Olet tässä

Valtion yksityistieavustukset

17.1.2020

Valtion yksityistieavustukset

Yksityistielaki muuttui 1.1.2019. Uusi yksityistielaki toi muutoksia valtionavustuksien kelpoisuusehtoihin. Merkittävä muutos oli, että vaatimukset pysyvästi asutuista talouksista ja tien vähimmäispituudesta poistuivat.

Valtionavustusta voidaan myöntää vain järjestäytyneelle yksityistielle eli tiekunnalle. Tiekuntaa koskevat tiedot tulee olla ajantasaiset Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä ja myös tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad). 

Tiekunnan yhteystiedot voi helpoimmin ilmoittaa Maanmittauslaitokselle linkistä: https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin linkistä: https://vayla.fi/avoindata/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin#.XiB7DH8zZhE


Yksityisteiden perusparannusten avustusperusteet 2020-2022

ELY-keskukset myöntävät vuosittain tiekunnille yksityistielain mukaista harkinnanvaraista valtionavustusta, joka on tarkoitettu yksityisteiden parantamishankkeisiin ja erityiskohteiden kuten lossien ylläpitoon.

Ensisijaisesti avustettavat kohteet

ELY-keskus voi myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta yksityisteiden parantamishankkeisiin enintään 50 % hyväksytyistä arvonlisäverollisista kustannuksista. Merkittävimmissä kohteissa, kuten siltojen parantamishankkeissa, avustusosuus voi olla enintään 75 %.

Parantamishankkeeksi katsotaan rakentamiseksi luettava parannus, joten tien normaali kunnossapito ei kuulu avustusten piiriin. Avustukseen oikeuttavia kustannuksia ovat hankkeen suunnittelusta, parantamistyön toteutuksesta ja valvonnasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Avustuksia kohdennetaan ensisijaisesti tien liikennöitävyyden kannalta kriittisiin hankkeisiin, kuten siltojen korjauksiin, jotka ovat usein myös elinkeinoelämän kuljetusten ja liikenneturvallisuuden kannalta tärkeitä kohteita.

Parantamishankkeen käynnistämisestä ja valtionavustuksen hakemisesta tulee päättää tiekunnan kokouksessa. Hankkeen valmistelussa ja suunnittelussa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. On huomioitava, että siltahankkeissa tarvitaan aina pätevän silta-asiantuntijan laatimat suunnitelmat.

Ennen hankkeen aloittamista tiekunnan on syytä tarkistaa ajantasaiset ohjeistukset ELY-keskuksen yksityisteitä koskevilta internetsivuilta: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yksityisteiden-parantamisen-avustaminen


Valtionavustuksen hakeminen

ELY-keskuksen yksityistiesivuilta löytyvät myös ajantasaiset hakemuslomakkeet. https://www.ely-keskus.fi/web/ely/lomakkeet-liikenne

Avustusta voi hakea ympäri vuoden keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskukselta, mutta hakemus tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen hankkeen suunniteltua toteutusaikaa, mielellään edeltävän vuoden kesäkauden/syksyn aikana. Sähköinen asiointi ja huolellisesti täytetty hakemus nopeuttavat käsittelyä.

https://www.suomi.fi/palvelut/avustus-yksityistien-parantamiseen-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/6dc2182b-e1b8-4918-8cf7-e33d78f692f1


Metsäautoteiden avustukset

Kemera-tukea voidaan myöntää metsäautoteiden rakentamiseen tai perusparannukseen. Kunnostettavien ja uusien metsäteiden on sovelluttava ympärivuotiseen käyttöön pois lukien kelirikkoajan käyttörajoitukset.

Metsätien rakentamista ja perusparannusta tuetaan vain usean tilanomistajan yhteishankkeena. Metsätalouden kuljetusten osuuden on oltava vähintään puolet uusilla teillä, perusparannuksessa vähintään 30 prosenttia tien käytöstä.


Tuki metsäteihin https://www.metsakeskus.fi/tuki-metsateihin

Päivitetty 17.1.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta