Fortsätt till innehållet

Från fågeltornen, -flaken och -gömmorna, vilka är byggda på de bästa områdena för fågelskådning, kan man bekanta sig med Karlebys rika fågelfauna. Våren och hösten är de bästa årstiderna för fågelskådning. Fåglarnas häckningstid (15.4–31.7) bör observeras då man rör sig på häckningsområdena.

Karleby friluftskarta

Du kan köpa friluftskartan från Karleby stads turistinformation, Badcentret VesiVeijari eller Idrottsgården. Du får också ladda ner kartan från websidan Karleby friluftskarta.

 • Visa på karta

  Bredvikens fågeltorn och -gömma ligger vid naturstigen (3,5 km) som börjar från parkeringsplatsen. Tornet med två våningar har lämnat ganska långt ifrån strandlinjen på grund av landhöjningen. Det lämpar sig bäst för åskådning av häckande- och speciellt flyttfåglar. Fågelgömman ligger vid gränsen av vassbeståndet och strandlinjen. Därifrån kan man åskåda och fotografera fåglarna utan att störa dem. Längs stigen till gömman finns också ett fågelflak. Forststyrelsen sköter ca. 40 ha av strandängarna vid Bredviken.

 • Visa på karta

  Tvåvåningstornet i Harjukari finns i Marinkainens by vid stranden intill skogsbrynet. Parkeringsplatsen finns vid Kipponpauhavägen. Områdets låga strand med ängar, slamstränder samt öppna hedar är en av regionens viktigaste rast- och matplatser för fåglar. Områdets fågelfauna är väldigt rik, speciellt på vattenfåglar, vadare och rovfåglar som jagar under dagtid. Flera observationer av sällsynta arter har gjorts på området. I närheten av tornet finns ett vindskydd med eldstad och bänkar. Området hör till Natura 2000 -nätverket och är ett av Mellersta Österbottens viktigaste fågelbeståndsobjekt.

 • Visa på karta

  Harrbåda fågeltorn ligger vid Harrbådas västra strand, vid gränsen av buskagezonen och vassbeståndet. Fågeltornet är 4 meter högt och tar 8  personer åt gången. Vägbeskrivning till tornet finns på parkeringsplatsen bredvid Harrbåda fyr. Där finns också en infotavla med kartor. Fågelvattenområdet har en area på 236 ha. Områdets fågelbestånd är ett av Karlebys mångsidigaste och sällsynta arter påträffas ofta.

 • Visa på karta

  Kalaranta fågeltorn finns i Lochteå, söder om Lohtajanjokisuu. Från tornet har man god utsikt över den grunda havsviken där det utöver strandängar med betesgång finns omfattande grunda sandstränder. Från tornet ser man speciellt vadare, måsfåglar och vattenfåglar. Sväng in på Rannanperävägen från Ohtakarivägen, kör 2,5 km till parkeringsplatsen (Rannanperävägen 239) och gå den 150 meter långa sträckan till fågeltornet. I serviceutrustningen ingår utöver fågeltornet en grillkåta, vedlider och komposttoalett.

 • Visa på karta

  Det låga fågeltornet ligger vid vassbeståndet nära fladan i Vattajanniemi. Man kommer till tornet längs Karipolku-stigen: från norra simstranden ca. 1 km och från södra Kilpipakka ca. 6 km. Dessutom kan man komma längs stigen som börjar vid Ohtakarivägen, väster om Vatunginjärvi-sjön. I närheten av tornet finns ett vindskydd, eldstad och Vatunginjärvi naturstig. Från tornet kan man åskåda fladans strand- och vattenfåglar samt områdets skogsfåglar.

 • Visa på karta

  Försvarsmaktens torn av stål vid Vattaja ligger söder om Lahdenkroopi sjö, i närheten av havsstranden. Tornet kan användas för fågelåskådning då Försvarsmakten inte har skjutövningar på gång. I Lahdenkroopi finns långa betade strandängar med dess typiska häckningsarter. Under flyttningstiden kan både flyttande havsfåglar och småfåglar åskådas. I närheten av tornet finns ett vindskydd, toalett och parkeringsplats. Vattaja området hör till Natura 2000 -nätverket.

 • Visa på karta

  Utsiktstornet finns på ön Ohtakari. Tornet är ganska trångt och lämpar sig därför inte så bra för åskådning av flyttfåglar. Naturstigen som börjar vid tornet löper runt ön. Ön har en mångsidig fågelfauna och sällsynta arter påträffas ofta. Ön är känd som åskådningsplats av havsfåglar som flyttar. Vid nordöstra stränderna finns bra möjligheter för fågelåskådning. Vattajas dyner hör till Natura 2000 -nätverket och Ohtakari till Vattajas FINIBA-fågelskyddsområde.

 • Visa på karta

  Rummelö fågeltorn ligger längs naturstigen som börjar vid Villa Elba. Längs stigen finns också ett åskådningsflak. Till tornet kan man också komma längs en stig som börjar vid Harrbådavägen, där en infotavla med kartor finns. Tornet är ca. 4 m högt och tar 15 personer åt gången. I de frodiga lundaktiga skogarna trivs flera småfågelarter, men tornet betjänar bäst åskådning av vadare och vattenfåglar som trivs vid strandslammen.

 • Visa på karta

  Sandskata fågeltorn ligger i närheten av Bredvikens simstrand. Från parkeringsplatsen finns skyltning till tornet. Fågeltornet har tre våningar och är 11 m högt. Sandskata hör till skyddsprogrammet för fågelvattenområden och Natura 2000 -nätverket. Sandskata är ett väldigt viktigt häckningsområde för vatten- och strandfåglar. Vassbeståndet är det sannolikaste stället att stöta på skäggmes och höra rördrommen och vattenrallen. Under flyttiden är fågelbeståndet väldigt rikt. Morgonsolen stör synligheten en aning.

 • Visa på karta

  Storgrundet finns vid Yxpilagloppets sydvästra strand. Fågeltornet hittas i slutet av vägen till ön, bredvid parkeringsplatsen. Från tornet är det bra utsikt över hela Yxpilagloppet. Områdets fågelfauna representeras av arter som är typiska för frodiga havsvikar. Under flyttiden passar tornet bra för åskådning av flyttfåglar. Vid tornet börjar en frodig naturstig (0,8 km) som löper runt ön. Stigen passar också för rörelsehindrade. Vid stigen finns också ett utsiktsflak samt bord och bänkar. Fågeltornet tar 4 personer åt gången.

 • Visa på karta

  Tankar fyr ö ligger vid öppna havet ca. 15 km nordost om Karleby centrum. Fågeltornet finns vid norra klipporna längs naturstigen som löper runt ön. Bredvid tornet finns en tavla med information om områdets fågelbestånd. Yttre havets flyttfåglar, öppna klippterrängens och öns häckningsarter kan åskådas från tornet. Fågelfaunan är mångsidig under flyttiden och sällsynta arter påträffas ofta. I Tankar har man påträffat nästan 260 fågelarter. Fr.o.m. år 1972 har man vid Tankar fågelstation ringmärkt tusentals fåglar på våren och på hösten. Området hör till Larsmo skärgårds Natura 2000 -område.

 • Visa på karta

  Fågeltornet ligger på vågbrytaren vid Trullöuddens fiskehamn. Från tornet har man bra utsikt mot öppna havet och därifrån kan man följa sjöfåglarnas vår- och höstflytt, som ibland kan vara väldigt livlig. Havet på området är isfritt fram till senhösten och isen smälter tidigt på våren, vilket förlänger åskådningstiden av sjöfåglar enormt. Trullöns friluftsled löper ända fram till fågeltornet. Vid fiskehamnen finns eldstad, toalett och sjösättningsplats för båtar.

 • Visa på karta

  Fågeltornet ligger vid spetsen av Vattajanniemi, nära sandstranden och öppna havet vid avsatsvägen till Ohtakari. Tornet är 14 m högt och passar utmärkt för åskådning av flyttfåglar. Speciellt sjöfåglarnas flytt är tidvis mycket livlig och småfåglarnas flyttled går på båda sidorna av tornet. Ibland stöter man på vadare vid strandslammen. Observera restriktionerna på området, som orsakas av Försvarsmaktens skjutövningar.

 • Visa på karta

  Fågeltornet ligger bredvid Villa Elba ungdomscenter, vid gränsen av Rummelö fågelvattenområde. Tornet har en våning och passar för rörelsehindrade (ramp finns). Grunda vattenområden, slamstränder, utbredda strandängar, vassbestånd och frodiga lövskogar är typiska drag för området. Områdets fågelfauna är rik och gynnas av vilande flyttfåglar; speciellt vattenfåglar och vadare.

 • Visa på karta

  Vändörens utsiktstorn ligger i Öjas norra del, vid Bergölandet. Tornet är 12 m högt, trappan brant och flaket smalt, d.v.s. det rymmer bara ett par personer åt gången. Öja skärgårdsled löper förbi utsiktstornet. Från tornet kan skogsfåglar och många andra av skärgårdens fåglar åskådas. Synligheten når ända fram till öppna havet.