Fortsätt till innehållet

Donnerska skolan

Donnerska skolan

Donnerska skolan är i tillfälliga utrymmen på Hälsovägen 1

Kansliet finns på Hälsovägen 1, uppe i 2 våningen.

Välkommen till Donnerska skolans hemsida. Söker du efter gymnastiklistorna så finns de numera i Wilma på anslagstavlan.

Donnerska skolan är en svenskspråkig skola som ordnar grundläggande utbildning för elever i årskurs 7–9.

I skolan finns läsåret 2023-2024

270 elever
27 lärare
4 skolgångshandledare
åk 7: 4 klasser
åk 8: 4 klasser
åk 9: 5 klasser

 

 • Skolkurator

  Skolkuratorn arbetar i nära samarbete med skolpsykolog och övrig elevvårdspersonal. Kurator är sakkunnig i frågor rörande socialt arbete i anknytning till skola, familj och fritid. Kurator samarbetar med rådgivningsbyråer för uppfostringsfrågor, tonårspolikliniker samt barnskyddsavdelningarna på socialbyråerna i Karleby.

  Skolkurator Carola Sandbacka är anträffbar per tel 040-489 2206.

   Skolhälsovården

  Hälsovårdaren Nina Nylund är i skolan måndagar och torsdagar. Vid brådskande sjukdomsfall kan man alltid  vända sig till skolhälsovårdaren. Uppgifter om övrig hälsoservice och specialundersökningar som kan erbjudas inom ramen för skolhälsovård fås av hälsovårdaren.

  Skolhälsovårdare Nina Nylund är anträffbar per tel. 040 806 5426.

  Skolpsykolog

  Skolpsykolog Anna-Karin Noromies är på skolan onsdagar i rum B203. Anna-Karin kan nås via wilma eller per telefon på numret 040-806 8426.

  Skolcoach

  Rasmus Anderssén är vår skolcoach. Skolcoachen är en till vuxen i skolan som eleverna kan vända sig till. Skolcoachen aktiverar eleverna med olika aktiviteter. Eleverna kan också besöka skolcoachen uppe i tredje våningen.

  Skolungdomsarbetare

  Lotta Sundell är vår skolungdomsarbetare. Hon kan nås på tel. 040-488 2911 eller e-posten lise-lott.sundell@kokkola.fi

   

   

 • E-post till skolan: donnerska@kokkola.fi
  E-post till lärare: fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi
  E-post till annan personal: fornamn.efternamn@kokkola.fi
  Nummer med asterisk (*) kan inte ta emot SMS.
  Rektor Kaj Holmbäck tel. 044 780 9671
  Biträdande rektor Christina Frilund tel. 040 806 5254*
  Kanslist Clara Raatikainen tel. 040 806 5161
  Lärarrum tel. 040 806 5254*
  Skolkurator Carola Sandbacka tel. 040 489 2206
  Speciallärare Gunlög Plogman

  Liselott Gustafsson

  Gunlög direkt: 050 066 5397

  tel. 040 806 5254*

  Elevhandledare Lina Svensson tel. 044 780 9679
  Skolhälsovårdare Nina Nylund tel. 040 806 5426
  Vaktmästare Valtteri Niemelä tel. 040 489 2194
  Kvällsvaktmästare Axel Storbacka tel. 040 806 5334
  Köket tel. 050 563 1893

   

  Lärare vid Donnerska skolan 2023-2024

  Biskop Markus matematik, fysik, IT
  Björk Cia svenska och litteratur
  Björkroth Peter gymnastik
  Bonds Maria engelska, tyska
  Brandt-Hakala Ingrid svenska och litteratur
  Forsén Sund Karoliina musik
  Frilund Christina historia, samhällslära, geografi, biologi
  Gustafsson Liselott speciallärare
  Kilgast-Viisteensaari Tiina finska
  Knutar Irene matematik, fysik, kemi
  Lassila Mikael bildkonst
  Nisula Sanna religion, historia
  Nylén Robert teknisk slöjd
  Nyman Britta hälsokunskap
  Palenius Minna biologi, geografi
  Plogman Gunlög speciallärare
  Rönnbacka Sofia huslig ekonomi
  Stenhäll Lill Annika gymnastik
  Strang Ann-Christin finska, engelska
  Sundfors Cecilia textilslöjd, matematik, geografi
  Sundfors Hanna matematik
  Svensson Lina elevhandledning
  Tarkiainen Jutta huslig ekonomi, hälsokunskap
  Tiainen Tomas matematik, kemi
  Ventin Stina svenska och litteratur, livsåskådning

   

   

   

  Skolgångshandledare

  Biskop-Grahn Ann-Charlott

  Kainberg Tina

  Niemi Ella

   

   

  Skolcoach

  Andersén Rasmus, tel. 040-806 5207

   

  Skolungdomsarbetare

  Sundell Lotta, tel. 040-488 2911

 • Lektionstider

  Pass 1        8.10.-9.25

  Pass 2        9.40-10.50

  LUNCH      10.40/10.45/10.50 – 11.30

  Pass 3        11.30-12.40

  Pass 4        12.55-14.00

  (Pass 5        14.15-15.00)

  Periodindelning

  Period 1:              9.8-10.11.2023

  Period 2:              13.11.2023 – 23.2.2024

  Period 3:              4.3 – 1.6.2024

 • 1859 Privata fruntimmerskolan i Gamlakarleby

  Ägoförhållandet oklart, men skolan fick bidrag av både staden och staten. Skolan arbetade länge med bara två klasser, men utvidgades efter 1884 till ett 5-klassigt läroverk. Elevantalet varierade mellan 30 och 44. Högre elementarskola i Gamlakarleby från 1861 och Privata fruntimmerskolan i Gamlakarleby sammanslogs år 1898.

  1899 Rajanders skola

  Skolan grundades och upprätthölls av sin rektor Eliel Rajander med bidrag av staden. Skolan inledde sin verksamhet som 1-årig påbyggnad på den 4-åriga elementarskolan. Rajanders skola utvidgades 1903 med tre gymnasieklasser och fick ett nytt namn.

  1903 Privata svenska samskolan

  Skolan verkade hela tiden i den s.k. stenskolan invid kyrkan. 1906 anordnades de första studentskrivningarna på orten. Vid rektor Rajanders död övertogs den helt av staden och flyttades till läroverksbyggnaden vid Storgatan, där den delade utrymmen med den statliga Svenska mellanskolan i Gamlakarleby.

  1951 Gamlakarleby svenska samlyceum består av Svenska mellanskolan i Gamlakarleby och Svenska samskolan i Gamlakarleby.

  1974 Vid grundskolans införande byter skolorna namn och heter Gamlakarleby svenska högstadium och Gamlakarleby svenska gymnasium

  1979 Efter kommunsammanslagningen byter skolorna namn till Karleby svenska högstadium och Karleby svenska gymnasium.

  2005 Karleby svenska högstadium byter namn och heter nu Donnerska skolan