Fortsätt till innehållet

Donnerska skolan

Donnerska skolan

Donnerska skolan har flyttat till Hälsovägen 1 sommaren 2021.

Kansliet finns på Hälsovägen 1, uppe i 2 våningen.

Det nya läsåret inleds onsdagen den 11 augusti 2021 kl. 9.00. De nya sjuorna kan vänta utanför huvudingången. Väneleverna kommer och möter de nya sjuorna och visar vägen till rätt klassrum och klassföreståndare.

 

Välkommen till Donnerska skolans nya hemsida. Söker du efter gymnastiklistorna så finns de numera i Wilma på anslagstavlan.

Donnerska skolan är en svenskspråkig skola som ordnar grundläggande utbildning för elever i årskurs 7–9. Skolan ordnar också flexibel grundläggande utbildning.

I skolan finns läsåret 2021-2022

263 elever
25 lärare
4 skolgångshandledare
åk 7: 5 klasser
åk 8: 4 klasser
åk 9: 4 klasser

 

 • Skolkurator

  Skolkuratorn arbetar i nära samarbete med skolpsykolog och övrig elevvårdspersonal. Kurator är sakkunnig i frågor rörande socialt arbete i anknytning till skola, familj och fritid. Kurator samarbetar med rådgivningsbyråer för uppfostringsfrågor, tonårspolikliniker samt barnskyddsavdelningarna på socialbyråerna i Karleby.

  Skolkurator Carola Sandbacka är anträffbar per tel 040-489 2206.

   Skolhälsovården

  Hälsovårdaren Nina Nylund är i skolan måndagar och torsdagar. Vid brådskande sjukdomsfall kan man alltid  vända sig till skolhälsovårdaren. Uppgifter om övrig hälsoservice och specialundersökningar som kan erbjudas inom ramen för skolhälsovård fås av hälsovårdaren.

  Skolhälsovårdare Nina Nylund är anträffbar per tel. 040 806 5426.

  Skolpsykolog

  Skolpsykolog Anna-Karin Noromies är på skolan onsdagar i rum B203. Anna-Karin kan nås via wilma eller per telefon på numret 040-806 8426.

   

  Utvecklingspsykolog

  På skolor inom Soites område har man på skolorna en psykiatrisjuksköterska. På Donnerska skolan har vi utvecklingspsykolog Nathalie Sik. Hon är på skolan udda veckornas onsdagar och har sin mottagning i hälsovårdarens utrymme. Det går att reservera tid till henne via kurator Carola Sandbacka eller skolhälsovårdare Nina Nylund.

  Signe-teamet

   

   

  Skolcoach

  Rasmus Anderssén är vår skolcoach. Skolcoachen är en till vuxen i skolan som eleverna kan vända sig till. Skolcoachen aktiverar eleverna med olika aktiviteter. Eleverna kan också besöka skolcoachen uppe i tredje våningen.

   

   

 • E-post till skolan: donnerska@kokkola.fi
  E-post till lärare: fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi
  E-post till annan personal: fornamn.efternamn@kokkola.fi
  Nummer med asterisk (*) kan inte ta emot SMS.
  Rektor Kaj Holmbäck tel. 044 780 9671
  Biträdande rektor Christina Frilund tel. 040 806 5254*
  Skolsekreterare Stina Haikka tel. 040 806 5161
  Lärarrum tel. 040 806 5254*
  Skolkurator Carola Sandbacka tel. 040 489 2206
  Speciallärare Gunlög Plogman

  Antonia Ahola

  tel. 040 806 5254*
  Elevhandledare Eva-Lisa Storbacka tel. 044 780 9679
  Skolhälsovårdare Nina Nylund tel. 040 806 5426
  Vaktmästare Valtteri Niemelä tel. 040 489 2194
  Kvällsvaktmästare Tom Puskala tel. 040 806 5334
  Köket Benita Borg tel. 040 806 5163

   

  Lärare vid Donnerska skolan 2021-2022

  Ahola Antonia speciallärare
  Airue Carolina biologi, geografi
  Biskop Markus matematik, fysik, IT
  Björk Cia svenska och litteratur
  Björkroth Peter gymnastik
  Bonds Maria engelska, tyska
  Brandt-Hakala Ingrid svenska och litteratur
  Forsén Sund Karoliina musik
  Frilund Christina historia, samhällslära
  Holmbäck Kaj biologi, geografi
  Jansson Leon FLEX-lärare
  Jansson Lis-Mari textilslöjd
  Knutar Irene matematik, fysik, kemi
  Lankila Hanna finska
  Lassila Mikael bildkonst
  Lund Anna-Maria svenska och litteratur, livsåskådning
  Nisula Sanna religion, historia
  Nylén Robert teknisk slöjd
  Nyman Britta hälsokunskap
  Plogman Gunlög speciallärare
  Sandkvist-Niemi Anu spanska
  Stenhäll Lill Annika gymnastik
  Storbacka Eva-Lisa elevhandledning
  Strang Ann-Christin finska, engelska
  Sundstedt Ralf biologi, geografi
  Tarkiainen Jutta huslig ekonomi
  Tiainen Tomas matematik, kemi
  Walberg Rasmus huslig ekonomi, hälsokunskap
  Westerlund Sandra matematik

   

  Skolgångshandledare

  Biskop-Grahn Ann-Charlott

  Gustafsson Liselott

  Kainberg Tina

  Martelin Toni

   

  Skolcoachar

  Rasmus Anderssén

 • Lektionstider

  Pass 1        8.10.-9.25

  Pass 2        9.40-10.50

  LUNCH      10.40/10.45/10.50 – 11.30

  Pass 3        11.30-12.40

  Pass 4        12.55-14.00

  Pass 5        14.15-15.00

  Periodindelning

  Period 1              12.8 – 11.11.2020

  Period 2              12.11.2020 – 26.2.2021

  Period 3              8.3 – 5.6.2021

 • 1859 Privata fruntimmerskolan i Gamlakarleby

  Ägoförhållandet oklart, men skolan fick bidrag av både staden och staten. Skolan arbetade länge med bara två klasser, men utvidgades efter 1884 till ett 5-klassigt läroverk. Elevantalet varierade mellan 30 och 44. Högre elementarskola i Gamlakarleby från 1861 och Privata fruntimmerskolan i Gamlakarleby sammanslogs år 1898.

  1899 Rajanders skola

  Skolan grundades och upprätthölls av sin rektor Eliel Rajander med bidrag av staden. Skolan inledde sin verksamhet som 1-årig påbyggnad på den 4-åriga elementarskolan. Rajanders skola utvidgades 1903 med tre gymnasieklasser och fick ett nytt namn.

  1903 Privata svenska samskolan

  Skolan verkade hela tiden i den s.k. stenskolan invid kyrkan. 1906 anordnades de första studentskrivningarna på orten. Vid rektor Rajanders död övertogs den helt av staden och flyttades till läroverksbyggnaden vid Storgatan, där den delade utrymmen med den statliga Svenska mellanskolan i Gamlakarleby.

  1951 Gamlakarleby svenska samlyceum består av Svenska mellanskolan i Gamlakarleby och Svenska samskolan i Gamlakarleby.

  1974 Vid grundskolans införande byter skolorna namn och heter Gamlakarleby svenska högstadium och Gamlakarleby svenska gymnasium

  1979 Efter kommunsammanslagningen byter skolorna namn till Karleby svenska högstadium och Karleby svenska gymnasium.

  2005 Karleby svenska högstadium byter namn och heter nu Donnerska skolan