Fortsätt till innehållet
Chydenius skola

Chydenius skola

I Chydenius skola ordnas undervisning för förskole-elever samt  elever i åk 1-6. Donnerska skolan 7-9 har all sin slöjdundervisning i fastigheten. Dessutom ordnar Folkhälsan i Gamlakarleby eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1-2. Skolan har sammanlagt ca 280 elever. Personalen består av 35 personer, varav 25 jobbar inom småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen.

Inlärningsmiljön är frisk, formbar och inspirerande. De arkitektoniska lösningarna möjliggör mångsidiga användningsmöjligheter för atrium som finns i mitten av byggnaden. Det omringas av utrymmen som kan tack vare sin formbarhet sammanfogas till atriumet för att skapa mer öppna utrymmen för större tillställningar.

Förutom att skolan fått sitt namn efter den historiskt betydelsefulla Anders Chydenius, har staden Karleby, som fyller 400 år, hyllats med att man namngett utrymmen med begrepp som har historisk anknytning till nejden. Elever har sina hemklasser i de tre formbara cellerna; Skeppsvarvet, Tjärdalen och Garveriet. Varje cell fungerar som en egen enhet, vars verksamhet drivs av ett lärarteam. Årskurserna undervisas av två kompanjonlärare.

 • Förskolan

  Sussu Sandberg

  Carina Ruhanen

  Sofia Lindqvist

  Anki Kuniala

  Ann-Christin Yli-Yrjänäinen

  Jenni Kronqvist

  Marika Kotka-Michalakis

   

  Skolans lärare

  Carola Sweins 1A

  Brita-Lena Ylimäki 1B

  Eva-Stina Virtanen 2A

  Maria Renlund 2B

  Jenni Järvinen 3A

  Lovisa Brandt-Granholm 3B

  Markus Enlund 4A, vicerektor

  Maria Wentjärvi 4B

  Anders Sjöberg 5A

  Antonia Ahola 5B

  Annika Pettersson 6A

  Emma Samuelsson 6B

   

  Skolgångshandledare

  Lena Borg

  Eila Kentala

  Jenny Puumala

  Jonna Kungas

   

  Speciallärare

  Anna Boholm

  Annika Enlund-Piirto

  Malena Rovio (konsulterande speciallärare, svenskspråkiga skolor)

  Melissa Bjolin (resursklass/speciallärare)

   

  Rektor

  Charlotta Uusitalo

  Annan personal

  Terttu Wentin (skolsekreterare)

  Oskar Siren (gårdskarl)

  Carola Sandbacka (kurator)

  Erika Anttila (skolhälsovårdare)

  Sari Heininen (ansvarig på köket)

 • Samarbetsområdets direktion

 • Elevkåren består av representanter från alla årskurser och fungerar under ledning av Maria Renlund och Antonia Ahola.

 • Linda Jansson fungerar som ordförande för föräldrarådet. Skolans representanter är Anders Sjöberg och Brita-Lena Ylimäki.

 • Skolan har som målsättning att skapa en aktiv och motiverande skolvardag för eleven. I undervisningen läggs vikt på delaktighet, växelverkan och funktionalitet. Skolan arbetar för ett starkt modersmål och en finlandssvensk identitet. Goda sociala färdigheter samt medvetenhet om sig själv och sina styrkor förstärks genom positiv pedagogik.