Fortsätt till innehållet
Svart eldstad med brinnande ved som förkolnat.

Rastplatserna

Längs friluftslederna och i skärgården finns öde- och gäststugor som får användas av alla som gör utflykter. Ställena lämpar sig som rastplatser för dagsutflykter och vissa platser har övernattningsmöjligheter.

Längs friluftslederna och i naturen finns också flera vindskydd, olika nivåers kåtor och skydd, lägerplatser och grilltak, vilka betjänar som rastplatser för alla som rör sig i naturen.

På de här sidorna hittar du beskrivningar på utrustningsnivån vid stugorna, vindskydden, kåtorna och skydden, lägerplatserna och grilltaken.

Karleby friluftskarta

Du kan köpa friluftskartan från Karleby stads turistinformation, Badcentret VesiVeijari eller Idrottsgården. Du får också ladda ner kartan från websidan Karleby friluftskarta.

Öde- och gäststugor

Längs friluftslederna och i skärgården finns öde- och gäststugor som får användas av alla som gör utflykter. Ställena lämpar sig som rastplatser för dagsutflykter och vissa platser har övernattningsmöjligheter.

 • Visa på karta

  Jägaretappstugan finns vid Skärgårdsleden i Öja. Miljön på området är naturvacker skogsterräng. Området hör till Kåtölandets Natura 2000 -nätverk. Stugan, som är låst, är en historisk sevärdhet. Den ägs av Långö Byagille rf. Förfrågningar om guidning och info tfn 050-3377522. På gården finns en toalett, brunn och bänkar. Området lämpar sig som rastplats för dagsutflykter.

 • Visa på karta

  Ödestugan ligger längs Skärgårdsleden. Fingersöflagan som ligger i närheten hör till Kåtölandets Natura 2000 -nätverk. Omgivningen vid ödestugan är varierande skogsterräng. Stugan lämpar sig som rastplats för dagsutflykter.

 • Visa på karta

  Rastimaja, som ägs av Kokkolan Latu rf., ligger längs Trullöns friluftsled. Rutten är i bruk året runt. På gården finns en infotavla med kartor, toalett, avfallshantering och en kåta. Stugan och kåtan är öppna på helgarna under skidsäsongen. Kanotstranden ligger vid en klippstrand ca. 150 meter öster om Rastimaja.

 • Visa på karta

  Ödestugan, som ligger vid Remmargrundets södra strand i skuggan av det glesa trädbeståndet, underhålls av Skärgårdsrådet. Landstigningsplatsen ligger också på södra stranden, vilket medför att landstigningen kan vara svårt vid västlig vind. På ön finns en infotavla, grilltak och en toalett. I ödestugan kan man övernatta.

 • Visa på karta

  Ödestugan ligger i norra ändan av Renön. Den lilla stugan lämpar sig både som rastplats för dagsutflykter och för övernattning.  På ön finns även toalett, infotavla och lägerplats. Landstigningsplatsen ligger inne i viken bakom vågbrytaren. Vid nordlig vind kan det vara svårt att stiga i land.

  Obs! Bastun på Renö har brunnit upp i mars 2022 och är inte längre i användning.

 • Visa på karta

  Gäststugan, som ägs av Sjöfartsverket, ligger på öns norra sida vid de öppna klipporna med glest trädbestånd. I gäststugan kan små grupper övernatta. Bokning och nyckel sköts via Villa Elba. På ön finns en liten båthamn på den nordvästra sidan, infartsleden går nära ändan av den nordliga vågbrytaren. Vid nordlig och nordvästlig vind kan det vara svårt att stiga i land. Hela ön hör till strandskyddsområdet och Natura 2000 -nätverket.

 • Visa på karta

  Gäststugan ligger i närheten av gästhamnen på öns östra strand. Stugan lämpar sig för övernattning, bokningarna sköts av Karleby Turism. Till Tankars mångsidiga tjänster hör bl.a. ett vindskydd, sälfångstmuseum, sommar café, bastu, inkvarteringsutrymmen, toaletter och avfallshantering (Håll Skärgården ren rf.) under sommarmånaderna. Längs den 1,2 km långa naturstigen kan man bekanta sig med öns natur, geologi och gamla fiskekultur. På ön får man röra sig endast på de märkta stigarna. Under fåglarnas häckningstid 15.4–31.7 är det förbjudet att vistas på öns norra klippor. Tankar hör till Larsmo skärgårds Natura 2000 -nätverk.

 • Visa på karta

  Ödestugan ligger i Ullava på ett naturvackert ställe norr om Vionnevas myrskyddsområde. På gårdsplanen finns en lägerplats och en bastu. Från Veikko Vionojas skola löper en stig till ödestugan. Stället lämpar sig som rastplats för dagsutflykter och för övernattning. Vionneva hör till Natura 2000 -nätverket.

Kåtor och skydd

Vid friluftslederna i Karleby finns olika slag av kåtor och skydd, vilka tjänar som rastplatser året runt för alla som rör sig i naturen. En del av dessa lämpar sig för övernattning.

 • Visa på karta

  Skyddet ligger vid Perho ås friluftsled (13,2 km). Den ligger vid en björkdunge nära stranden som sluttar mot den stritt strömmande åbädden. I kåtan finns en eldstad och bänkar. På gårdsplanen finns en lägerplats med bord/bänkar samt en toalett. På infotavlan finns en karta över området samt uppgifter om naturen på området. Stället lämpar sig mycket bra som rastplats för dagsutflykter.

 • Visa på karta

  Kåtan ligger vid Houraatis motionsspår, ca. 50 meter från dess startpunkt. Kåtan ligger på ett stenigt område omringat av ung tallskog. Motionsspåret som startar vid parkeringsplatsen är i bruk året runt. Kåtan lämpar sig som rastplats för dagsutflykter.

 • Visa på karta

  Kåtan ligger på Koirakari ö vid Ullavanjärvi. Till kåtan kommer man med båt eller längs isen på vintern. Ön är en etapp för den traditionella månskensskidningen och Ullavajärvis skidspårsutflykt. En snöskoterled löper via ön på vintern.

 • Visa på karta

  Kåtan ligger längs Skärgårdsleden i Öja. Kåtan är vid jaktstugans gårdsplan i skogsterrängen nära Korvgrävens vassbelagda strand. I kåtan finns en eldstad och bänkar. Den lämpar sig utmärkt som rastplats för dagsutflykter.

 • Visa på karta

  De två kåtarna ligger längs Såkas friluftsled, som är i bruk året runt, vid östra stranden av Lillpottens damm. Omgivningen består av skogsterräng. I båda kåtarna finns eldstäder och bänkar. På gårdsplanen finns en lägerplats, toalett och ett avfallskärl. Stället passar utmärkt som rastplats för dagsutflykter.

  OBS! Det är inte tillåtet att köra med bil eller parkera längs Storrymningsvägen eller dess avtagsvägar. Friluftsledens startplats är vid Såka skola/fotbollsplan.

 • Visa på karta

  Kåtan ligger på ett naturvackert ställe vid Päiväjärvis strand. Kåtan är i närheten av den vassbelagda stranden, dels på sumpmarksområde och dels omringad av skogsterräng. I kåtan finns en eldstad och bänkar. 150 meter ifrån kåtan finns ett vindskydd med en lägerplats. Dit kommer man längs spångar.

 • Visa på karta

  Rastimaja är en skidstuga vid Trullön, norr om Karleby centrum, som ägs och underhålls av Kokkolan Latu. Trullöns friluftsled, som är i bruk året runt, löper via Rastimaja. Rastimaja och kåtan är öppna på helgarna under skidsäsongen. På gårdsplanen finns en infotavla med kartor, toalett och ett avfallskärl. På stranden, ca. 100 meter ifrån Rastimaja, finns en landstigningsplats för paddlare.

 • Visa på karta

  Skyddet ligger i Öja, på västra stranden av Jåksholmsfjärden. Skyddet är i skogsterrängen i närheten av den frodiga och vassbelagda sjöviken. I skyddet finns en eldstad och sovplatser. På utsidan finns en lägerplats och en toalett. Skyddet lämpar sig bra som rastplats för dagsutflykter samt för övernattning. Båtleden går bredvid landstigningsplatsen och skyddet ligger längs snöskoterleden på vintern.

 • Visa på karta

  Kåtan ligger längs Perho ås friluftsled (13,2 km), som är i bruk året runt. Kåtan är i närheten av Storforsens vackra strand, bredvid ruinen av det gamla kraftverket, i skuggan av den frodiga strandskogen och granbeståndet. I kåtan finns en eldstad och bänkar, på gårdsplanen finns en lägerplats, vedbod, bord/bänkar samt toalett. På infotavlan finns en karta samt uppgifter om områdets natur. Kåtan lämpar sig utmärkt som rastplats för dagsutflykter. Landstigningsplats för paddlare finns 200 meter uppströms från Storforsen, på åns västra strand.

 • Visa på karta

  Kåtan ligger längs Pokenharjuntie i Ullava. Kåtan är i skogsterräng och mot söder öppnar sig ett åkerlandskap. I närheten av kåtan går ett skidspår, som görs på talko ifall vädret tillåter. En snöskoterled löper ca. 500 meter ifrån kåtan.

 • Visa på karta

  Kåtan ligger längs Perho ås friluftsled (13,2 km). Perho ås strandområde är vacker stenstrand och ån strömmar stritt vid Äijänsaari. I kåtan finns en eldstad och bänkar. Kåtan passar utmärkt som rastplats för fiskare och för dem som gör dagsutflykter. I närheten av stranden finns en lägerplats och bänkar.

Vindskydd

I Karleby, längs friluftslederna och i naturen, finns flera vindskydd som tjänar som rastplatser året runt för alla som rör sig i naturen.

 • Visa på karta

  Vindskyddet och fågeltornet ligger i slutet av Kipponpauhavägen. Parkeringsplats vid Kipponpauhavägen på 100 meters avstånd från vindskyddet.

 • Visa på karta

  Vindskyddet ligger vid Vattaja längs Karinpolku-leden, i skuggan av tallskogen. Startpunkterna för Karinpolku ligger i norr vid Vattajas simstrand och i söder vid Kilpipakka. En stig från Ohtakarivägen bredare ställe leder också till vindskyddet. I närheten finns ett fågeltorn och Vatunginjärvis naturstig.

 • Vindskyddet ligger i Alikylä, Ullava längs en skogsväg som leder till myrskyddsområdet i Lähdenneva. Om vädret tillåter löper ett skidspår via vindskyddet på vintern. Stället lämpar sig som rastplats för dagsutflykter. Lähdenneva, som ligger i närheten, hör till Natura 2000 -nätverket.

 • Visa på karta

  Vindskyddet ligger intill parkeringsplatsen, bakom skidstugan. Framför skyddet finns en eldstad. Det belysta motionsspåret är i bruk året runt. Från parkeringsplatsen går en stig till Perho ås friluftsled. På området finns frisbeegolfbana, skateboardramper och infotavlor med kartor över området.

 • Visa på karta

  Vindskyddet ligger bredvid vägen i närheten av Lahdenkroopi. Man får inte röra sig på området då Försvarsmakten har skjutövningar. I närheten finns Försvarsmaktens vakttorn, som lämpar sig för fågelåskådning. Området hör till Natura 2000 -nätverket.

 • Visa på karta

  Långskärets vindskydd ligger vid skogsbrynet på stranden. Landstigningsplatsen finns i den grunda viken på öns västra sida. Vid nordlig vind kan det vara svårt att stiga i land. På ön finns också ett grilltak, en komposttoalett och bastu. Största delen av ön består av tallbestånd typiskt för klippområden, östra delen består av branta klippor och norra delen av gammalt granbestånd. Observera fåglarnas häckningstid 15.4–31.7.

 • Visa på karta

  LÅNGVIKENS VINDSKYDD (0,8 KM/RIKTNING)
  Medelsvår led – Leden är medelsvår från Knifsundsvägen till Långvikens vindskydd och går delvis längs spångar.

  Vindskyddet ligger på en förtjusande plats vid Långvikens strand. Bredvid vindskyddet finns en eldplats med britsar och bord. Vindskyddet lämpar sig väl som rastplats under dagsturer och för övernattning.

 • Visa på karta

  Vindskyddet ligger vid Karinpolku-leden, i korsningen av Strandlottsvägen och Selkäpauhavägen. På stället finns en eldstad och bänkar. Karinpolku (7,3 km) löper från Kilpipakka till Vattajas simstrand. Vindskyddet lämpar sig bra som rastplats för dagsutflykter.

 • Visa på karta

  Vindskyddet ligger längs Matkuskorventie ca. 4 km från Kajaanavägen. Den ligger i skogsmiljö, vid stommen av en hög stenformation. På området finns en lägerplats, bänkar och en toalett. Vindskyddet lämpar sig bra som rastplats för dagsutflykter.

 • Visa på karta

  Vindskyddet ligger på ett naturvackert ställe vid Päiväjärvis västra strand. Skyddet är nära stranden och omringat av unga björkar. Det är ca. 150 meter till kåtan. Vindskyddet lämpar sig som rastplats för fiskare och för dagsutflykter.

 • Visa på karta

  Vindskyddet ligger på öns västra strand. Den väl skyddade hamnen ligger på öns sydsida. Till hamnen finns bemärkta båtleder både från väst och nordost riktning. Renögrundet är ett mycket gammalt fiskeläge. I hamnen finns en infotavla och på öns norra sida finns en gammal fyr samt en fornminneslabyrint. Renögrundet hör till Karleby skärgårds Natura 2000 -nätverk. På sommarn finns det betande får på ön. Husdjuren bör hållas kopplade. Under fåglarnas häckningstid 1.5–31.7 bör man inte röra sig på öns norra klippor och inte heller vid strandängarna. Då Försvarsmakten har skjutövningar på området bör man observera vilka restriktioner som gäller för båtfarare.

 • Visa på karta

  Vindskyddet, som Skärgårdsrådet upprätthåller, ligger på öns östra strand, i närheten av landstigningsplatsen. Båtarna skall fästas vid norra strandens klippor. Västlig och nordlig vind försvårar landstigningen. På ön finns ett grilltak, toalett och på sommaren avfallshantering (Håll Skärgården ren rf.). Ön består till största delen av klippor. Den hör till Karleby skärgårds Natura 2000 -nätverk. Under fåglarnas häckningstid 15.4–31.7 skall man undvika att röra sig på öns norra sida.

 • Visa på karta

  Ristilampi ligger vid kommungränsen av Kronoby och Kelviå vid Ristineva myrskyddsområde. Vindskyddet ligger på den vackra sydsluttningen vid gränsen av myren. Området lämpar sig som rastplats för dagsutflykter. Det finns ingen vägledning till vindskyddet.

 • Visa på karta

  Vindskyddet ligger vid startpunkten av Sandhagens motionsspår. Vid skyddet finns en lägerplats, bänkar och bord. Infotavla med karta över Sandhagen/Harrbåda området samt vägledning till Gamla Kalles trodon finns. Området domineras av tallmoar. Motionsspåret är i bruk året runt. Vindskyddet lämpar sig som rastplats för alla som rör sig på området.

 • Visa på karta

  Vindskyddet ligger vid gästhamnen på öns östra sida. I skyddet finns en eldstad, sovplatser samt bord och bänkar utanför. Till öns mångsidiga tjänster hör bl.a. ett sommar café, sälfångstmuseum, bastu, inkvarteringsutrymmen, toaletter och avfallshantering på sommarn (Håll Skärgården ren rf.).

  Längs den 1,2 km långa naturstigen kan man bekanta sig med öns natur, geologi och gamla fiskekultur. När man rör sig på området bör man hålla sig på de bemärkta stigarna. Under fåglarnas häckningstid 15.4–31.7 är det förbjudet att röra sig på öns norra klippor. Tankar hör till Larsmo skärgårds Natura 2000 -nätverk.

 • Visa på karta

  Vindskyddet ligger norr om Karleby centrum vid Vitsands simstrand på Trullön. Vindskyddet är i skogsbrynet på den naturvackra sandstranden. På parkeringsplatsen finns en tavla med information om Trullöns friluftsled. På stranden finns omklädningshytter, avfallshantering och en komposttoalett.

 • Visa på karta

  Vindskyddet ligger i närheten av stranden på öster om Vähäjärvi. Man kommer till stället genom att köra ca. 400 meter längs Höökintie och sedan svänga år höger, mot stranden. Vindskyddet lämpar sig som rastplats för dagsutflykter.

  Kontaktuppgifter

  Nora Birkman Neunstedt

  Kundansvarig, Karleby stad

  Tfn. +358447809091

  nora.birkman.neunstedt@kokkola.fi

 • Visa på karta

  Vindskyddet ligger på strandklipporna vid Hällskärs udde. I omgivningen finns vackra tallar typiska för klippområden. Längs isspåret, som börjar vid Harrbåda och löper via Rastimaja ända till Renön, kommer man också fram till vindskyddet. Landstigning från båt är svårt p.g.a. steniga och grunda stränder.

  Kontaktuppgifter

  Jaana Niskanen

  IT-planerare

  Tfn. 0447809044

  jaana.niskanen@kokkola.fi

Lägerplatser och grilltak

I Karlebyregionen finns flera lägerplatser och grilltak, vilka tjänar som rastplatser för alla som rör sig i naturen.

 • Visa på karta

  Bredvikens grilltak ligger på simstranden, omringad av sanddyner. Från parkeringsplatsen går det spångar ända fram till stranden. Stället passar utmärkt som rastplats för dagsutflykter. På stranden finns en toalett, omklädningshyddor och avfallshantering på sommaren.

 • Visa på karta

  Lägerplatsen ligger längs Perho ås friluftsled (13,2 km). Lägerplatsen är i skuggan av björkar vid stranden och i närheten av skyddet. Vid lägerplatsen finns bänkar och bord, infotavla med kartor och en toalett. Stället lämpar sig utmärkt som rastplats för dagsutflykter.

 • Visa på karta

  Lägerplatsen ligger längs Norra omfartsvägen, vid Halkokaris näridrottsområde. I närheten finns tre bänkar försedda med tak och ett avfallskärl. På området finns ett motionsspår som är i bruk året runt, en pulkabacke, skateboardramper, korgbollsplan. motionstrappor samt startpunkten för Trullöns friluftsled (12,9 km). Stället lämpar sig utmärkt för mångsidiga utomhusaktiviteter, evenemang och som rastplats för motionärer. Stället lämpar sig också för rörelsehindrade.

 • Visa på karta

  Lägerplatsen ligger bredvid Hickarö strandmotell vid stranden av Öjasjön. Bredvid lägerplatsen finns en fiskebrygga och en toalett. På parkeringsplatsen finns en infotavla med karta/sjökarta över området. Stället lämpar sig som rastplats för dagsutflykter, också för rörelsehindrade och som startpunkt för paddlare.

 • Det finns många bänkar och en grillplats vid stigen som fungerar som motions- och naturled och går runt våtmarken i Kyrklund.

  Området har byggts i enlighet med naturenlig grönanläggning. Ett av de viktigaste målen för våtmarken, som färdigställdes 2020, är att förbättra vattenkvaliteten i Stadssundet. Våtmarken fungerar också som häcknings- och matplats för sjö- och strandfåglar, livsmiljö för våtmarksinsekter och lekområde för fiskar. Området fick ett hedersomnämnande i tävlingen om den bästa insatsen för naturen 2019–2020.

 • Visa på karta

  Stenarna ligger på en tallås i närheten av Kelviås och Lochteås gräns. De består av stora flyttblock, som ligger tätt intill varandra. Högsta topparna är t.o.m. 10 m höga. På stället finns en lägerplats, men brännveds försörjning finns inte, d.v.s. det lönar sig att ta med egen ved.

 • Visa på karta

  Långskärets grilltak ligger i närheten av stranden. Landstigningsplatsen ligger i den grunda viken på öns västra sida. Vid nordlig vind kan det vara svårt att stiga i land. Landstigningen sker vid den byggda stenavsatsen. På ön finns också ett vindskydd, toalett och en bastu.

 • Visa på karta

  Grilltaket ligger vid Öjas simstrand. I grilltaket finns en eldstad och bänkar. På simstranden finns bord och bänkar, omklädningshytter, toalett och avfallshantering på sommaren. På stranden finns också en historisk korsu/fiskemuseum. Från parkeringsplatsen startar Skärgårdsleden och Håckis trodon.

 • Visa på karta

  Grilltaket ligger vid Vattajanniemis udde, vid parkeringsplatsen. I grilltaket finns en eldstad och bänkar. På parkeringsplatsen finns en toalett och en karta över Ohtakari. På ön finns bl.a. ett utsiktstorn, naturstig, lägercentrum, fiskehamn och fiskemuseum, samt en grill/bar under sommaren.

 • Visa på karta

  Lägerplatsen ligger vid klipporna i närheten av Palmas simstrand. Vid parkeringsplatsen finns avfallshantering och startpunkten för motionsspåret, som är i bruk året runt. Stället lämpar sig utmärkt som rastplats för dagsutflykter.

 • Visa på karta

  Grilltaket, som underhålls av Skärgårdsrådet, ligger på klipporna i närheten av stranden. Landstigningsplatsen är på öns södra strand. Vid västlig vind kan det vara svårt att stiga i land. På ön finns också en ödestuga (underhålls av Skärgårdsrådet), infotavla samt en toalett. Remmargrundet har glest trädbestånd och terrängen består till största delen av klippor och stenar.

 • Visa på karta

  Grilltaket, som Skärgårdsrådet upprätthåller, ligger på klippområdet i närheten av stranden. Landstigningsplatsen ligger på öns västra strand, båten fästs vid norra stranden av viken, i klipporna vid grilltaket. Vid västlig och nordlig vind kan landstigningen vara svår. På ön finns också ett vindskydd, toalett och avfallshantering på sommaren (Håll Skärgården ren rf.). Ön hör till Karleby skärgårds Natura 2000 -nätverk. Under fåglarnas häckningstid (15.4–31.7) är det förbjudet röra sig på öns norra klippor.

 • Visa på karta

  Lägerplatsen ligger vid Trullöns västra strand. Vid lägerplatsen finns bord och bänkar. På parkeringsplatsen finns en infotavla om Trullöns friluftsled (12,9 km) samt ett avfallskärl på sommaren. Vid simstranden finns omklädningshytter och en komposttoalett.

 • Visa på karta

  Lägerplatsen ligger vid väststranden av Jåksholmsfjärden i Öja. Lägerplatsen är i skogsterräng i närheten av den frodiga och vassbelagda viken. I närheten finns också ett skydd och en toalett. Stället lämpar sig bra som rastplats för dagsutflykter samt för övernattning. Båtleden går förbi landstigningsplatsen och på vintern är lägerplatsen längs snöskoterleden.

 • Visa på karta

  Lägerplatsen ligger längs Perho ås friluftsled (13,2 km). Lägerplatsen är vid stranden bredvid kåtan i skuggan av den frodiga strandskogen och granbeståndet. På området finns en infotavla med kartor och bord/bänkar samt en toalett. Stället lämpar sig utmärkt som rastplats för dagsutflykter. Landstigningsplats för paddlare ligger 200 m uppströms från kåtan, på åns västra strand.

 • Visa på karta

  Lägerplatsen ligger i ändan av Trullöudden i närheten av stranden. Vid Lägerplatsen finns bänkar och en liten vedbod. Trullöns friluftsled löper ända fram till fiskehamnen. På området finns också ett fågeltorn samt en infotavla med kartor över området och en komposttoalett. Stället lämpar sig utmärkt som rastplats för dagsutflykter.

 • Visa på karta

  Lägerplatsen ligger på ett sandområde i omedelbar närhet av parkeringsplatsen. Vid lägerplatsen finns bänkar. Vid parkeringsplatsen finns en toalett, kartor och infotavlor samt startpunkten för naturstigen. Karipolku-stigen (7,3 km) börjar från spångleden som löper bredvid lägerplatsen.

 • Visa på karta

  Lägerplatsen ligger längs Perho ås friluftsled, norr om Vessis järnvägsbro. Lägerplatsen är i skuggan av frodig strandskog i närheten av Perho ås steniga strand. Stället passar som rastplats för dagsutflykter.

 • Visa på karta

  Lägerplatsen ligger längs Perho ås friluftsled (13,2 km), som är i bruk året runt. Strandområdet vid Perho å är vacker stenstrand och ån strömmar stritt vid Äijänsaari. Vid lägerplatsen finns bänkar och i närheten finns en toalett. I skuggan av granskogen finns en kåta med eldstad och bänkar. Stället lämpar sig utmärkt som rastplats för dagsutflykter.