

  Tietoa kohteesta

  Laajalahti sijaitsee Öjanjärven rannalla. Natura 2000 -verkostoon kuuluva lintuvesialue on pinta-alaltaan 266 hehtaaria. Laajalahti ja Hietanokka uimarantoineen ja kuntopolkuineen on Kokkolan suosituimpia virkistysalueita. Alue on ympärivuotisessa käytössä. Latureitti kulkee Koivuhakaan saakka. Alueella saa liikkua jokaisenoikeudella huomioiden uimarannan rajoitukset. Lintujen pesimäaika 15.4.–31.7. pitää huomioida retkeiltäessä.

  Laajalahden rantareitti (1,7 km)

  Reitin vaativuusluokka

  Vaativa esteetön reitti – Laajalahden parkkipaikalta alkavan polun alku on helppokulkuista pitkospuureittiä. Reitin varrelta löytyy esteetön käymälä sekä grillikatos. Grillikatoksen jälkeinen osuus reitistä on sorastettua polkua. Rantareitti on ympyräreitti ja se on merkitty viittaopastein.

  Rantaraitin lähtöpiste on parkkipaikalla. Polku kulkee aluksi dyynien läpi halkovana pitkospuureittinä rannalle. Rannalta reitti jatkuu sorastettuna. Reitin varrella on grillipaikka, uimaranta, pukukopit, esteetön käymälä, lintutorni ja kaksi nuotiopaikkaa rannan tuntumassa.

  Laajalahden luontopolku (4,2 km)

  Reitin vaativuusluokka

  Helppo reitti – Reitti kulkee osin pitkospuita pitkin. Reitti on opastettu viittaopastein sekä maalimerkein. Polku on ympyräreitti.

  Luontopolun lähtöpiste on pysäköintialueen läheisyydessä. Luontopolku kiertelee rantalehdossa sekä pitkospuita pitkin rantaruovikossa. Luontopolun varrella on tietoa alueen luonnosta, lintutorni sekä lintupiilo.

  Palvelut

  Hietanokan rannalla on lapsille turvallinen matala uimaranta. Hietanokan lintutornille on opastus pysäköintialueelta. Rannalla on myös grillikatos, pukukopit ja jätehuolto kesäisin.

  Luonto

  Alueen männiköt, fossiiliset hiekkadyynit, hiekkarannat, tervaleppälehdot ja laajat rantaniityt luovat maisemallisesti ja kasvistollisesti merkittävän kokonaisuuden. Natura-alue on pääosin ranta- ja vesiluontoa sekä rantametsiä. Linnusto on maakunnan edustavimpia. Metsähallitus hoitaa noin 40 ha rantaniittyä laiduntamalla.

  Aktiviteetit

  Laajalahti on monipuolinen ulkoiluale, jossa voit tutustua alueen luontoon ja tarkkailla lintuja. Alueella on mahdollisuus evästelyyn sekä nuotiopaikoilla grillaukseen. Laajalahti tarjoaa puitteet erilaisille aktiviteeteille, kuten uimiselle, pyöräilylle sekä frisbeegolfille ja talvisin hiihdolle.

 • Näytä kartalla

  Perhonjoki

  Tietoa kohteesta

  Perhonjoki on 150 kilometriä pitkä laskujoki, joka laskee Perämereen Kokkolan pohjoispuolella. Perhonjoella on tehty runsaasti kunnostushankkeita. Historiallisesti Perhonjokea on käytetty muun muassa tavaran kuljetukseen ja esimerkiksi Äijänsaaren kohdilta on löydetty tervahauta. Äijänsaari on aikoinaan ollut saari Perhonjoessa. Perhonjoen varrelta on löytynyt merkkejä vanhoista myllyistä. Isokoskella sijaitsee vanhan voimalaitoksen rauniot. Reiteiltä on yhteys Oivu-Lahnakoski yhdysreitin kautta Sokojan ja Oivun reiteille

  Perhonjoen retkeilyreitti (13,6 km)

  Saapuminen 

  Osoite: Vanha Ouluntie 144b 

  Reitin pysäköintipaikka löytyy hieman entisen koulurakennuksen jälkeen tien laidalta. Reitin lähtöpisteellä on opasteet. Reitti päättyy Lahnakoskentielle. 

  Reitin vaativuusluokka

  Vaativa reitti – Reitti on suurelta osin kivikkoinen ja juurakkoinen.

  Helppo reitti – Vessin nuotiopaikka, Äijänsaaren kota ja nuotiopaikka, Haapakosken kotus ja nuotiopaikka, Lahnakosken ja Vitsarin kanoottirannat

  Keskivaativa reitti – Isokosken kota ja nuotiopaikka

  Perhonjoen retkeilyreitti kulkee Vitsarin ja Lahnakosken välillä vaihtelevissa luonnonkauniissa metsä- ja joenvarsimaisemissa. Reitiltä on yhdysreitti Köykärinmäelle sekä Oivun ja Sokojan ulkoilureiteille. Reitti on ympärivuotisessa käytössä ja se on janareitti.

  Yhdysreitti Köykäri-Perhonjoki (4,5 km)

  Saapuminen

  Osoite: Hiihtotie 7. Köykäri. Köykärin hiihtokeskus & frisbeegolfrata.

  Reitin vaativuusluokka

  Keskivaativa reitti / Vaativa reitti – Osa opasteista kaatunut ja reitti osin epäselvä. Polku on märällä säällä vetinen. Reitti on janareitti.

  Reitti yhdistyy Perhonjoen ulkoilureittiin Vittsarlandintiellä. Reitti kulkee metsäisessä maastossa pääosin polkuja ja pitkospuita pitkin.

  Ramsetin ulkoilureitti (7 km)

  Saapuminen

  Osoite: Isokoskentie. Tien varrella levike pysäköintiin. Reitti yhdistyy Perhonjoen retkeilyreittiin Isokoskentien päässä sekä lähellä Isokosken nuotiopaikkaa.

  Reitin vaativuusluokka

  Vaativa reitti – Reitti on märällä ilmalla paikoin mutainen. Opasteissa on puutteita ja polkua osin vaikea hahmottaa. Reitti on ympyräreitti ja kulkee osin Perhonjoen retkeilyreittiä pitkin. Ympyräreittinä reitin pituus on 7 km. Perhonjoen reitiltä poikkeava osuus on 4,3 km.

  Reitin varrella olevan nuotiopaikan pöytäpenkki ja tulipaikka hiljattain kunnostettu. 

  Palvelut

  Perhonjoen retkeilyreitin varrella on Haapakosken kotus, Vessin nuotiopaikka, Isokosken ja Äijänsaaren kodat sekä melojille Lahnakosken, Vitsarin, Isokosken ja Äijänsaaren vesillelasku- ja rantautumispaikat. Kalastuslupia Perhonjoen alaosalle myy Kalapassin verkkokauppa ja ST 1 Shell Huoltoasema Vitsari/Vittsar Kokkola.

  Luonto

  Ulkoilureittien varrella on lehtimetsää, jokiuomia, reheviä kuusikoita, haavikoita, kalliomänniköitä, tulvaniittyjä sekä luhta-alueita. Isosaaren tulvalehto (39 ha) kuuluu Natura 2000 -verkoston suojelualueisiin. Alueella on monipuolinen lintu-, nisäkäs- ja kalalajisto. Perhonjoen alaosalla on toteutettu laajoja ekologisia kunnostuksia vaelluskalojen (siika, meritaimen, merilohi, nahkiainen) kutupaikkojen parantamiseksi.

  Aktiviteetit

  Reitit soveltuvat patikointiin ja retkeilyyn. Perhonjoella voi harrastaa koskenlaskua. Reittien varsilta löytyy nuotiopaikkoja ja laavuja. Talvella alueella kulkee hiihtolatuja.

 • Näytä kartalla

  Rummelö-Harrbåda reitti on poissa käytöstä kunnostustöiden ajan.

  Villa Elban esteetön luontopolku on normaalisti käytettävissä.

  Rummelö- Harrbådan retkeilyreitin kunnostus aloitetaan syksyllä 2023 purkamalla huonokuntoiset pitkospuut. Reitti on suljettu Villa Elban luontopolulta Harrinniemeen kulkevalta osuudelta.

  Pitkospuut ovat erittäin huonossa kunnossa. Erityisesti Rummelön lintutornille ja lintulavalle menevät korotetut osuudet voivat aiheuttaa vaaratilanteita, mikäli pitkospuu pettää alta.

  Pitkospuut puretaan syksyllä 2023 ja talvella puretut pitkospuut kuljetetaan pois. Samalla tuodaan paikalle uudet pitkospuut, jotka asennetaan 2024 kevään ja alkukesän aikana. Pitkospuiden kuljetus tehdään talvella maan jäädyttyä, sillä maaperä on alueella hyvin kosteaa, eikä kestä muuten koneiden painoa. Samalla uusitaan reitin opasteet ja kunnostetaan lintutornit.

  Rummelö- Harrbådan retkeilyreitti on Kokkolan Helmikohde ja osa Kansallista kaupunkipuistoa.

  Vaihtoehtoisia retkikohteita löydät Kokkolan kaupungin verkkosivuilta tai uudesta ulkoilukartasta, jonka voit hankkia Kokkolan matkailuneuvonnasta, Uintikeskus VesiVeijarista tai Urheilutalolta.

  Rummelö-Harrbåda 

  Saapuminen

  Osoite: Sannanrannantie 59.

  Reitin lähtöpiste on Nuorisokeskus Villa Elban parkkipaikalta. Reitille johtaa puinen portti.

  Tietoa kohteesta

  Rummelö-Harrbådan lintuvesialue ja luontopolku sijaitsevat Kaustarinlahden rannalla vain parin kilometrin päässä Kokkolan keskustasta. Lintuvesialue on pinta-alaltaan 236 ha. Kohde kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Lintujen pesimäaika 15.4.–31.7. pitää huomioida retkeiltäessä ja alueella saa liikkua vain merkityillä reiteillä. Kesäisin alueella on laidunnusta.

  Villa Elban esteetön luontopolku (0,7 m)

  Reitin vaativuusluokka

  Esteetön reitti – Villa Elban luontopolku on esteetön pitkospuureitti. Reitti on ympyräreitti.

  Villa Elban lintutorni soveltuu liikuntarajoitteisille. Elban pysäköintialueelta löytyy liikuntarajoitteisille ja lastenrattaille soveltuvan reitin  lähtöpaikka. Polun varrella on tietoa alueen luonnosta ja Villa Elban järjestämää tekemistä lapsille. Huomioithan, että polun reuna-alueet on tarkoitettu leikkiin. Koirien ja muiden lemmikkien jätökset tulee kerätä alueelta, jotta lasten vaatteet eivät tahriinnu.

  Rummelö- Harrbådanin luontopolku (4 km)

  Reitin vaativuusluokka

  Vaativa – Esteettömän reitin jälkeen pitkospuut ovat huonossa kunnossa. Reitti on ympyräreitti.

  Ihastuttava luontopolku monipuolisessa maankohoamisemetsässä meren tuntumassa. Polku mutkittelee osin pitkospuilla ruovikon keskellä ja osin kapeana polkuna. Alueella laiduntavat lampaat huolehtivat maisemasta ja ilahduttavat kesäisin retkeilijöitä. Harrinniemellä on vanha betonirakenteinen loisto, jossa kerrotaan kummittelevan.

  Palvelut

  Luontopolut lähtevät Villa Elban nuorisokeskuksen pihasta. Villa Elbasta löytyy myös kahvio ja majoitustiloja. Luontopolun varrella sijaitsevat Harrbådan ja Rummelön kaksi lintutornia sekä lintujen katselulava. Alueen infotauluissa on kartat reiteistä ja kohteista.

  Luonto

  Alueelle ovat tyypillistä matalat vesialueet, lieterannat, laajat rantaniityt, ruovikot ja rehevät lehtimetsät. Maankohoamisrannikon kasvillisuuden vyöhykkeisyys on hyvin edustettuna. Harrbådan niemi on yli 200 km pitkän harjujakson pohjoisin näkyvä osa. Alueen arvokkainta luontoa edustaa monimuotoinen linnusto. Alue on lepäilevien muuttolintujen, erityisesti vesilintujen ja kahlaajien suosiossa.

  Aktiviteetit

  Luontopolku soveltuu maankohoamisluonnon sekä lintujen tarkkailuun.

 • Näytä kartalla

  Ruotsalo

  Saapuminen

  Osoite: Höökintie 36.

  Parkkipaikkana toimii Vähäjärven laavun pysäköintipaikka vajaan sadan metrin päässä Höökintieltä, jota pitkin reitti kulkee.

  Tietoa kohteesta

  Ruotsalossa on idyllinen maalaistunnelma. Polku kulkee vaihtelevasti metsäautoteitä ja polkuja pitkin. Polun varrella on lehtoja ja niitty. Laavulla on nuotiopaikka, puuliiteri ja ulkokäymälä.

  Ruotsalon luonto- ja perinnepolku

  Ruotsalon kyläyhdistyksen ylläpitämä luontopolun varrelta löydät historiasta kertovia opastauluja ja ruotsalolaisia lausahduksia.

  Reitin vaativuusluokka

  Keskivaativa reitti / helppo

  Luontoreitti on merkitty maastoon sinisellä maalilla, nauhoilla, opasviitoilla ja kartoilla. Reitti on pääosin helppokulkuinen. Hopeakallion ja Maajärven molemmin puolin on keskivaativia osuuksia.

  Palvelut

  Melonnan rantautumispaikka Vähäjärven laavun kohdilla.

  Luonto

  Vähäjärvi on tunnettu simpukoistaan ja simpukan kuoria voikin löytää sen rannoilta.  Maaperä on kalkkipitoista ja alueella onkin ollut 1950-luvulla louhos, josta on louhittu kalkkikiveä. Kalkkipitoinen maa tekee kasvillisuudesta ainutlaatuisen. Reitin varrella on lehtojensuojelualue, jolla kasvaa harvinainen soikkokaksikko.

  Aktiviteetit

  Patikointi, melonta, evästely ja tulistelu nuotiopaikalla.

  Yhteystiedot

  Nora Birkman Neunstedt

  Asiakasvastaava, Kokkolan kaupunki

  Puh. +358447809091

  nora.birkman.neunstedt@kokkola.fi

 • Näytä kartalla

  Santahaka-Harrinniemi

  Saapuminen

  Osoite: Paukkumäentie 40

  Paukkumäentielle käännytään Pohjoisväylältä. Tien varressa opasteet parkkipaikalle.

  Tietoa kohteesta

  Santahaka-Harriniemen ulkoilualue sijaitsee kaupungin keskustan luoteispuolella. Alue on pääosin helppokulkuista, mäntyvaltaista harjumaastoa, jota elävöittävät kosteapohjaiset kuusikot. Alue palvelee monipuolisesti kaikkia luonnossa liikkujia ympärivuotisesti.

  Vanhan Kallen kinttupolku (4,6 km/suunta)

  Reitin vaativuusluokka

  Helppo reitti – Reitti on leveä, melko tasainen ja hiekkapohjainen. Märkään vuodenaikaan polku voi olla paikoin vetinen ja haastava kulkea. Reitti on janareitti.

  Santahaan pysäköintialueelta lähtee Vanhan Kallen kinttupolku, joka päättyy Harrinniemen majakalle.  Harrinniemessä polku yhtyy Rummelö-Harrbådan luontopolkuun. Reitin varrella on vanhoja mäntykankaita, rehevämpiä kuusikoita ja Harriniemessä avohietikoita ja dyynejä sekä lintutorni.

  Santahaan kuntorata ja latureitit

  Kuntoreitit ovat ympärivuotisessa käytössä. Talvisin Santahaassa ylläpidetään yli 10 km latureittejä, joista 6 km on valaistu. Latureitit kulkevat myös Harrinniemeen ja Villa Elbaan.

  Palvelut

  Santahaassa ja Harrinniemessä on pysäköintialueet. Harriniemessä on infotaulut karttoineen. Harrinniemen majakan läheisyydessä on lintutorni. Santahaassa on laavu ja tulentekopaikka. Villa Elbassa on tasokkaita majoitustiloja, kahvio ja lintutorni, joka soveltuu liikuntarajoitteisille.

  Luonto

  Rummelö-Harrbådan lintuvesialueella voi tutustua monimuotoiseen ranta- ja vesilinnustoon. Hyytiäisenmäki on vanha kulttuuriympäristö ja Tulliperän ympäristössä on reheviä harmaaleppälehtoja. Hyytiäisenmäen vanhaa perinnebiotooppia hoidetaan ajoittaisilla raivauksilla ja niittämällä.

  Aktiviteetit

  Vanhan Kallen kinttupolku soveltuu lenkkeilyn ja ulkoiluun. Santahaassa voi talvella hiihtää ja kesällä kuntoilla kuntoradalla.

 • Näytä kartalla

  Sokoja-Oivu

  Tietoa kohteesta

  Sokojan ulkoilureitti ja Oivun muinaismuistopolku sijaitsevat Kokkolan eteläosassa. Reitit ovat ympärivuotisessa käytössä.

  Sokojan ulkoilureitti (14,5 km)

  Saapuminen

  Osoite: Vanha Skrabbintie 19

  Reitin lähtöpiste on Sokojan jalkapallokentällä. Parkkipaikka on hyväkuntoinen, mutta pieni. Huomioithan, että samassa paikassa toimii päiväkodin nouto- ja jättöliikenne. Pysäköinti Storrymningintielle on kielletty. Reitti on ympyräreitti.

  Reitin vaativuusluokka

  Keskivaativa reitti / Vaativa reitti – Polku voi olla märkään vuodenaikaan osin vetinen. Opastus osittain puutteellista. Joiltakin kohdin polku on heinittynyt.

  Vaativa reitti – Sokojan kivien luona reitti on vaativa. Opastus osittain puutteellista.
  Reitin voi kiertää lyhyempänä kulkemalla vanhaa Oivun muinaismuistopolkua pitkin, jolloin reitin pituus on 10,4 km. Reitti on ympyräreitti.

  Reitti kulkee kumpuilevissa metsä- ja kulttuurimaisemissa. Lillpottenin lammen rannassa on kaksi kotaa, nuotiopaikka ja käymälä. Oivun puoleisella osuudella reitti kulkee läpi kulttuurihistoriallisesti kiinnostavan alueen. Reitin varrella on yksi Kokkolan suurimmista siirtolohkareista, Bjonstenen.

  Reitin varrella on Hurtaksen laavu. Laavu sijaitsee reitin varrella, kun Hurtasbergetillä käännytään vasemmalle Dalbackan suuntaan. Reitiltä on yhteys Lillpottenin kodilta Gulaniin. Reitti Sokojasta Lillpotteniin on talvella hiihtolatuna. Muilla osuuksilla voi talvisin kulkea myös jalan, mutta reitillä ei ole talvikunnossapitoa.

  Yhdysreitti Oivu-Lahnakoski (4,5 km/suunta)

  Saapuminen

  Osoite: Lahnakoskentie 293.

  Reitin vaativuusluokka

  Helppokulkuinen / Keskivaativa reitti / Vaativa reitti – Reitti on pitkälti metsäautotietä, mutta välillä myös polkua ja pellonpiennarta. Opasteiden puute tekee reitistä osin vaativan. Reitti on janareitti ja se yhdistää Perhonjoen ulkoilureitin Oivun ja Sokojan reitteihin.

  Reittiä ei ole ylläpidetty. Sillat ovat osin romahtaneet ja ne ollaan kunnostamassa vuoden 2023 aikana. Vaihtoehtoinen reitti Lahnakoskentietä pitkin.

  Palvelut

  Sokojan ulkoilureitillä varrella sijaitsevat Lillpottenin kodat. Kodista löytyy tulisijat ja alueella on ulkokäymälä. Ylisokojantiellä, lähes Sokojan ulkoilureitin varrella on Yli-Sokojan kivikirkko, joka on Suomen pienin kivikirkko.

  Luonto

  Reitit kulkevat metsäisessä maastossa. Lillpottenilla on pieni lampi.

  Aktiviteetit

  Reitit sopivat patikointiin ja alueen kulttuurihistoriaan tutustumiseen sekä evästelyyn ja nuotiopaikoilla grillailuun.

 • Näytä kartalla

  Tankar

  Saapuminen

  Osoite: Kalastajarannanpolku 1

  Tankarin majakkasaari sijaitsee avomeren äärellä noin 15 km Kokkolan satamasta luoteeseen. Saarelle kuljetaan vesiteitse. Kesäkuukausina Tankarin kulkee vesibussi.

  Tietoa kohteesta

  Tankar (noin 22 ha) on Kokkola-Pietarsaaren välisen saariston pohjoisin metsäinen saari ja se kuuluu Luodon saariston Natura 2000 -alueeseen. Kokkolan kaupungin omistaman saaren eteläosa on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Saarella tulee liikkua merkityillä poluilla ja pitkospuureiteillä. Lintujen pesimäaika on 15.4.–31.7., jolloin pohjoisosan kallioilla ei tule liikkua.

  Tankarin luontopolku 1,5 km

  Reitin vaativuusluokka

  Helppo reitti / Esteetön reitti – Luontopolun alkuosa on esteetöntä pitkospuureittiä. Esteettömästi pääsee kulkemaan Tankarin kirkolle ja Café Tankariin. Saaren kiertävä reitti on helppokulkuista kapeaa polkua.

  Luontopolku alkaa vierassatamasta. Reitin varrella on majakka, lintuasema ja -torni sekä opastauluja saaren luonnosta. Muistathan pysyä merkityllä polulla ja huomioida lintujen pesimäajan. Reitin varrella laiduntaa lampaita, jotka pitävät alueen maisemasta huolta.

  Palvelut

  Kesäkuukausina liikennöi vesibussi M/S Jenny Suntinsuun leirintäalueelta (matka n.1,5 h). Kesäisin Tankarissa toimii Café Tankar, lisäksi palveluihin kuuluu laavu, käymälät, majoitustiloja, kirkko ja sauna. Saaressa on vierassatama ja hylkeenpyyntimuseo. Sataman läheisyydessä on palvelut liikuntarajoitteisille. Kesäisin jätehuolto.

  M/S Jenny

  Kotisatama Meripuisto, Meritie 7. Katso aikataulut Visit Kokkolan sivuilta M/S Jenny risteilee TankariinVisit Kokkola. Liput ostettava ennakkoon netistä, satamassa ei ole lipunmyyntiä. 

  Luonto

  Saaren pinta-ala kasvaa ja kasvillisuus muuttuu jatkuvasti maan kohotessa (n. 8 mm/vuosi). Rehevät lehdot, avoimet katajikko-variksenmarjanummet, vähäkasvustoiset kalliot, kalliolammikot, tyrnipensaikot, niityt sekä saaristolaisasutuksen muovaama kulttuurimaisema tekevät saaresta Kokkolan saariston arvokkaimman kohteen. Kasvi- ja lintulajisto on erittäin monipuolinen. Saarella toimii lintuasema, jossa rengastetaan lintuja keväisin ja syksyisin.

  Aktiviteetit

  Alueen luontoon, linnustoon ja kulttuurihistoriaan tutustuminen. Evästely ja nuotiopaikalla grillaus sekä telttailu ja uiminen.

 • Näytä kartalla

  Trullevi

  Saapuminen

  Kaanaanmaantie 24

  Trullevin reitille voi lähteä useasta eri pisteestä. Kaanaanmaantien lähtöpiste on Roskarukan läheisyydessä ja auton voi jättää Roskarukan parkkipaikalle. Muita lähtöpisteitä ovat Punakalliot, Valkohieta, Trullevintien/Varvintien parkkipaikka sekä Trullevin kalasatama.

  Tietoa kohteesta

  Trullevin ulkoilureitti alkaa kaupungin keskustan läheisyydestä ja on helposti saavutettava. Se on suosittu ympärivuotinen reitti, jolla patikoidaan, hiihdetään ja pyöräillään vaihtelevassa metsämaisemassa aina niemen kärkeen, Trullevin kalasatamaan asti. Trullevin retkeilyreitin meren puoleinen osa kuuluu Kokkolan kansalliseen kaupunkipuistoon.

  Trullevin ulkoilureitti (12,9 km/suunta)

  Reitin vaativuusluokka

  Vaativa esteetön reitti / Keskivaativa reitti – Punakallion ja Rastimajan väliseltä osuudelta, sekä Valkohiedalta Itähiedan levähdyspaikalle asti vaativa esteetön reitti. Itähiedan levähdyspaikan ja Punakallioiden välinen osuus on keskivaativa. Tällä osuudella polku on kivikkoinen ja juurakkoinen. Mastometsäntietä ylitettäessä huomioitava reitin esteettömällä osuudella oleva jyrkkä mäki, joka Trullevintien suunnasta kuljettaessa päättyy alamäkenä autotielle. Mastometsäntieltä sienestäjäntietä kohti kuljettaessa reitillä on pitkä nousu. Reitin kaupunginpuoleinen osuus on osin kunnostettu ja kunnostustöiden valmistuttua reitti tulee olemaan vaativa esteetön Punakallioilta kaupungin suuntaan. Reitti on janareitti.

  Trullevin ulkoilureitiltä löydät merkkejä viimeisimmästä jääkaudesta. Kallioissa olevat jäätikköuurteet ja monimuotoinen maankohoamismetsä kertova omaa tarinaansa noin tuhat vuotta sitten merenpinnalle kohonneen niemen historiasta.

  Pirunpelto (3 km tai 0,4 km/suunta)

  Saapuminen

  Pirunpelto sijaitsee Trullevin retkeilyeitin varrella Valkohiedan parkkipaikan läheisyydessä. Kohteeseen on viittaopasteet. Reitille voi lähteä Valkohiedan parkkipaikalta tai Kalastamasta.

  Reitin vaativuusluokka: Vaativa esteetön. Perille kulkee leveä sorastettu tie. Reitin voi kulkea ympyräreittinä, jolloin reitin pituus on 3 km. Janareittinä Valkohiedalta Pirunpellolle on yhteen suuntaan matkaa 0,4 km.

  Pirunpelto on viimeisen jääkauden aikana muodostunut muinaisranta. Voimakkaiden aaltojen voimasta rantaan kasautuneiden kivien välit on huuhtoutuneet maa-aineksesta. Siksi pirunpellolla ei kasva juuri mitään. Maankohoamisen vuoksi muinaisranta on jäänyt keskelle metsää. Kohteesta löytyy esteetön penkkipöytä sekä virtuaaliopaste.

  Palvelut

  Trullevissa sijaitsevat Vasikkasaaren leirikeskus, Kokkolan Ladun omistama Rastimaja sekä kalasatama, jossa on lintutorni, esteetön maisemalava, nuotiopaikka, esteetön penkkipöytä, veneenlaskupaikka ja käymälä.  Rastimaja ja pihalla oleva kota ovat avoinna hiihtokauden aikana viikonloppuisin klo 10-15 sekä arkisin ke-to-pe klo 13-17. Alueen kahdella uimarannalla on infotaulut, pukukopit, käymälät ja jätehuolto. Valkohiedan uimarannalla on lisäksi laavu ja penkkipöytä, Punakallioilta löytyy nuotiopaikka ja penkkipöytä. Pirunpelto sijaistee muutaman sadan metrin päässä Valkohiedan parkkipaikalta Trullevin retkeilyreitin varrelta. Reitti Valkohiedalta pirunpellolle soveltuu liikuntarajoitteisille ja lastenvaunujen kanssa kulkeville. Pirunpellolla ja Rastimajalla on esteetön penkkipöytä. Reitin varrella on levähdys- ja evästelypaikkoja. Mastometsän levähdyspaikalla on penkkipöytä. Punakallioiden ja Valkohiedan välisellä osuudella sekä Nisulanpotilla on virtuaaliopasteita.

  Luonto

  Trullevi on merestä noussut n. 5 km pitkä ja kapea niemenkärki. Alueen arvokkaita luontokohteita ovat pirunpelto sekä maankohoamisen myötä muokkautuneet rantaniityt ja fladajärvet. Kluuvijärvi Nisulanpotti on linnuston suosima pesimäpaikka. Trullevissa viihtyvät mm. hylkeet, liito-orava ja siili.

  Aktiviteetit

  Patikointi, pyöräily ja luonnon tarkkailu. Myrskyjen ja revontulien bongaus kalasatamassa. Virtuaaliopasteet, evästely sekä talvisin hiihto.

 • Näytä kartalla

  Ullavanjärvi

  Saapuminen

  Osoite: Haapamaantie 89

  Ullavanjärven kulttuuripolun lähtöpiste on Haapamäentien varrella sijaitsevan veneenlaskupaikan läheisyydessä. Haapamaantielle Haapalantien/Korventien kautta ei suositella kuljettavaksi autolla, sillä tie on heinittynyt.

  Tietoa kohteesta

  Ullavanjärvi on noin 15 km²:n laajuinen luonnonkaunis järvi Kokkolan itäosassa. Järvi ja sen ympäri kulkeva tiestö tarjoavat virkistysmahdollisuuksia pyöräilyyn, patikointiin, talviretkeilyyn, melontaan ja veneilyyn sekä kalastukseen.

  Kulttuuripolku

  Reitin vaativuusluokka

  Keskivaativa reitti – Reitti kulkee pääosin helppokulkuista metsäautotietä pitkin. Opasteet ja metsän puolella kulkeva polku on heinittynyt sekä osin kadonnut. Reitti on janareitti.

  Kulttuuripolku sijaitsee Haapamaan alueella järven pohjoisosassa. Reitillä on opasteita alueen kulttuurihistoriasta ja muinaisjäännöksistä. Opasteet ovat kuluneet ja osin lukukelvottomia.

  Palvelut

  Järven rannoilla on useita uimarantoja, veneen- ja kanootinlaskupaikkoja sekä majoitusmahdollisuuksia. Talvisin jäällä on lumitilanteesta riippuen eripituisia latureittejä. Koirakarin saaressa retkeilijöitä palvelee kota.

  Luonto

  Ullavanjärvi on matala ja rehevä. Järven keskisyvyys on vain 1,5 m. Saaria on paljon ja monet lahdet ovat reheväkasvustoisia ja osin umpeenkasvaneita. Hanhilahti kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja on Kokkolan monipuolisimpia vesi- ja lokkilintujen pesimäalueita.  Myös muualla järvellä on monimuotoinen linnusto. Järven vedenpintaa nostettiin vuonna 2010 ja sillä pyrittiin lisäämään avovesialueita ja vesisyvyyttä virkistyskäytön parantamiseksi.

  Aktiviteetit

  Talvisin sään salliessa järvellä voi hiihtää. Kesäisin kohde on hyvä melontaan. Koirakarin saarella nuotiopaikalla grillausta.

 • Näytä kartalla

  Vattaja ja Ohtakari

  Ohtakarintie 873

  HUOM! Vattajan alueella saa liikkua jokamiehen oikeudella huomioiden Puolustusvoimien ammunnat, niiden varoilmoitukset ja vaara-alueet. Rajoitukset alueella liikkumisessa löytyvät informaatiotauluista teiden varsilla ja puolustusvoimien nettisivuilta.

  Tietoa kohteesta

  Luonnonkaunis Lohtajan Vattajanniemi ja sen edustalla oleva Ohtakarin saari palvelevat monipuolisesti ja ympärivuotisesti kaikkia luonnossa liikkujia. Lintujen pesimäaika 15.4.–31.7. ja laidunalueet pitää huomioida retkeiltäessä.

  Karipolku (7,3 km/suunta)

  Saapuminen

  Osoite: Kilpipakantie

  Kilpipakantiellä lähellä Erkkilän kuntorataa on opaste ja mahdollisuus auton pysäköintiin. Pysäköintipaikalla on opaste. Karipolku kulkee aluksi hetken Kilpipakantietä pitkin. Reitille voi lähteä myös Vattajan uimarannan parkkipaikalta (Ohtakarintie 873.), jolloin polku lähtee parkkipaikalta uimarannalle kuljettaessa rannan oikeanpuoleiselta reunalta. Rannan lähettyvillä viittaopasteet ovat osin hävinneet.

  Reittiluokitus

  Keskivaativa reitti – Osittain juurakkoista maastoa. Polulla on jyrkkä nousu Vatunginjärventien ja Jussinpauhan välisellä osuudella. Polku halkoo lammasaitauksen poikki.  Osa reitistä kulkee pitkospuilla. Reitti on janareitti.

  Karipolku kulkee mäntykankaita ja metsäteitä pitkin. Polun varrella on kaksi laavua ja lintutorni. Lintujen pesimäaika 15.4.–31.7. pitää huomioida retkeiltäessä. Reitti on ympärivuotisessa käytössä. Kilpipakasta Erkkilän kuntoradalta lähtevä latureitti kulkee Ohtakariin saakka osin Karipolkua pitkin.

  Vatungin luontopolku

  Saapuminen

  Osoite: Ohtakarintie 719.

  Ohtakarin teiltä käännytään Vatungin järven jälkeen oikealle risteävälle tielle. Parkkipaikkana toimii levennys polun päässä. Parkkipaikalla ei ole opasteita. Reitti on ympyräreitti.

  Reittiluokitus

  Keskivaativa – Alueella kulkee runsaasti polkuja, jonka vuoksi polun seuraaminen on haastavaa.

  Hiekkapohjaisessa havumetsässä kulkeva luontopolku kulkee Vatunginjärven lähistöltä ja johdattaa kulkijan Jussinpauhan laavulle sekä Karipolun lintutornille.

  Dyynipolku (1 km)

  Saapuminen

  Osoite: Ohtakarintie 873

  Dyynipolku (1km) lähtee Vattajan uimarannan parkkipaikalta pitkospuureittinä. Reitiltä pääsee esteettömästi nuotiopaikalle. Reitti on ympyräreitti.

  Reittiluokitus

  Keskivaativa reitti / Esteetön reitti – Hiekalla kulkeminen on raskasta. Dyynipolun parkkipaikan puolella on esteettömät pitkospuut. Parkkipaikan läheisyydessä on esteetön ulkohuussi.

  Metsähallituksen dyynipolku kulkee Vattajaniemen rannan dyynihietikoilla avomerimaisemassa. Vattajaniemen pysäköintialueen läheisyydessä on nuotiopaikka.

  Ohtakarin luontopolku (1,6 km)

  Saapuminen

  Osoite: Ohtakarintie 999.

  Polku alkaa Ohtakarin tien päästä. Alueella ei ole virallista parkkipaikkaa luontopolun käyttäjille.

  Reittiluokitus

  Vaativa reitti – Luontopolku on kapea ja kivikkoinen. Reitti on ympyräreitti.

  Luontopolku kulkee historiallisella Ohtakarin saarella, jossa sijaitsee vanha kalastajakylä. Polun varrelta löytyy jatulintarha, laavu sekä nuotiopaikka. Saarella sijaitsee näkötorni sekä kalastusmuseo.

  Palvelut

  Ohtakarin pengertien kupeella sijaitsee uimaranta, jonka pysäköintialueella on infotaulu karttoineen, käymälä, jätehuolto, kesäkioski sekä Karipolun lähtöpiste. Vattajan lintutornista on hyvät näkymät merelle. Rannalla kiertää Metsähallituksen dyyniluontopolku. Karipolun varrella on kaksi laavua, Jussinpauhan lintutorni ja Vatungin luontopolku.

  Ohtakarissa on näkötorni, luontopolku, grillikatos, käymälät, seurakunnan leirikeskus, majoitustiloja, baari-kioski kesäisin, kalastusmuseo, kala- ja vierasvenesatama. Saaressa on paljon kesäasuntoja, joten muista pysyä merkityillä poluilla.

  Alueen eteläosassa on Puolustusvoimien rakentama Lahdenkroopin näkötorni, joka soveltuu myös lintujen tarkkailuun. Lahdenkroopissa on myös laavu ja merkitty pysäköintialue.

  Luonto

  Vattajanniemen hietikot kuuluvat Pohjois-Euroopan edustavimpiin dyyniluontokohteisiin ja ovat Suomen laajimmat ja luonnontilaisimmat. Avointa, yhtenäistä hiekkarantaa on yli 15 km. Hiekkarantaa reunustavat avoimet ja rantavehnää kasvavat dyynit, niiden takaiset avohietikot sekä paikoin jopa lehtomaisen rehevät metsittyneet dyynit antavat alueelle oman erityispiirteensä. Valtaosa dyynialueesta kuuluu Vattajanniemen Natura 2000 -alueeseen ja FINIBA -linnustokohteisiin. Vatunginjärvi on ennallistettu kluuvijärvi, jonka vedenpintaa on nostettu noin metrillä. Osaa Vattajan rantaniityistä ja rantametsistä hoidetaan laiduntamalla. Vattaja ja Ohtakari osuvat lintujen päämuuttoreitille ja keväisin sekä syksyisin muutto voi olla näyttävää.

  Aktiviteetit

  Vattaja – Ohtakarin alue soveltuu patikointiin, evästelyyn ja nuotiopaikoilla grillailuun. Alue soveltuu maankohoamismaisemien ja lintujen tarkkailuun. Alueella on uimaranta ja talvella sään salliessa mahdollisuus hiihtää. Ohtakarissa voi tutustua kalastajakylän kulttuurihistoriaan.

 • Näytä kartalla

  Öja

  Tietoa kohteesta

  Öjan ulkoilureitit kulkevat polkuja ja pikkuteitä pitkin monimuotoisessa merenranta-, järvi-, metsä- ja suomaisemassa. Alueesta kuuluu 435 ha soidensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon.

  Öjan saaristopolku (21 km) ja Håkin lenkki (12 km)

  Saapuminen

  Osoite: Öjantie 463.

  Öjan saaristopolun ja Håkin lenkin lähtöpisteet sijaitsevat Långön uimarannan pysäköintialueella. Lähtöpaikalla on infotaulu karttoineen.

  Reittiluokitus

  Vaativa reitti – Reitti on kivikkoinen

  Reitit tarjoavat monipuolisesti luontokohteita mm. flada- ja kluuvijärviä, soidensuojelualueita, erilaisia metsiä sekä kallioita. Saaristopolun varrella on Jääkärietappitupa, Korvgrävenin kota ja Kalvholmenin autiotupa. Reitit ovat ympyräreittejä ja ne voi yhdistää pidemmäksi reitiksi.

  Luonto

  Öjan alueen luonto on monipuolista ja vaihtelevaa maankohoamismetsää sekä rantoja. Reitin varrella kasvaa runsaasti naavaa. Polku kulkee soidensuojelualueiden sekä viimeisen jääkauden muovaamien silokallioiden ja pirunpellon kautta.

  Palvelut

  Långön uimarannalla on grillikatos, pöytä/penkkiryhmät, pukukopit, käymälä ja jätehuolto kesäisin. Rannalla sijaitsee myös historiallinen korsu/kalastajamuseo. Brygganilla on vierasvenesatama ja kesäkahvila.

  Aktiviteetit

  Reitit soveltuvat sekä päiväaikaiseen retkeilyn kohteiksi, että pidemmille yön yli kestäville retkille. Reittien varrella voi grillata nuotiopaikoilla sekä evästellä. Alue soveltuu maankohoamismaisemien tarkkailuun.