Hyppää sisältöön

Neristan

1900-luvun alkuun asti Kokkolan kaupunki jakautui Oppistaniin, yläkaupunkiin, ja Neristaniin, alakaupunkiin. Oppistan eli nykyinen keskusta oli rikkaiden kauppiaiden ja vanhojen laivanvarustajasukujen sekä liike-elämän aluetta. Neristania puolestaan asuttivat käsityöläiset ja merimiehet.

Vanhakaupunki Neristan on  yksi maamme arvokkaimmista, yhtenäisimmistä ja laajimmista säilyneistä puukaupunkialueista. Puutalot henkivät perinteistä pohjalaista kirvesmiestaitoa. Alueen asemakaava pohjautuu vuoden 1665 ruutukaavaan. Asemakaava on vahvistettu 1982, ja sen lähtökohtana on kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan ja miljöön suojeleminen.

Neristanin yhtenäinen alue rajautuu Antti Chydeniuksen katuun, Torikatuun, Kustaa Aadolfin katuun ja Rantakatuun. Neristan kattaa 12 korttelia ja satoja puutaloja, joista vanhimmat ovat 1700-luvulta. Vuosisatojen aikana Neristanin ilmettä ovat muokanneet niin maankohoaminen, tulipalot kuin kaupungin kehittyminenkin. Vanhan kaupungin henki ja vuosisatojen mukanaan tuoma rauha näkyvät yhä katukuvassa.

Vielä 1700-luvun alkuvuosina kaupunginsalmi Suntia pitkin kauppalaivat purjehtivat Neristaniin saakka. Maankohoamisen myötä Sunti kuitenkin kapeni ja mataloitui ja 1900-luvulla enää kalastajat soutaen pääsivät keskustaan. Edelleen Suntissa on laivanlastauspaikkoja ja kadunnimet kuten Pakkahuoneenkatu kertovat aiemmasta toiminnasta.

Tänä päivänä suurin osa rakennuksista on remontoitu mukaviksi asuintaloiksi perinteitä kunnioittaen. Elokuinen ”Vinteiltä löydettyä ja kellareihin kätkettyä” tapahtuma avaa portit hyvin hoidetuille sisäpihoille. Joulukuussa 24 ikkunaa muuntuu joulukalenteriksi ulkoilijoita ihastuttamaan. Alueella toimii oma kaupunginosayhdistys, Vi Nerstassbor, joka on perustettu 1940-luvulla.

Neristanin historiaan voi tutustua kävelykierroksella (aukeaa uuteen välilehteen)

Liikenneyhteydet

Paikallisliikenne Byssen reitit

  • RL 1 (Kaustari–Heinola):  Antti Chydeniuksen katu
  • RL 2 (Rödsö–Rytimäki):  Antti Chydeniuksen katu, Kustaa Aadolfin katu
  • RL 4 (Meritulli–Isokylä): Antti Chydeniuksen katu, Kustaa Aadolfin katu, Torikatu
  • RL 5 (Ykspihlaja–Koivuhaka): Kustaa Aadofin katu, Torikatu

Palvelut

Neristanissa toimii ruotsinkielinen Svenska daghemmet. Lähimmät alakoulut ovat suomenkieliset Mäntykankaan ja Hollihaan koulut sekä Kiviniityn yläkoulu, ja ruotsinkieliset Chydenius skola ja Donnerska skolan. Myös Kokkolan suomalainen lukio ja Karleby svenska gymnasium sijaitsevat lähellä Neristania.

Keskustan palvelut ovat helposti saavutettavissa. Neristanista löytyy myös ravintola, liikkeitä, majoitusta ja juhlatiloja.