Hyppää sisältöön
Laajalahden vehreän kasvillisuuden seassa kulkevat pitkospuut.

Ulkoilureitit ja luontopolut

Kokkolan ulkoilualueet ja reitistöt tarjoavat mahdollisuuden monipuoliseen retkeilyyn ja virkistäytymiseen monimuotoisissa luontokohteissa. Voit valita kohteen omien mieltymystesi mukaan välkkyvien vesien ääreltä tai kuusimetsän siimeksestä. Taukopaikkoja löytyy reittien varsilta sekä pitempien matkojen päästä että helposti saavutettavista paikoista. Osa kohteista soveltuu erittäin hyvin perheretkeilyyn sekä liikuntarajoitteisille.

Ulkoilureitit on merkitty maastoon retkeilijä -kyltein ja luontopolut käpyopastein. Reitit on pyritty merkitsemään niin, ettei eksymisvaaraa ole ja retkeilemään voi lähteä ilman karttaa. Luontopolkujen varrella olevista luontotauluista löydät tietoja alueen luonnosta, eläimistä ja kasveista sekä kulttuurihistoriasta.

 • Näytä kartalla

  Isokari eli Friisinsaari sijaitsee Ykspihlajanlahden lounaisrannalla. Saari on kooltaan 5,4 hehtaaria. Se on historiallisesti merkittävä kohde sekä suosittu ulkoilu- ja virkistysalue.

  Luontopolku

  Luontopolun (0,8 km) lähtöpiste on saarta kiertävän tien päässä, pysäköintialueella. Lehtometsässä saarta kiertävä luontopolku soveltuu osin myös liikuntarajoitteisille (invaluiska). Polun varrella on tauluja saaren historiasta ja luonnosta, näköalatasanne sekä taukopaikka.

  Palvelut

  Lintutorni sijaitsee saareen kulkevan pengertien päässä ja sieltä on hyvä näkyvyys merialueelle. Pysäköintialue on tornin vieressä. Tien varrella on infotaulu aluekarttoineen.

  Luonto

  Isokari on pääosin lehtipuuvaltaista aluetta. Luoteisrannalla on suuri siirtolohkare. Saaren luontoa hallitsevat meri sekä rehevät lehtomaiset metsät. Pohjoisrannalla on kivikkoisia merenrantaniittyjä. Saaresta ja lintutornista voi tarkkailla Ykspihlajanlahden linnustoa ympäri vuoden.

 • Näytä kartalla

  Laajalahti sijaitsee Öjanjärven rannalla. Natura 2000 -verkostoon kuuluva lintuvesialue on pinta-alaltaan 266 hehtaaria. Laajalahti ja Hietanokka uimarantoineen ja kuntopolkuineen on Kokkolan suosituimpia virkistysalueita. Alue on ympärivuotisessa käytössä. Latureitti kulkee Koivuhakaan saakka. Alueella saa liikkua jokamiehen oikeudella huomioiden uimarannan rajoitukset. Lintujen pesimäaika 15.4.–31.7. pitää huomioida retkeiltäessä.

  Luontopolku

  Luontopolun (3,5 km) lähtöpiste on pysäköintialueen läheisyydessä. Luontopolku kiertelee rantalehdossa sekä pitkospuita pitkin rantaruovikossa. Luontopolun varrella on tietoa alueen luonnosta, lintutorni ja lintupiilo, katselulava sekä nuotiopaikka.

  Palvelut

  Hietanokan rannalla on lapsille turvallinen matala uimaranta. Hietanokan lintutornille on opastus pysäköintialueelta. Rannalla on myös grillikatos, pukukopit ja jätehuolto kesäisin.

  Luonto

  Alueen männiköt, fossiiliset hiekkadyynit, hiekkarannat, tervaleppälehdot ja laajat rantaniityt luovat maisemallisesti ja kasvistollisesti merkittävän kokonaisuuden. Natura-alue on pääosin ranta- ja vesiluontoa sekä rantametsiä. Linnusto on maakunnan edustavimpia. Metsähallitus hoitaa noin 40 ha rantaniittyä laiduntamalla.

 • Näytä kartalla

  Perhonjoen ulkoilureitti (13,2 km) sijaitsee kaupungin itäpuolella. Reitti kulkee Vitsarin ja Lahnakosken välillä vaihtelevissa luonnonkauniissa metsä- ja joenvarsimaisemissa. Reitiltä on yhdysreitti (4,5 km) Köykärinmäelle sekä Oivun ja Sokojan ulkoilureiteille. Reitti on ympärivuotisessa käytössä ja se palvelee mm. patikoijia, hiihtäjiä ja kalastajia.

  Palvelut

  Reitin varrella on Haapkosken laavu, Vessin nuotiopaikka, Isokosken ja Äijänsaaren kodat sekä melojille Lahnakosken, Vitsarin, Isokosken ja Äijänsaaren vesillelasku- ja rantautumispaikat. Kalastuslupia Perhonjoen alaosalle myy Kalapassin verkkokauppa ja ST 1 Shell Huoltoasema Vitsari/Vittsar Kokkola.

  Luonto

  Ulkoilureitin varrella on lehtimetsää, jokiuomia, reheviä kuusikoita, haavikoita, kalliomänniköitä, tulvaniittyjä sekä luhta-alueita. Isosaaren tulvalehto (39 ha) kuuluu Natura 2000 -verkoston suojelualueisiin. Alueella on monipuolinen lintu-, nisäkäs- ja kalalajisto. Perhonjoen alaosalla on toteutettu laajoja ekologisia kunnostuksia vaelluskalojen (siika, meritaimen, merilohi, nahkiainen) kutupaikkojen parantamiseksi.

 • Näytä kartalla

  Rummelö-Harrbådan lintuvesialue ja luontopolku sijaitsevat Kaustarinlahden rannalla vain parin kilometrin päässä Kokkolan keskustasta. Lintuvesialue on pinta-alaltaan 236 ha. Kohde kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Lintujen pesimäaika 15.4.–31.7. pitää huomioida retkeiltäessä ja alueella saa liikkua vain merkityillä reiteillä. Kesäisin alueella on laidunnusta.

  Palvelut

  Luontopolku lähtee Villa Elban nuorisokeskuksen pihasta. Villa Elbasta löytyy myös kahvio ja majoitustiloja. Luontopolun varrella sijaitsevat Harrbådan ja Rummelön kaksi lintutornia sekä lintujen katselulava. Villa Elban lintutorni soveltuu myös liikuntarajoitteisille. Elban pysäköintialueelta löytyy liikuntarajoitteisille ja lastenrattaille soveltuvan reitin (700 m) lähtöpaikka. Alueen infotauluissa on kartat reiteistä ja kohteista.

  Luonto

  Alueelle ovat tyypillistä matalat vesialueet, lieterannat, laajat rantaniityt, ruovikot ja rehevät lehtimetsät. Maankohoamisrannikon kasvillisuuden vyöhykkeisyys on hyvin edustettuna. Harrbådan niemi on yli 200 km pitkän harjujakson pohjoisin näkyvä osa. Alueen arvokkainta luontoa edustaa monimuotoinen linnusto. Alue on lepäilevien muuttolintujen, erityisesti vesilintujen ja kahlaajien suosiossa.

 • Näytä kartalla

  Santahaka-Harriniemen ulkoilualue sijaitsee kaupungin keskustan luoteispuolella. Alue on pääosin helppokulkuista, mäntyvaltaista harjumaastoa, jota elävöittävät kosteapohjaiset kuusikot. Alue palvelee monipuolisesti kaikkia luonnossa liikkujia ympärivuotisesti.

  Vanhan Kallen kinttupolku

  Santahaan pysäköintialueelta lähtee Vanhan Kallen kinttupolku, joka päättyy Harrinniemen majakalle. Reitin pituus on 4,6 km yhteen suuntaan. Harrinniemessä polku yhtyy Rummelö-Harrbådan luontopolkuun. Reitin varrella on vanhoja mäntykankaita, rehevämpiä kuusikoita ja Harriniemessä avohietikoita ja dyynejä sekä lintutorni.

  Santahaan kuntorata ja latureitit

  Kuntoreitit ovat ympärivuotisessa käytössä. Talvisin Santahaassa ylläpidetään yli 10 km latureittejä, joista 6 km on valaistu. Latureitit kulkevat myös Harrinniemeen ja Villa Elbaan.

  Palvelut

  Santahaassa ja Harrinniemessä on pysäköintialueet ja infotaulut karttoineen. Harrinniemen majakan läheisyydessä on lintutorni. Santahaassa on laavu ja tulentekopaikka. Villa Elbassa on tasokkaita majoitustiloja, kahvio ja lintutorni, joka soveltuu liikuntarajoitteisille.

  Luonto

  Rummelö-Harrbådan lintuvesialueella voi tutustua monimuotoiseen ranta- ja vesilinnustoon. Hyytiäisenmäki on vanha kulttuuriympäristö ja Tulliperän ympäristössä on reheviä harmaaleppälehtoja. Hyytiäisenmäen vanhaa perinnebiotooppia hoidetaan ajoittaisilla raivauksilla ja niittämällä.

 • Näytä kartalla

  Sokojan ulkoilureitti (10,5 km) ja Oivun muinaismuistopolku (6,5 km) sijaitsevat Kokkolan eteläosassa. Reitit ovat ympärivuotisessa käytössä.

  Sokojan ulkoilureitti

  Reitin lähtöpiste on Sokojan jalkapallokentällä. Reitti kulkee kumpuilevissa metsä- ja kulttuurimaisemissa. Lillpottenin lammen rannassa on kaksi kotaa, nuotiopaikka ja käymälä. Reitiltä on yhteys Oivun muinaismuistopolulle.

  Näytä kartalla Sokojan ulkoilureitti

   

  Oivun muinaismuistopolku

  Reitin lähtöpiste sijaitsee Oivussa. Reitti kulkee läpi kulttuurihistoriallisesti kiinnostavan alueen. Reitin varrella on yksi Kokkolan suurimmista siirtolohkareista, Bjonstenen. Reitiltä on yhteys Sokojan ulkoilureitille sekä yhdysreitti (4,5 km) Perhonjoen ulkoilureiteille.

   

  Näytä kartalla Oivuin muinaismuistopolku

   

   

 • Näytä kartalla

  Tankarin majakkasaari sijaitsee avomeren äärellä noin 15 km Kokkolan satamasta luoteeseen. Tankar (noin 22 ha) on Kokkola-Pietarsaaren välisen saariston pohjoisin metsäinen saari ja se kuuluu Luodon saariston Natura 2000 -alueeseen. Kokkolan kaupungin omistaman saaren eteläosa on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Saarella tulee liikkua merkityillä poluilla ja pitkospuureiteillä. Lintujen pesimäaika on 15.4.–31.7., jolloin pohjoisosan kallioilla ei tule liikkua.

  Luontopolku

  Vierassatamasta alkaa 1,5 km:n merkitty luontopolku. Reitin varrella on majakka, lintuasema ja -torni sekä opastauluja saaren luonnosta.

  Palvelut

  Kesäkuukausina liikennöi vesibussi Suntinsuun leirintäalueelta (matka n.1,5 h). Liput voi varata Kokkolan Matkailu Oy:stä. Kesäisin Tankarissa toimii Café Tankar, lisäksi palveluihin kuuluu laavu, käymälät, majoitustiloja, kirkko ja sauna. Saaressa on vierassatama ja hylkeenpyyntimuseo. Sataman läheisyydessä on palvelut liikuntarajoitteisille. Kesäisin jätehuolto.

  Luonto

  Saaren pinta-ala kasvaa ja kasvillisuus muuttuu jatkuvasti maan kohotessa (n. 8 mm/vuosi). Rehevät lehdot, avoimet katajikko-variksenmarjanummet, vähäkasvustoiset kalliot, kalliolammikot, tyrnipensaikot, niityt sekä saaristolaisasutuksen muovaama kulttuurimaisema tekevät saaresta Kokkolan saariston arvokkaimman kohteen. Kasvi- ja lintulajisto on erittäin monipuolinen. Saarella toimii lintuasema, jossa rengastetaan lintuja keväisin ja syksyisin.

 • Näytä kartalla

  Ulkoilureitti

  Trullevin ulkoilureitti (12,9 km) alkaa kaupungin keskustan läheisyydestä ja on helposti saavutettava. Se on suosittu ympärivuotinen reitti, jolla patikoidaan, hiihdetään ja pyöräillään vaihtelevassa metsämaisemassa aina niemen kärkeen, Trullevin kalasatamaan asti.

  Ulkoilureitin lähtöpaikkoja ovat mm. Roskaruka, Kaananmaantien ja Trullevintien/Varvintien parkkipaikat.

  Palvelut

  Trullevissa sijaitsevat Vasikkasaaren leirikeskus, Kokkolan Ladun omistama Rastimaja sekä kalasatama, jossa on lintutorni, esteetön maisemalava, nuotiopaikka, veneenlaskupaikka ja käymälä.  Rastimaja ja pihalla oleva kota ovat avoinna hiihtokauden aikana viikonloppuisin klo 10-15 sekä arkisin ke-to-pe klo 13-17. Alueen kahdella uimarannalla on infotaulut, pukukopit, käymälät ja jätehuolto. Valkohiedan uimarannalla on lisäksi laavu, Punakallioilta löytyy nuotiopaikka. Pirunpelto sijaistee muutaman sadan metrin päässä Valkohiedan parkkipaikalta Trullevin retkeilyreitin varrelta. Reitti Valkohiedalta pirunpellolle soveltuu liikuntarajoitteisille ja lastenvaunujen kanssa kulkeville.

  Luonto

  Trullevi on merestä noussut n. 5 km pitkä ja kapea niemenkärki. Alueen arvokkaita luontokohteita ovat pirunpelto sekä maankohoamisen myötä muokkautuneet rantaniityt ja fladajärvet. Kluuvijärvi Nisulanpotti on linnuston suosima pesimäpaikka. Trullevissa viihtyvät mm. hylkeet, liito-orava ja siili.

 • Näytä kartalla

  Ullavanjärvi on noin 15 km²:n laajuinen luonnonkaunis järvi Kokkolan itäosassa. Järvi ja sen ympäri kulkeva tiestö tarjoavat virkistysmahdollisuuksia pyöräilyyn, patikointiin, talviretkeilyyn, melontaan ja veneilyyn sekä kalastukseen.

  Palvelut

  Järven rannoilla on useita uimarantoja, veneen- ja kanootinlaskupaikkoja sekä majoitusmahdollisuuksia. Talvisin jäällä on lumitilanteesta riippuen eripituisia latureittejä. Koirakarin saaressa retkeilijöitä palvelee kota. Haapamaan alueella järven pohjoisosassa on luontopolku.

  Linkki luonto-/kulttuuripolun sijainti

  Luonto

  Ullavanjärvi on matala ja rehevä. Järven keskisyvyys on vain 1,5 m. Saaria on paljon ja monet lahdet ovat reheväkasvustoisia ja osin umpeenkasvaneita. Hanhilahti kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja on Kokkolan monipuolisimpia vesi- ja lokkilintujen pesimäalueita.  Myös muualla järvellä on monimuotoinen linnusto. Järven vedenpintaa nostettiin vuonna 2010 ja sillä pyrittiin lisäämään avovesialueita ja vesisyvyyttä virkistyskäytön parantamiseksi.

 • Luonnonkaunis Lohtajan Vattajanniemi ja sen edustalla oleva Ohtakarin saari palvelevat monipuolisesti ja ympärivuotisesti kaikkia luonnossa liikkujia. Vattajan alueella saa liikkua jokamiehen oikeudella huomioiden Puolustusvoimien ammunnat, niiden varoilmoitukset ja vaara-alueet. Rajoitukset alueella liikkumisessa löytyvät informaatiotauluista teiden varsilla ja puolustusvoimien nettisivuilta. Lintujen pesimäaika 15.4.–31.7. ja laidunalueet pitää huomioida retkeiltäessä.

  Karipolku ja hiihtoreitti

  Uimarannalta lähtevä ulkoilureitti Karipolku (7,3 km) päätyy Kilpipakkaan, lähelle Erkkilän kuntorataa. Polku kulkee mäntykankaita ja metsäteitä pitkin. Polun varrella on kaksi laavua ja lintutorni. Lintujen pesimäaika 15.4.–31.7. pitää huomioida retkeiltäessä. Reitti on ympärivuotisessa käytössä. Kilpipakasta Erkkilän kuntoradalta lähtevä latureitti kulkee Ohtakariin saakka osin Karipolkua pitkin.

  Näytä kartalla Karipolku

   

  Palvelut

  Ohtakarin pengertien kupeella sijaitsee uimaranta, jonka pysäköintialueella on infotaulu karttoineen, käymälä, jätehuolto, kesäkioski sekä Karipolun lähtöpiste. Vattajan lintutornista on hyvät näkymät merelle. Rannalla kiertää Metsähallituksen dyyniluontopolku. Karipolun varrella on kaksi laavua, Jussinpauhan lintutorni ja Vatungin luontopolku.

  Ohtakarissa on näkötorni, luontopolku, grillikatos, käymälät, seurakunnan leirikeskus, majoitustiloja, baari-kioski kesäisin, kalastusmuseo, kala- ja vierasvenesatama. Saaressa on paljon kesäasuntoja, joten muista pysyä merkityillä poluilla.

  Alueen eteläosassa on Puolustusvoimien rakentama Lahdenkroopin näkötorni, joka soveltuu myös lintujen tarkkailuun. Lahdenkroopissa on myös laavu ja merkitty pysäköintialue.

  Luonto

  Vattajanniemen hietikot kuuluvat Pohjois-Euroopan edustavimpiin dyyniluontokohteisiin ja ovat Suomen laajimmat ja luonnontilaisimmat. Avointa, yhtenäistä hiekkarantaa on yli 15 km. Hiekkarantaa reunustavat avoimet ja rantavehnää kasvavat dyynit, niiden takaiset avohietikot sekä paikoin jopa lehtomaisen rehevät metsittyneet dyynit antavat alueelle oman erityispiirteensä. Valtaosa dyynialueesta kuuluu Vattajanniemen Natura 2000 -alueeseen ja FINIBA -linnustokohteisiin. Vatunginjärvi on ennallistettu kluuvijärvi, jonka vedenpintaa on nostettu noin metrillä. Osaa Vattajan rantaniityistä ja rantametsistä hoidetaan laiduntamalla. Vattaja ja Ohtakari osuvat lintujen päämuuttoreitille ja keväisin sekä syksyisin muutto voi olla näyttävää.

 • Öjan ulkoilureitit kulkevat polkuja ja pikkuteitä pitkin monimuotoisessa merenranta-, järvi-, metsä- ja suomaisemassa. Alueesta kuuluu 435 ha soidensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon.

  Öjan saaristopolku ja Håkin lenkki

  Öjan saaristopolun (21 km) ja Håkin lenkin (12 km) lähtöpisteet sijaitsevat Långön uimarannan pysäköintialueella. Lähtöpaikalla on infotaulu karttoineen. Reitit tarjoavat monipuolisesti luontokohteita mm. flada- ja kluuvijärviä, soidensuojelualueita, erilaisia metsiä sekä kallioita. Saaristopolun varrella on Jääkärietappitupa, Korvgrävenin kota, Kalvholmenin autiotupa ja näkö/lintutorni.

  Näytä kartalla Håkin lenkki  (Öjantie 463)

  Näytä kartalla Öjan saaristopolku  (Gäddvikintie 7)

   

  Knivsundin ulkoilureitti

  Knivsundin ulkoilureitin (10 km) lähtöpiste on Öja-Marketin pihassa. Reitillä on mahdollisuus tutustua seudun luontoon ja historiaan, mm. vanhaan tiiliruukkiin ja Furu-ukon ”kuoppaan”. Långvikenin rannassa sijaitsee laavu.

  Näytä kartalla Knivsundin ulkoilureitti  (Rantatie 729)

   

  Palvelut

  Långön uimarannalla on grillikatos, pöytä/penkkiryhmät, pukukopit, käymälä ja jätehuolto kesäisin. Rannalla sijaitsee myös historiallinen korsu/kalastajamuseo. Brygganilla on vierasvenesatama ja kesäkahvila.