Du är här

Egenkontroll av småhus

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk har 2012 tagit i bruk egenkontroll av småhus. Med egenkontroll avses den bedömning av brandsäkerheten som görs av fastigheternas ägare och innehavare själv med hjälp av den anvisning räddningsverket har sänt:Hur skall egenkontroll göras?

Granskningsblanketten, som kan ifyllas med hjälp av brandsäkerhetguiden, skall returneras till räddningsmyndigheterna inom en månad efter att brevet mottagits.

”Brandsäkerhetsguiden för småhus”, som bifogats brevet om egenkontrollen, har gjorts för att ge råd om boendesäkerhet och för att underlätta ifyllandet av blanketten för egenkontroll. Det lönar sig att spara broschyren och t.ex. bifoga den till hemmets servicebok.


Vad händer efter egenkontrollen?

På basen av de returnerade granskningsblanketterna bedömer man om det behövs ett eventuellt föreläggande att avhjälpa brister och en brandsyn som görs av en räddningsmyndighet. Brandsyner kommer även i fortsättningen att göras stickprovsmässigt till fastigheter som är under tillsyn.

Räddningsverket hoppas att blanketterna för egenbrandsyn returneras möjligast bra och att man har hjälp av broschyren i att förbättra hemmets säkerhet.


Uppdaterad 26.2.2018 | Skicka respons | Skriv ut