Fortsätt till innehållet
Chydenius skola

Chydenius skola

I Chydenius skola ordnas undervisning för förskole-elever samt  elever i åk 1-6. Donnerska skolan 7-9 har all sin slöjdundervisning i fastigheten. Dessutom ordnar Folkhälsan i Gamlakarleby eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1-2. Skolan har sammanlagt ca 280 elever. Personalen består av 35 personer, varav 25 jobbar inom småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen.

Inlärningsmiljön är frisk, formbar och inspirerande. De arkitektoniska lösningarna möjliggör mångsidiga användningsmöjligheter för atrium som finns i mitten av byggnaden. Det omringas av utrymmen som kan tack vare sin formbarhet sammanfogas till atriumet för att skapa mer öppna utrymmen för större tillställningar.

Förutom att skolan fått sitt namn efter den historiskt betydelsefulla Anders Chydenius, har staden Karleby, som fyller 400 år, hyllats med att man namngett utrymmen med begrepp som har historisk anknytning till nejden. Elever har sina hemklasser i de tre formbara cellerna; Skeppsvarvet, Tjärdalen och Garveriet. Varje cell fungerar som en egen enhet, vars verksamhet drivs av ett lärarteam. Årskurserna undervisas av två kompanjonlärare.

 • Förskolan

  Karolina Hedström

  Tom Nygård

  Carina Ruhanen

  Sofia Lindqvist

  Anki Kuniala

  Ann-Christin Yli-Yrjänäinen

   

  Skolans lärare

   

  Johanna Wallis 1A

  Maria Renlund 1B

  Annika Petterson 2A

  Maria Wentjärvi 2B

  Carola Sweins 3A

  Brita-Lena Ylimäki 3B

  Anna Store 4A

  Anders Sjöberg 4B

  Lotta Åström 5A

  Lovisa Brandt-Granholm 5B

  Markus Enlund 6A, vicerektor

  Elin Bäck Sandbacka 6B

  Anna Ylimäki-Wentin, timlärare

   

  Skolgångshandledare

  Lena Borg

  Eila Kentala

  Jenny Puumala

  Malin Sjölind

   

  Speciallärare

  Anna Lainio

  Annika Enlund-Piirto (0447809773)

  Petra Weckström

   

  Rektor

  Charlotta Uusitalo

  Annan personal

  Terttu Wentin (skolsekreterare)

  Carola Holmbäck-Puskala (kurator)

  Kia Lillsunde (skolhälsovårdare)

  Sari Heininen (ansvarig på köket)

   

  Hobbyverksamhetsledare

  Rebecka Rasmus

 • Samarbetsområdets direktion

 • Elevkåren består av representanter från alla årskurser och fungerar under ledning av Maria Renlund.

 • Linda Jansson fungerar som ordförande för föräldrarådet. Skolans representanter är Anders Sjöberg och Brita-Lena Ylimäki.

 • Skolan har som målsättning att skapa en aktiv och motiverande skolvardag för eleven. I undervisningen läggs vikt på delaktighet, växelverkan och funktionalitet. Skolan arbetar för ett starkt modersmål och en finlandssvensk identitet. Goda sociala färdigheter samt medvetenhet om sig själv och sina styrkor förstärks genom positiv pedagogik.